Tapio Puolimatka

Miksi sukupuolineutraali avioliittolaki pitäisi kumota?

Jokainen meistä haluaa mieltää itsensä suvaitsevaiseksi. Suvaitsevuuden nimissä monet pitivät oikeana hyväksyä sukupuolineutraalin avioliittolain. He ehkä olettivat, että uuden avioliittolain ainoa vaikutus on se, että myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton. Tämän ajattelun mukaan jotkut parit hyötyvät, mutta kukaan ei menetä mitään. Niinpä tuntui perusteettomalta rajoittaa avioliitto pelkästään naisen ja miehen väliseksi. Tällainen ajattelu jättää kuitenkin kokonaan huomiotta uuden avioliittolain kulttuuriset ja kasvatukselliset vaikutukset.

 Avioliittolaki määrittelee normin, säännön tai ihanteen, jota yhteiskunnassa tavoitellaan. Kun avioliitto määritellään sukupuolineutraalisti homo- ja heteroseksuaalisen parisuhteen yhteisten nimittäjien pohjalta, avioliittolaista poistuu viesti, että seksuaalisuhde merkitsee sitoutumista suhteesta syntyvien lasten hoitamiseen. Samaa sukupuolta olevien parien ei voida ajatella liittoa solmiessaan sitoutuvan hoitamaan perheeseen syntyviä lapsia, koska lapsia voi syntyä vain kolmannen osapuolen avulla. Tämä periaate siirtyy myös heteroseksuaalisiin liittoihin, koska ei voida ajatella yhden ja saman avioliiton sitovan pareja eri tavalla. Kun heteroparit mieltävät suhteensa ilman sitoumusta hoitaa suhteesta syntyviä lapsia, seurauksena on monia isättömiä tai äidittömiä lapsia.

Koska samaa sukupuolta olevien parien perheissä kasvavat lapset on aina erotettu joko biologisesta isästään tai äidistään, sukupuolineutraali avioliittolaki määrittelee isättömyyden tai äidittömyyden lapsen normaalitilaksi. Siksi jotkut ranskalaiset homoseksuaalitkin vastustavat sukupuolineutraalia avioliittolakia.  Jean-Marc Veyron la Croix toteaa: ”Se, että minulta puuttuu lapsi ja että kaipaan lasta, ei anna minulle oikeutta viedä lapselta äidin rakkautta.” Hervé Jourdan on samaa mieltä: ”Lapsi on rakkauden hedelmä ja lapsen täytyy säilyä rakkauden hedelmänä.” Sukupuolineutraali avioliittolaki on omalta osaltaan rohkaisemassa äidittömien lasten tuottamiseen aikuisten miesten tunnetarpeiden tyydyttämiseksi. Äidin ja lapsen suhde on kaikkein perustavin ihmissuhde, jonka suunnitelmallista rikkomista ei pitäisi määritellä lapsen normaalitilaksi. Kuka kantaa vastuun äidittömien lasten ahdistuksesta?

Muutos kouluopetuksessa

Koska avioliittolaki määrittelee avioliittokäsityksen, uuden lain myötä koulujen seksuaaliopetus muuttuu niin, että se on sopusoinnussa uuden avioliittolain kanssa. Tästä seuraa, että päiväkodeissa ja kouluissa ei enää opeteta miehen ja naisen välistä avioliittokäsitystä, vaan samanarvoisena vaihtoehtona esitellään myös avioliitto samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa. Tämä voi hämmentää kehitysiässä olevaa nuorta ja johtaa hänet seksuaalisiin kokeiluihin, jotka ovat hänen seksuaalisen identiteettinsä kannalta hajottavia.

Sukupuolineutraalissa seksuaaliopetuksessa nuorelle ei kerrota, että valitessaan kumppanikseen samaa sukupuolta olevan henkilön hän samalla riistää tulevilta lapsiltaan mahdollisuuden kasvaa oman biologisen isänsä ja äitinsä kodissa. Koulujen seksuaaliopetuksessa on isättömyys ja äidittömyys esitettävä lapsen normaalitilana, mikä ei voi olla vaikuttamatta näin kasvatettujen nuorten sitoutumiseen omien lastensa hoitamiseen.

Uuden lain vaikutus seksuaaliopetukseen                                                      

Uuden lain tultua hyväksytyksi koulujen on vaikea torjua erilaisten kansalaisjärjestöjen tarjousta antaa nuorille seksuaalikasvatusta, jonka tarkoituksena on juurittaa pois perinteisen avioliittokäsityksen mukaiset seksuaalinormit: puolisouskollisuuden ja parisuhteen pysyvyyden normit, jotka ovat edellytyksiä perhe-elämän vakaudelle ja siten lasten hyvinvoinnille.

Avioliiton uudelleen määrittely heijastuu käsitykseen siitä, minkälaista materiaalia koululaisten opetuksessa voidaan käyttää. Jo nyt Suomen kouluissa opetetaan nuoria tutustumaan omaan seksuaalisuuteensa etsimällä erilaisia seksuaalisia kokemuksia.

Konkreettisena esimerkkinä on koulutustilaisuus ”Taidot elämään”, joka pidettiin  16.1. 2015 nuorten toimintakeskus Hapessa Helsingissä kymppi- ja starttiluokkien oppilaille ja heidän opettajilleen. Tilaisuuteen osallistui noin 60 nuorta. Tapahtuman teemana oli tarjota nuorille työnhakuvinkkejä ja kannustusta työelämän alkutaipaleelle. ”Työpajat tarjosivat nuorille turvallisen ympäristön etsiä ja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan”, sanotaan tapahtuman esitteessä.

Osana koulutusta nuorille näytettiin lyhytfilmi ”Kaveri”, jossa perheenisä petti vaimoaan toisen miehen kanssa. Miehet olivat keskellä seksuaaliaktia vaimon tullessa kotiin ja he valehtelivat vaimolle peittääkseen suhteensa. Kun vaimo hetkeksi poistui asunnosta käydäkseen ostoksilla, aviomies ei halunnut enää jatkaa seksiaktia, mutta toinen mies kiristi häntä uhkaamalla paljastaa asian vaimolle. Näin siis filmiin on sisäänrakennettu viesti, että puolisoa saa pettää kaverin kanssa, vaikka se loukkaa vaimoa ja johtaisi paljastuessaan perheen sisäisiin konflikteihin. Nuorille näytetty filmi viesti, että irralliset seksuaaliset kokeilut ovat hyväksyttäviä, vaikka ne johtavat joko puolisoiden suhteen etääntymiseen tai avoimeen konfliktiin.

Perheen konflikteilla on kielteinen vaikutus lasten mahdollisuuteen elää välittömän, avoimen ja konflikteista vapaan perheyhteyden sisällä. Kuitenkin se kuvattiin hyväksyttävänä ja oikeana tapana etsiä uusia jännittäviä seksuaalikokemuksia.

Tällaisen filmin esittämistä koululaisille puolusteltiin vetoamalla seksuaalisuuden moninaisuuteen, erilaisuuden hyväksymiseen ja tabujen rikkomiseen. Materiaalin näyttämistä osana työnhakukoulutusta perustellaan ehkä sillä, että seksuaaliopetus on tarkoitus tuottaa läpäisyperiaatteella, niin että se vaikuttaa kaikkien aineiden opetukseen.

Tässä tapauksessa seksuaalisuuden moninaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen kuitenkin sisälsi avioliiton ytimessä olevan perusluottamuksen ja puolisouskollisuuden normien murentamista ja toisen puolison ihmisarvoa ja ihmissuhteen pyhyyttä halveksivan käyttäytymisen ihannointia. Tällainen käyttäytyminen etäännyttää puolisot toisistaan ja ennen pitkää lisää perheen konfliktitasoa.

Tutkimukset osoittavat, että perheen konfliktitason noustessa samalla lisätään todennäköisyyttä, että lapset traumatisoituvat. Tällainen seksuaalisuuden moninaisuuden, suvaitsevuuden ja tabujen rikkomisen nimissä annettu opetus on omiaan nostamaan perheen konfliktitasoa ja hajottamaan perheitä tavalla, joka voi henkisesti vammauttaa lapsia.

Seksuaaliopetuksen tavoitteet

Setan uudessa poliittisessa strategiassa (hyväksytty 1.12. 2013) määritellään tavoitteita koulujen seksuaaliopetusta varten. ”Normikriittinen pedagogiikka ja sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden tunnustaminen on otettava osaksi kaikkia koulutusjärjestelmän ja -politiikan osia.”

Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden tunnustaminen ja siihen liittyvä suvaitsevuus ovat epäilemättä tärkeitä ihmisoikeuksien näkökulmasta. Seksuaalisen moninaisuuden tunnustamista ei kuitenkaan pitäisi vääristää kaikki moraaliarvot suhteellistavan seksuaalimoraalin puolustukseksi. Moraalirelativismi (käsitys, ettei moraalitotuutta ole olemassa) olisi periaatteen väärintulkintaa, koska kaiken suhteellistava moraaliajattelu ei tarjoa perustaa ehdottomille ihmisoikeuksille, jota tällä periaatteella ajetaan. Ehdottomat ihmisoikeudet edellyttävät ihmisen ja ihmissuhteiden pyhyyden ja loukkaamattomuuden kunnioittamista.

Seksuaalisen moninaisuuden tunnustamiseen kuuluu, että tunnustetaan puolisouskollisuuteen ja yksiavioisuuteen perustuva heteroseksuaalinen seksuaalimoraali, jonka varassa perheen yhtenäisyys ja sen mukana lasten hyvinvointi lepää. Itse asiassa olisi ollut johdonmukaisempaa, että Seta olisi puolustanut avioliiton säilyttämistä miehen ja naisen välisenä, koska näin olisi voitu tehdä paremmin oikeutta seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudelle. Kun erilaiset seksuaalisen suuntautumisen muodot pyritään kaikki sovittamaan yhden ja saman instituution (avioliiton) alaisuuteen, tehdään vahinkoa seksuaalisten suuntautumisten erityisluonteelle.

Koulujen seksuaaliopetuksen tavoitteita on määritelty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Sen mukaan terveystiedon tavoitteisiin liittyviin keskeisiin sisältöalueisiin vuosiluokille 7-9 kuuluu perehtyminen ”seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen”. Sosiaali- ja terveysministeriön seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa vuosille 2014-2020 pidetään yhtenä keskeisenä tavoitteena seksuaalikasvatuksen saamista osaksi terveysneuvontaa ja kasvatusta kaiken ikäisille.

Setan strategiassa korostettua seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden tunnustamista ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määrittelemää perehtymistä seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen olisi hyvä täsmentää, koska ne voivat väärin tulkittuina johtaa kaiken suhteellistavaan moraaliin ja sellaiseen seksuaalikasvatukseen, joka harhauttaa nuoria ja heikentää heidän mahdollisuuksiaan luoda pysyviä parisuhteita ja vakaita perheitä lastensa kasvuympäristöksi. Moninaisuuden tunnustaminen ei tarkoita sitä, että kaikki seksuaalinormit olisivat yhtä hyviä ja että mikä tahansa seksuaalinen käyttäytyminen turvaisi lapselle eheän kodin ja vakaan kasvuympäristön.

Uuden seksuaaliopetuksen tuottama seksuaalinen anarkia vie perustaa perhe-elämän vakaudelta ja sen mukana tulevan sukupolven lasten hyvinvoinnilta. Tämä on yksi syy, miksi on käynnistetty uusi kansalaisaloite, jonka tarkoituksena on kumota sukupuolineutraali avioliittolaki ja muuttaa avioliittolaki aidosti tasa-arvoiseksi myös lasten kannalta.

Kansalaisaloitteeseen voit tutustua tästä linkistä

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

14Suosittele

14 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (201 kommenttia)

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Tuota, harmonikasta ei puhuttu mitään, mutta opiskellessa törmäsi muutaman kerran myös ihan professoritason kirjoitelmiin 1900-luvulta (jotka vaikuttivat 1800-luvulta olevilta), joissa varoiteltiin homoseksuaalisuuden tuhoavan yhteiskuntamme ennen vuosituhannen vaihtumista. Melkein mahdotonta on löytää papereita millään hakukoneella, ne on kuopattu kun taitaa olla osumistarkkuus Nostradamusta heikompi.

Kuvitelmia luodaan oman ammattitaidon korostamiseksi kuin lotossa konsanaan, varsinkin humanistisissa tieteissä. Myöhemmin akateemisissa piireissä kaivetaan esiin ne pari-kolme kymmenistä jotka osuivat oikeaan, jollei ihminen enää itse ole hengissä "mitä minä sanoin" kyltin kanssa. Ihan kuin uskonnollisissa piireissä on tehty koko järjestäytyneen kirjon historian ajan - meidän verorahoillamme, meidän parhaaksemme.

Sananvapaus, paras osa Länsimaisia arvoja...

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #17

Kiitoksia vain herroille Pylkkönen & Seppänen sen seikan vastaansanomattomasta havainnollistamisesta, jonka prof. Puolimatka on muissa yhteyksissä ottanut esiin: että meneillään olevassa yhteiskuntamme homouttamispyrkimyksessä (ilmaisu minun, ei Puolimatkan) julkinen keskustelu pyritään (muuallakin kuin Suomessa) kyllästämään "mielipidetulvilla", joiden on määrä peittää alleen kaikki asiallinen argumentointi, jotta kulttuurisesti sallituksi jäisi vain yksi, nimittäin juuri se tunteenomaisten mielipidetulvien tyrkyttämä "ainoa poliittisesti korrekti" mielipide.

Tällainen keskustelukäyttäytymismalli havainnollistaa paremmin kuin mikään, mitä Puolimatka itse voisi tuoda esiin, sen uhkan, jonka nämä mielipidetulvat muodostavat koko avoimen julkisen keskustelun keinoin parhaita lainsäädännöllisiä ratkaisuja pohjustaneelle perinteiselle vapaalle länsimaiselle yhteiskuntajärjestyksellemme.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen Vastaus kommenttiin #23

"vastaansanomattomasta havainnollistamisesta"

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #72

Kieltämättä havaintoesityksen vastaansanomattomuus on rapautunut, kun pääosa sen alun perin sisältämistä viesteistä on nyttemmin (epäasiallisina?) poistettu.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"..kirjoitelmiin 1900-luvulta (jotka vaikuttivat 1800-luvulta olevilta),joissa varoiteltiin homoseksuaalisuuden tuhoavan yhteiskuntamme ennen vuosituhannen vaihtumista"

Ai tämä on niin vanha argumentti? Eivätkä nämä vieläkään ole keksineet MITEN se yhteiskunnan vaarantaa.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen Vastaus kommenttiin #18

Erilaisuuden vastustustaminen on kikka oman osaamisen korostamiseen jo vuosituhansien takaa.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #18

"Eivätkä nämä vieläkään ole keksineet MITEN se yhteiskunnan vaarantaa."

Puolimatka kirjoittaa nähdäkseni aivan selkeää tekstiä. Ellei siitä saa mitään irti, vika on luullakseni lukijassa.

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #24

Puolimatka edustaa ns. perselogiikan erityisosaamista. Siinä katsotaan mitä tahansa asiaa esimerkiksi omien ennakkoluulojen tai muiden perusteettomien tulkintavälineiden läpi, liitetään sekaan tunteita herättävä mutta asiaan mitenkään liittymätön kohde (yleensä lapset), retorisoidaan perseajatus juntteihin vetoavaksi ja pidetään mölyä tukien _aina_ joko uskovaisten tai homeopaattien "tutkimuksiin" jotka on julkaistu ainoastaan lehdessä jonka nimessä esiintyy "creationist" ja johon on viitattu muista lehdistä tasan nolla kertaa.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #38

Jos itse mielestäsi edustat jotain parempaa logiikkaa kuin mistä prof. Puolimatkaa syyttelet, niin ehdotan, että yrittäisit kirjoittaa tänne edes jotain sellaista, minkä välityksellä tämä looginen kykysi tulisi muidenkin hyödyksi tai edes näköpiiriin.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Orjuus, joka on Raamatussa, Mooseksen laissa, säädetty, oli tarkoitettu sosiaaliturvaksi köyhille. Se oli siis hyvin paljon eri asia kuin eliitin aseman vahvistukseksi tarkoitettu orjuus. Orjaksi pakottaminen myös kiellettiin Raamatussa kuolemanrangaistuksen uhalla.

Orjuuden lakkauttaminen tai kieltäminen Israelilaisten keskuudessa olisi ollut sama kuin Kelan lakkauttaminen tai toiminnan demonisointi nykypäivänä.

Uuden testamentin mainitsema orjuus taas oli maailmanjärjestys, johon ei sinällään otettu kristinuskon taholta kantaa.

Tästä aiheesta enemmän perusteellista analyysia sivustolla, johon linkkasin alempana.

"Orjuus", eli ihmisten työllistäminen ilman rahapalkkaa, laajasti määritettynä, on yhteiskunnassa saanut monia eri muotoja, eikä se ole tuntematonta meidänkään kulttuurissamme. Se ei missään nimessä ole sanan negatiivisesta latauksesta huolimatta yksiselitteisen paha asia. Oleellisinta on se millä motiivilla ja millaisilla ehdoilla ihmisiä työllistetään.

Kehotan ottamaan selvää asioista. Ja pyrkimään asialliseen keskusteluun itse aiheesta eikä sen vierestä.

Pekka Pylkkönen

Raamattu - näin opit selittämään mustan valkoiseksi, kolmion navoiltaan litistyneeksi ellipsoidiksi ja auringon kiertämään maata. Niin ja orjuuden kelaksi. Modernissa uskonnollisessa analyysissä mitä tahansa seuraa mistä tahansa.

Mika Rantanen Vastaus kommenttiin #39

Pekka, selitätkö sinä kenties valkoisen mustaksi? Raamattu ei pidä hyvänä pahan sanomista hyväksi ja hyvän sanomista pahaksi eikä pimeyden tekemistä valkeudeksi ja valkeuden tekemistä pimeydeksi. (Ks. Jes. 5:20)

Jeesus Kristus on maailman valkeus. (Ks. Joh. 8:12)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Weckroth kirjoitti: "Orjuus, joka on Raamatussa, Mooseksen laissa, säädetty, oli tarkoitettu sosiaaliturvaksi köyhille."

Materia meitä juutalaiselta sosiaaliturvalta varjelkoon.

Muinaisessa juutalaisuudessa tunnettiin ueampia orjuuden muotoja. Yksi oli muille kansoille varattu puhdas henkiorjuus esim. sotasaaliina. Toisaalta oli myös juutalaisia orjia. Heistä osa oli oikeasti velkavankeudessa ja heitä koski m.m. seitsemän vuoden säännöt vapauttamisesta, ei muita orjia.

Weckroth kirjoitti: ""Orjuus", eli ihmisten työllistäminen ilman rahapalkkaa, laajasti määritettynä, on yhteiskunnassa saanut monia eri muotoja, eikä se ole tuntematonta meidänkään kulttuurissamme."

Tämä on totta. Me tunnemme henki-, maa-, palkka- ja velkaorjuuden osana yhteiskunnallisia riistosuhteita. sen sijaan orjuuden määritteleminen työnteoksi ilman palkkaa on hyvin kapea. Vaikka tosin se tekee vastikkeellista sosiaaliturvaa nauttivasta orjan. Yleisempi määritelmä orjuudelle lähtee kuitenkin siitä, että ihmistä käsitellään omaisuutena.

Samaten orjien, siis ihan henkiorjien määrä arvioidaan tällä hetkellä 20 - 35 miljoonaan maailmanlaajuisesti. Mukana luvussa ei ole kohtuuttomat työ- eikä velkaehdot vaan vain suoranainen orjuus sen raaimmassa merkityksessä. Suhteellisesti pahimpia paikkoja ovat Intia ja Pakistan, absoluuttisesti Kiina.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Siis se, että orjia sai piestä kunhan eivät parin päivän sisällä kuole, on ihan ok kun kyse on köyhyydestään orjaksi ryhtyneestä? Silmän saa toki puhkoa ja vain jollei ollut oma orja, joutui maksamaan korvauksen omistajalle.

"Orjaksi pakottaminen myös kiellettiin Raamatussa kuolemanrangaistuksen uhalla"

Harmi, että tämä koski vain Juutalaisia. Lue se koko kappale, jossa tuo sanotaan, niin tiedät mistä on kysymys.

Kehotan ottamaan selvää asioista. Ja pyrkimään asialliseen keskusteluun itse aiheesta eikä sen vierestä.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #80

Koko tätä orjuuskeskusteluahan itse asiassa käydään täällä varsinaisen aiheen (Puolimatkan sanottavan) vierestä. Joillain näkyy olleen kovakin hoppu pyrkiä tieltä pientareelle.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #100

Jos tämä on sinusta sivuraide keskustelussa, miksi kommentoit siihen?

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #108

Koska pääasiasta muistuttaminen on minusta tarpeellista.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #116

Tai haluat sammuttaa keskustelun, joka asettaa Raamatun kyseenalaiseen valoon.

Minusta on hienoa, että kristityt ovat nykyään hienompaa sakkia. Ne 'kristilliset arvot', joita nykyään hehkutetaan ovat ihan pelkästään ihmisten omaa moraalintuntoa eivät siitä opuksesta opittuja. Kaikin mokomin, sanokaa niitä kristillisiksi, mutta älkää väittäkö etteivät muuta osaisi samaa ilman teitä.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #117

Kristityillä on Raamatun ja historian todistuksen mukaan tässä ajassa erityyppisiä tehtäviä; mm. länsimainen yhteiskuntajärjestys on globaalissa vertailussa kristinuskon hedelmää ja sellaisena esim. itselleni puolustamisen arvoinen. On kuitenkin turhaa ja jopa kiellettyä käyttää julkisessa keskustelussa Raamattua perusteena asioille, joiden ymmärtäminen on mahdollista ilmankin. Ihmisillä näet on kyllä sitä "omaakin moraalintuntoa", josta puhut, mutta sitä on valitettavan mahdollista vääristää.

Puolimatka ei ole vedonnut täällä esittämissään argumenteissaan Raamattuun, joten raamattukeskustelu ei mitenkään suoranaisesti liity niihin. Jos taas omasta puolestasi haluat keskustella nimenomaan Raamatusta etkä Puolimatkan esittämistä argumenteista, niin kirjoita siitä aiheesta vaikka oma blogaus -- lupaan tulla sitä kommentoimaan, jos huomaan kirjoituksesi.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #118

"länsimainen yhteiskuntajärjestys on globaalissa vertailussa kristinuskon hedelmää"

Korrelaatio ei osoita kausaalisuutta. Toistan: Jos länsimainen hyvinvointivaltio on kristinuskosta kumpuavaa, miksi sen nousu kesti niin kauan?

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #120

Kuten sanottu: jos esität kysymyksesi sille omistetussa kontekstissa (esim. omassa blogitekstissäsi) ja huomaan niin tapahtuneen (mainosta vaikka täällä kertaalleen linkin kera), niin lupaan kyllä vastata siihen. Jos täällä vastaisin (ja siten antaisin aihetta jatkokeskusteluun), minulta jäisi puuttumaan vastaus aiempaan kysymykseesi omasta sivuraidekeskusteluun osallistumisestani.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Puolimatka turinoi:

"Sukupuolineutraali avioliittolaki on omalta osaltaan rohkaisemassa äidittömien lasten tuottamiseen aikuisten miesten tunnetarpeiden tyydyttämiseksi."

Ei ole. Sijaissynnyttäminen on Suomessa edelleenkin laitonta.

Avioliittolaki mahdollisti adoption, mutta adoptoitavaksi annetut lapset ovat joka tapauksessa menettäneet ne biologiset vanhempansa. Ei heitä ole väkipakolla niistä vanhemmistaan erotettu.

"Osana koulutusta nuorille näytettiin lyhytfilmi ”Kaveri”, jossa perheenisä petti vaimoaan toisen miehen kanssa."

Ei herran tähden, Puolimatka. Se lyhytfilmihän on ohjattu puolittain vitsinä, eikä sitä voi nauramatta katsoa. Aiotko seuraavaksi huolestua "Ripa ruostuu" -leffan uusinnasta?

Mikäli olet vieraissa käymisen ja uskottomuuden romantisoinnista huolissasi, niin kiinnittäisit enemmän huomiota vaikka johonkin Cosmopolitan-lehteen, Anna-Leena Härkösen tuotantoon tai lakkaamatta pyöriviin Sinkkuelämää-uusintoihin. Ai niin, niissä pettävät heterot.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo

On tässä heti alkuun annettava Jaloselle ihan aitoa tunnustusta siitä, että hänen tekstinsä monista muista täkäläisistä poiketen ottaa esille jotain sellaista, mitä Puolimatka ihan oikeasti tuossa edellä kirjoittikin.

Kritiikki ei kuitenkaan mielestäni nytkään osu oikein kohteeseensa.

Puolimatka: "Sukupuolineutraali avioliittolaki on omalta osaltaan rohkaisemassa äidittömien lasten tuottamiseen aikuisten miesten tunnetarpeiden tyydyttämiseksi."

Jalonen: "Ei ole. Sijaissynnyttäminen on Suomessa edelleenkin laitonta."

Tässä on mielestäni väärä vastakkainasettelu. Puolimatkan argumenttihan on luonteeltaan sosiologinen: tietynlainen perustava lainsäädäntömuutos johtaisi laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, joiden toivottavuutta tai epätoivottavuutta olisi määrä arvioida kyseisen lainsäädäntömuutoksen mielekkyyden punnitsemiseksi. Ei tällaiseen argumenttiin voi järkevästi vastata vetoamalla nykylainsäädännön tilaan, sillä juuri sitähän mm. sukupuolineutraalilla avioliittolailla halutaankin muuttaa, ja tätä muutosprosessia sitä paitsi ollaan viemässä läpi ns. salamitaktiikalla eli vaiheittain (laki kerrallaan).

Eri asia tietysti olisi, jos voitaisiin jotenkin uskottavasti osoittaa, että sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulo ei todella lainkaan lisäisi paineita sijaissynnyttämisenkin laillistamiseksi.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo

Puolimatka: "Osana koulutusta nuorille näytettiin lyhytfilmi ”Kaveri”, jossa perheenisä petti vaimoaan toisen miehen kanssa."

Jalonen: "Se lyhytfilmihän on ohjattu puolittain vitsinä, eikä sitä voi nauramatta katsoa. Aiotko seuraavaksi huolestua 'Ripa ruostuu' -leffan uusinnasta?

Mikäli olet vieraissa käymisen ja uskottomuuden romantisoinnista huolissasi, niin kiinnittäisit enemmän huomiota vaikka johonkin Cosmopolitan-lehteen, Anna-Leena Härkösen tuotantoon tai lakkaamatta pyöriviin Sinkkuelämää-uusintoihin. Ai niin, niissä pettävät heterot."

On eri asia, mitä televisiosta voi halutessaan vapaa-ajallaan seurata, ja toisaalta se, mitä nuorille esitetään osana yhteiskunnan tarjoamaa koulutusta. Ei kai tämä ole vaikeakaan ymmärtää?

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Ei se muutu ei-vitsiksi osana koulupäivääkään.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #28

Jokunen kysymys:

(1) Mikä se vitsi siinä sitten itse asiassa on?

(2) Miksi se mielestäsi kuuluu osaksi koulupäivää?

Kaikilla ei muuten ole samanlainen huumorintaju, eikä kaikkien mielestä koulu edes ole olemassa vitsailua varten.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #33

Samanlainen vitsi kuin uskonnollinen aamunavaus. Kaikilla ei ole samanlainen huumorintaju.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #81

No, ehkä on sitten todettava, että tällaisten filmien kouluesitysten myötä ollaan siirtymässä kohti jakautuneita koulutusmarkkinoita:

(a) vitsikoulu, jossa keskitytään vitseiksi käsitettyihin uskonnollisiin aamunavauksiin ja filmiesityksiin, joissa homokaverukset pettävät vaimoaan, ja

(b) osaamiskoulu, jossa pyritään antamaan nuorisolle eväät ja valmiudet vakavasti otettaviksi miellettyihin tähän ja tulevaan elämään.

Perheet voisivat sitten äänestää jaloillaan eli valita kukin kohdastaan, kummanlaista koulua pitävät omalle jälkikasvulleen suotavampana.

Huomionarvoista sinänsä, että avioliittolakimuutoksella näkyy olevan näinkin kauaskantoisia seurannaisvaikutuksia, jollaisia harva asiasta gallupoitu lienee osannut koskaan ajatellakaan.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #101

En minäkään sitä varsinaisesti tarpeelliseksi näe. Jättäisin asian harkitsemisen kuitenkin opettajien harkittavaksi, saattaahan se sopia johonkin aihepiiriin, jossa puhutaan internetistä/sosiaalisesta mediasta tai lyhytfilmeistä. Homofobian vastainen sanomakin siinä oli, jotain mikä pitäisi opettaa monille aikuisillekin.

Ja itse pätkässä ei missään vaiheessa viitata kyseessä olevan kenenkään vaimo, mutta se varmaan vain lisää sinun intoasi.

- - - -
"Perheet voisivat sitten äänestää jaloillaan eli valita kukin kohdastaan, kummanlaista koulua pitävät omalle jälkikasvulleen suotavampana"

Toivottavasti sama jako saadaan niihin kouluihin, jotka eivät tuputua uskonto(j)a vaivihkaa.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #105

No, onpa tuo "kulttuurituote" nyt sitten tullut itsekin nähdyksi, ja voin sen perusteella sanoa seuraavaa:

(a) se on minusta vielä olennaisesti törkeämpi kuin mitä Puolimatkan referoinnista olisi voinut aavistaakaan -- ei kyllä naurattanut missään vaiheessa;

(b) jos ei ymmärrä, että juonen mukaan kyseessä todella on Puolimatkan referoimalla tavalla aviopari, täytyy katsojan medialukutaidon olla todella hukassa;

(c) esitys ei sisällä mitään järkisyytä heteronormatiivisuudesta poikkeamiseksi vaan nähdäkseni pyrkii lähinnä vain palelluttamaan katsojien kriittistä arviointikykyä absurdistisen mielikuvamössön tyrkyttämisellä.

Samaa mieltä voimme kenties kuitenkin olla siitä, että koska monikulttuurisessa yhteiskunnassa on toisensa poissulkevia todellisuuskäsityksiä, niin myös koululaitos olisi saatava todellisuuskäsitystasolla avoimesti kantaaottavaksi (paino tuossa siis avoimesti-sanalla): esim. yhtäältä avoimesti korkeakulttuuris-kristilliset koulut (joissa mm. opetetaan ymmärtämään klassista sakraalimusiikkia) ja toisaalta avoimesti absurdistis-homomaaniset koulut (joissa sanotunlaisia musiikkiäänityksiä käytetään esim. näyteltyjen anaaliaktien taustana). Näin perheiden ei tarvitsisi enää "ostaa sikaa säkissä" ja jäädä oman koulun mahdollisesti epätoivottuja piilovaikutuksia huolestuneina odottelemaan.

Vertailukelpoisina oppisaavutusmittareina voitaisiin käyttää kaikille yhteisiä päättökokeita nykyisten ylioppilaskokeiden tapaan jo peruskoulunkin puolella. Näiden mittaamien yleisten kansalaisvalmiuksien sisällöistä pitäisi tietysti koettaa konsensustaa valtion poliittisella ylätasolla kuten opetuksen kaikille yhteisistä osaamistavoitteista muutenkin.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

On miellyttävää lukea kun sivistynyt herrasmies kertoo siitä että kaikki haluavat olla suvaitsevaisia. Uutena teemana näyttääkin olevan se, että ketään ei saisi pilkata siksi että vastustaa homojen avioliittoa. Ajatus on kiistämättä ihanteellinen, kenties jopa epäkäytännöllisen ihanteellinen, mutta kuitenkin ihanteellinen. Suvaitsemattomaksi kutsuminen mitä ilmeisemmin on osa prosessia.

On toki hieman erikoisempaa lukea sitä ihmiseltä joka on kuluttanut vuosia siihen että on syyttänyt "evolutionisteja" suvaitsemattomiksi. Onhan sinulla oikein kaunakirjallisuuttakin, "Tiedekeskustelun avoimuuskoe". Olen lisäksi saanut henkilökohtaisesti paljon pilkkaa uskovaisilta juuri Teidän oppejenne innostamana. Toki oli myös hauskaa nähdä miten puhuit paljon reilusta keskustelusta mutta keskustelukumppaneillesi ei annettu riittävästi aikaa, ja itse puhuit yleisölle ja vastapuolesi puheen päälle tungettiin kahvitauko. Sitten ihmettelette että ei haluta palata uudestaan asialle. Oli vaientamista ja ties mitä tämä.

Toki ajatus siitä että kaikki haluamme olla suvaitsevaisia voi pitää paikkaansa. Eikä se ole ristiriidassa sen kanssa että emme kaikki ole sellaisia. Kenties evolutionistitkin haluavat olla suvaitsevaisia mutta ovatkin vain kauheita vainolaisia. (Tai sitten voi tietysti olla että ID -henkisen moninaisuuden tunnustaminen ei tarkoita sitä, että kaikki tieteelliset olisivat yhtä hyviä ja että mikä tahansa maailmankuvallinen käyttäytyminen olisi hienoa tiedettä ja toimivaa tutkimusohjelmaa. Että kenties Teillä oli liikaa saivartelua ja liian vähän tutkimusta siinä tutkimusohjelmassa.)

Mieleeni tosin tulee vain se että kun ID -fellow Mims keksi ja loi olemattoman kohun, William Dembski usutti terroristit perään, tappouhkailuja tunki postilaatikkoon ja sinä painoit asian totuutena kirjoihin ja kansiin. Lähdekritiikkisi taisi epäonnistua ankarasti ja korjasitkin asian vasta kun asiasta soitettiin sinulle kotiin asti. Kaltaiseltasi ilmalevitteisen ebolan keksijältä on vaikeaa uskoa mitään suvaitsevaisuutta.

95%. Se taitaa olla Teille tärkeä luku. Se on ilmeisesti "ainakin melko lähellä" sitä kuinka monta prosenttia on heteroseksuaaleja. Se on se määrä jonka Pianka sinusta oli valmis tappamaan ebolalla. Ja se on mitä ilmeisimmin myös se määrä suvaitsemattomuutta jonka tunget kaikkeen mitä teet ja sanot.

PS. Kun minä olin koulussa siellä näytettiin "Saatana kutsuu minua" -filmi. Se oli ev.lut. kirkon toimintaa. Selvässä liitoksessa ns. saatanapaniikkiin. Saatanapaniikkiin liittyviä käänteitä voidaan liittää siihen miten tuntemani nuori ajettiin itsemurhaan. Ja siihen että yritin itsekin tätä tietä. (Mutta eihän kaltaiseni luuseri saa sitäkään toimimaan.) Nyt pitää käydä koko kristinuskoa vastaan koska tyhmä dokkari opetuskäytössä? (Tai sitten kouluttaa siihen miten hirttosilmukat tehdään oikein? En ole oikein ymmärtänyt mitä te pidätte avomielisenä ja suvaitsevaisena. Ehkä darwinisteille tälläisiä kursseja pitäisi teistä pitää ja niihin kannustaa. En tiedä.)

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo

Puolimatkan Tiedekeskustelun avoimuuskoe -teos on ehkä paras tietämäni kirja suositeltavaksi sellaisille lukijoille, jotka tällaisia nettikeskusteluja kohdatessaan eivät ollenkaan voi ymmärtää, mitä nyt oikein tapahtuu ja miksi. Siinä Puolimatka omakohtaisten esimerkkien ja laajan kirjallisuuden valossa analysoi valaisevasti nykyisen julkisen keskustelun vaihtelevaa tasoa ja usein tieteenkin nimissä esitettyjä köykäisiä "perusteluja".

Ilokseni huomasin, että sitä on vielä saatavissa, jopa erittäin edullisesti (http://cdon.fi/kirjat/puolimatka,_tapio/tiedekesku...). -- "Lue enemmän -- luulet vähemmän!"

Käyttäjän Jukka-PekkaRahkonen kuva
Jukka-Pekka Rahkonen

Kommentoijille tiedoksi suvaitsemisesta.

Suvaitsevaisuus sana on kärsinyt niin valtavan inflaation ja siinä on sen väärinkäytön takia niin negatiivinen sävy nykyään, ettei tee mieli puhua mistään suvaitsevaisuudesta ennenkuin määritellään mitä se todella tarkoittaa.

Samaa mieltä oleminen EI OLE suvaitsemista.

Välinpitämättömyys EI OLE suvaitsemista. Eli jos joku asia on minulle "ihan sama" niin se ei ole suvaitsemista.

Suvaitseminen edellyttää ensin että on aito ja avoimesti tunnustettu erimielisyys asiasta.

Lisäksi se edellyttää että olisi keinot ja mahdollisuus väkisin estää se asia mitä suvaitaan, mutta ei tehdä sitä koska aidosti suvaitaan sitä.

Nythän kumpikaan näistä ei toteudu kun yleensä puhutaan "suvaitsemisesta" ymmärtämättä mitä se sana edes tarkoittaa.

Timo Lehtonen

suvaitsevaisuus = suvaitsevuus
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?L...

suvaitsevuus (rinn. suvaitsevaisuus) vrt. suvaitseva.
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?O...

suvaitseva (rinn. suvaitsevainen): salliva, vapaamielinen, avarahenkinen, tolerantti.
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?O...

suvaitsevainen = suvaitseva.
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?L...

vapaamielinen: suvaitsevainen, ennakkoluuloton, avarakatseinen, liberaali.
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?L...

Käyttäjän deviationcore kuva
Tuomas Rimppi

Säästä Tapsa aikaa ja vaivaa ja sano vain suoraan "koska raamattu". Taitaa olla kaikille ilmiselvää mitkä oikeat motiivisi ovat.

Val Nyholm

Ja tässäkö pitäisi uskoa "Professoria" jonka historian tuntemus Roomankin osalta on 0!

PS. Laki ei tule enää muuttumaan, se ei muutu vaikka kuinka keräisitte ääniä tai vänkäisitte ja änkyröisitte vastaan!!!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Tämän kirjoituksen luettuani alan olla huolissani kasvatuksen opetuksesta ja tutkimuksesta suomalaisissa yliopsitoissa. Puolimatka ei tunnu välittävän lainkaan johdonmukaisista syy-seuraus -suhteista perusteluissaan ja heittelee täysin päättömiä juttuja.

Voisiko Puolimatka avata mitä seksuaalista anarkiaa on homoseksuaalinen puolisouskollisissa perheissä joissa lapsilla on heitä rakastavat vanhemmat? Miten edes n.s. seksuaalinen anarkia, mitä se sitten tarkoittaakaan, liittyy lasten erityisesti homoseksuaalien suhteisiin? Eivätkö heteroseksuaalit sellaiseen kykene? ... ja puolisouskottomuuteen?

Puolimatkan mukaan homoseksuaalien parien lapset on tuomittu epänormaaliin perheeseen kun paikalla ei ole toista biologista vanhempaa. Tämä tarkoittaa suoraan, että Puolimatkalle yksinhuoltaja- ja adoptioperheet ovat epänormaaleja ja tuomittuja iänkaikkiseen ahdistukseen.

"O tempora, o mores" sanoisivat muinaiset latinalaiset jos kuulisivat.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo

Myyryläinen (= M) kuuluu niihin suhteellisen harvalukuisiin tämän keskustelun Puolimatka-kriitikkoihin, joiden teksti antaa ymmärtää kirjoittajansa edes lukeneen läpi Puolimatkan blogikirjoituksen, mistä onnittelut.

Kritiikki tuossa on selvästikin kovaa mutta mielestäni valitettavan hämärää. Myyryläis-kokemukseni perusteella oletan kuitenkin hänen innolla vastaavan kysymyksiin ja kommentteihin, joten asioihin voitaneen kyllä pureutua syvemmällekin. Siinä mielessä esitän nyt seuraavat näkökohdat:

M: "Puolimatka ei tunnu välittävän lainkaan johdonmukaisista syy-seuraus -suhteista perusteluissaan ja heittelee täysin päättömiä juttuja."

- Itse en löytänyt ensimmäistäkään päättömyyttä, mutta olisin kyllä hyvin kiinnostunut yksityiskohtaisesta analyysistä, joka tämän syytöksen todeksi osoittaisi.

M: "Voisiko Puolimatka avata mitä seksuaalista anarkiaa on homoseksuaalinen puolisouskollisissa perheissä joissa lapsilla on heitä rakastavat vanhemmat?"

- Miten tämä kysymys tarkalleen ottaen liittyy Puolimatkan tekstiin?

(Muutakin voisi kysyä, mutta ehkä näillä jo pääsee hyvin alkuun.)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Kivenheimo kyselee päättömyyksistä Puolimatkan kirjoituksessa. Sellaisia löytyy esimerkiksi heti kirjoituksen toisesta kappaleesta.

Kivenheimo kyselee myös miten "seksuaalinen anarkismi" ja "puolisouskollisuus" liittyy Puolimatkan kirjoituksiin. Puolimatka kirjoittaa puolisouskolliseen ja yksiavioiseen puolisouskollisuuteen perustuvan "heteroseksuaalisen seksuaalimoraalin" varassa olevasta perheyhteydestä ja lasten hyvinvoinnista kuin se olisi ainoa mahdollisuus, siis puolisouskollinen ja heteroseksuaalinen yksiaviollisuus. Sen hän katsoo olevan uhattuna jos seksuaalivalistuksessa luovutaan heteroseksuaalisesta normatiivisuudesta ja aletaan saarnata "seksuaalista anarkiaa". (Viimeisen väliotsikon jälkeinen osuus kirjoituksesta)

Kysyn edelleenkin mitä on "seksuaalinen anarkia" tässä Puolimatkan tarkoittamassa yhteydessä.

Samaten epäselvä on tässä yhteydessä ilmaisu "heteroseksuaalinen seksuaalimoraali". Määrittyykö se vain ja ainoastaan yksiavioisuuden ja puolisouskollisuuden kautta? Käsittääkseni homoseksuaalitkin harjoittavat ja ovat harjoittamatta yksiavioisuutta ja puolisouskollisuutta suhteissaan ihan siinä missä heterotkin (p.l. vielä avioliiton juristerinen puoli).

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #78

Tämä on laskujeni mukaan viittaamasi kappale Puolimatkan kirjoituksessa:

"Avioliittolaki määrittelee normin, säännön tai ihanteen, jota yhteiskunnassa tavoitellaan. Kun avioliitto määritellään sukupuolineutraalisti homo- ja heteroseksuaalisen parisuhteen yhteisten nimittäjien pohjalta, avioliittolaista poistuu viesti, että seksuaalisuhde merkitsee sitoutumista suhteesta syntyvien lasten hoitamiseen. Samaa sukupuolta olevien parien ei voida ajatella liittoa solmiessaan sitoutuvan hoitamaan perheeseen syntyviä lapsia, koska lapsia voi syntyä vain kolmannen osapuolen avulla. Tämä periaate siirtyy myös heteroseksuaalisiin liittoihin, koska ei voida ajatella yhden ja saman avioliiton sitovan pareja eri tavalla. Kun heteroparit mieltävät suhteensa ilman sitoumusta hoitaa suhteesta syntyviä lapsia, seurauksena on monia isättömiä tai äidittömiä lapsia."

En löytänyt siitä mitään päättömyyksiä enkä tekstistäsi jo aiemmin pyytämääni jonkin päättömyyden esiin seulovaa yksityiskohtaista analyysiä. Ehkäpä vaivaudut joskus vielä sellaisenkin tarjoamaan.

Jos ei saa asiayhteydenkään avulla jostain ilmauksesta selvää, niin se on kieltämättä ikävää. Omituiseksi asian tekee nyt kuitenkin se, että kysymäsi seikka näköjään itse asiassa selviää jo omankin tekstisi lukemalla: vastakkain on asetettu juuri tuo voimassaolevan lainsäädännön mukainen "avioliiton juristerinen puoli", jossa aviouskollisuus on normin asemassa, ja lakimuutoksen jälkeinen tilanne, jossa tämä normi olisi olennaisesti heikentynyt. "Anarkia" tarkoittaa yksinkertaisesti sellaista yhteiskunnallista tilaa, jota normit eivät (sanottavasti) ohjaa.

Jos luetun ymmärtämisessä tulee ongelmia, voisi opetella ensimmäiseksi katsomaan peiliin. Sivistyssanakirjoistakin voi olla apua; myös netissä on sellaisia tarjolla valinnanvaraksi asti.

Omasta puolestani olin viitannut aiempaan kysymykseesi:

-------------------------------------------------------------
M: "Voisiko Puolimatka avata mitä seksuaalista anarkiaa on homoseksuaalinen puolisouskollisissa perheissä joissa lapsilla on heitä rakastavat vanhemmat?"

- Miten tämä kysymys tarkalleen ottaen liittyy Puolimatkan tekstiin?
-------------------------------------------------------------

- Nyt vaikuttaa siltä, ettei tuolloinen kysymyksesi Puolimatkan omaan tekstiin juuri liittynytkään, kun et siis pystynyt osoittamaan Puolimatkan väittäneen mitään sellaista, mikä olisi antanut järkevän perusteen kysymykseen, jonka olit tehnyt.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #103

Kivenheimo ei löyydä päättömyyksiä lainastaan Puolimatkan tekstistä. Minä löydän siitä täysin päättömän ja monasti vääräksi todistetun päättelyketjun: "Avioliittolaki määrittelee normin, säännön tai ihanteen ..." -> "... avioliittolaista poistuu viesti, että seksuaalisuhde merkitsee sitoutumista suhteesta syntyvien lasten hoitamiseen." -> "Samaa sukupuolta olevien parien ei voida ajatella liittoa solmiessaan sitoutuvan hoitamaan perheeseen syntyviä lapsia ..." -> " Tämä periaate siirtyy myös heteroseksuaalisiin liittoihin, koska ei voida ajatella yhden ja saman avioliiton sitovan pareja eri tavalla."

Kivenheimo kysyy miten kysymys seksuaalisesta anarkiasta liittyy Puolimatkan tekstiin. Yhteys löytyy kirjoituksen viimeisestä kappaleesta jossa hän väittää seksuaalisen suuntautumisen kannalta neutraalin sukupuoliopetuksen johtavan tuollaiseen anarkiaan kuitenkin ollenkaan perustelematta väitettään kestävällä tavalla.

P.s. anteeksi, että vastaukseni jäi roikkumaan näin kauaksi aikaa mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #169

No niin, Myyryläinen on siis löytävinään Puolimatkan tekstistä "täysin päättömän ja monasti vääräksi todistetun päättelyketjun" ja suostuu sen nyt sentään yksilöimäänkin kertomatta kuitenkaan, miksi se olisi "täysin päätön", sen enempää kuin sitäkään, missä ja miten se esim. olisi "vääräksi todistettu". Ehkä miehen mahdollinen seuraava viesti aikanaan valaisee näitäkin kysymyksiä, mutta sitä odotellessa minulla ei tuolta osin ole paljoakaan sanottavaa, kun kaikki olennaiset tiedot siis yhä vain puuttuvat.

"Kivenheimo kysyy miten kysymys seksuaalisesta anarkiasta liittyy Puolimatkan tekstiin." -- En itse asiassa sitä kysynyt -- löysinhän toki itsekin helposti Puolimatkan tekstistä tuon "seksuaalisen anarkian" käsitteen sinänsä (ja sitä tässä keskusteluhaarassa ehätin jo kommentoimaankin) -- vaan kysymykseni koski nimenomaan sitä, miten aiempi kysymyksesi -- "[v]oisiko Puolimatka avata mitä seksuaalista anarkiaa on homoseksuaalinen puolisouskollisissa perheissä joissa lapsilla on heitä rakastavat vanhemmat?" -- ehkä Puolimatkan tekstiin liittyisi. Tämänkin puheenvuorosi jälkeen vaikuttaa siltä, ettei se siihen liittynytkään, kun näet tämän alkuperäiskysymyksesi perustelemisen sijasta pyritkin nyt siirtämään keskustelun aivan toiseen (ja sinänsä mitä yksinkertaisimpaan) kysymykseen.

Tuo alkuperäiskysymyksesihän vaikutti minusta jo heti tuoreeltaan pelkältä olkinukelta (vastustettavan kannan tahalliselta vääristämiseltä helposti torjuttavaan muotoon), ja näemmä voimme nyt olla tästä seikasta jokseenkin samaa mieltä (vaikket asiaa tietysti suoraan myönnäkään).

Oli tuossa alkuperäiskirjoituksessasi muutakin kysyttävää, lähdin vain itsekin liikkeelle siitä, missä aita näkyi olevan matalin eli argumentointisi helpoimmin "kellistettävissä". Oikeasti keskustelemisen arvoisempia voisivat kuitenkin olla seuraavat kysymyksesi/väitteesi (http://tapiopuolimatka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/19... -viestistä):

"Miten edes n.s. seksuaalinen anarkia, mitä se sitten tarkoittaakaan, liittyy lasten erityisesti homoseksuaalien suhteisiin? Eivätkö heteroseksuaalit sellaiseen kykene? ... ja puolisouskottomuuteen?

Puolimatkan mukaan homoseksuaalien parien lapset on tuomittu epänormaaliin perheeseen kun paikalla ei ole toista biologista vanhempaa. Tämä tarkoittaa suoraan, että Puolimatkalle yksinhuoltaja- ja adoptioperheet ovat epänormaaleja ja tuomittuja iänkaikkiseen ahdistukseen."

Näistä tähän vielä hieman kommenttia:

Sikäli kuin Puolimatkan argumentointia olen itse ymmärtänyt, se perustuu ihan oikeasti tieteellisten tutkimustulosten varaan, ja näiden tulosten mukaan eheissä perinteisissä ydinperheissä kasvaneet lapset saavat elämälleen keskimäärin varsin selvästikin paremmat lähtökohdat kuin tähän mennessä kunnolla tutkituissa vaihtoehtomalleissa kasvaneet. Tämä siis on sinänsä ihan vain tieteellinen tosiasia, mutta poliittisesti merkitykselliseksi asia tulee lapsenoikeuskysymyksenä: Suomea(kin) juridisesti velvoittavan kansainvälisen lastenoikeussopimuksen mukaan juuri lapsen edun olisi oltava määrävänä tekijänä kaikessa lapsiin tavalla tai toisella vaikuttavassa lainsäädännössä, -tulkinnassa ja viranomaistoiminnassa. Siksi avioliittolainsäädännön muuttaminen muutoksen lapsivaikutuksia selvittämättä on, paitsi vastuutonta sinänsä, näköjään suoranaisesti laitontakin (ratifioitujen ja voimaantulleiden kansainvälisten sopimusten oikeudellinen sitovuushan ylittää yksittäisvaltion perustuslainkin).

Tämä on siis ymmärtääkseni Puolimatkan argumentti pähkinänkuoressa, enkä ole siitä löytänyt mitään sellaista, mitä Myyryläinen yllesiteeraamassani tekstissään katsoi löytäneensä. Kysyisinkin nyt, haluaisiko Myyryläinen ehkä jotenkin selittää ja perustella nämä mielestäni yllättävät väitetyt löytönsä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #171

Kivenheimo kaipaa tutkimustietoa Puolimatkan väitteitä "vastaan". Tässä pari:
- Lasten psykiatri Tytti Solantaus: "Tutkimuskatsaus Sateenkaariperheissä elävien lasten kehityksestä ja hyvinvoinnista" (osa STM:n julkaisua 2003:10 1.9.2003: LAPSET JA REKISTERÖITY PARISUHDE. REKISTERÖITYIHIN PARISUHTEISIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ SELVITTÄNEEN TOIMIKUNNAN MIETINTÖ. ISBN 952-00-1390-3, ISSN 1236-205)
- British Association of Adoption and Fostering:n julkaisema Cambridge:n yliopiston Centre for Family Research:n tutkimus jonka uutisoi aikanaan The Independent -lehti otsikolla "Children in gay adoptions at no disadvantage"

Väestöliiton kirjallisuuskatsaus aiheesta: http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/bb69fbc...

Eli kuten "Tasavertainen avioliittolaki ja lapsen etu" nimetyssä väestöliiton plokissa Heiskanen toteaa: "Sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuneisuus eivät kasvata lasta, vaan vanhemmat ihmisinä kasvattavat. Perheen ihmissuhteissa sisältö on tärkeämpää kuin muoto. Riittävän myötäelävä, turvaa ja hoivaa antava, suojaavia rajoja asettava ja itsenäistymisen mahdollistava kasvatus ei ole vanhemman sukupuolesta kiinni." (http://vaestoliitonblogi.com/author/lottaheiskanen/)

Kivenheimo ei edelleenkään tunnista Puolimatkan kirjoituksia n.s. "seksuaalisesta anarkiasta". Kyse on todellakin Puolimatkan itsensä kirjoittamasta. En siis siirtänyt kysymystä mihinkään Puolimatkan ihan omista tuotoksesta. Hänenhän kai tulisi olla johdonmukainen virkkeestä ja kappaleesta toiseen, vai kuinka?

Mitä homoseksuaalisten vanhempien ja heidän lastensa perheiden normaaliuteen tulee niin ymmärrän toki eräiden tahojen, ml. Puolimatka, halun pitää niitä kynsin hampain epänormaaleina. Jos he eivät niin tekisi, heiltä itseltään putoaisi pohja pois. Heidän siis on ihan pakko nähdä kaikessa ns. ssateenkaariperheisiin liittyvässä epänormaalia. Silloin he kuitenkin jättävät ilmeisen tarkoituksella huomaamatta, että heidän väittämänsä haitoista ei ole liitettävissä vanhempien sukupuoleen eikä heidän sukupuoliseen suuntautumiseensa.

Kivenheimo jatkaa Puolimatkan heittelyä mukamas tieteellisestä tuesta ahdasmielisille perhekäsityksille. Kysehän ei ole vaikutusten tutkimisen puutteellisuudesta vaan eräiden tahojen tavasta sulkea silmät heidän ennakkoluulojensa kannalta vastenmielisille tuloksille.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #178

Myyryläinen (= JM) pyrki viime puheenvuorossaan ymmärtääkseni perustelemaan tätä aiempaa väitettään:

"Puolimatkan tekstistä - - [m]inä löydän - - täysin päättömän ja monasti vääräksi todistetun päättelyketjun: 'Avioliittolaki määrittelee normin, säännön tai ihanteen ...' -> '... avioliittolaista poistuu viesti, että seksuaalisuhde merkitsee sitoutumista suhteesta syntyvien lasten hoitamiseen.' -> 'Samaa sukupuolta olevien parien ei voida ajatella liittoa solmiessaan sitoutuvan hoitamaan perheeseen syntyviä lapsia ...' -> ' Tämä periaate siirtyy myös heteroseksuaalisiin liittoihin, koska ei voida ajatella yhden ja saman avioliiton sitovan pareja eri tavalla.'"

Pelkät viitteet jossain julkaistuihin teksteihin eivät kuitenkaan ole mikään perustelu konkreettiselle väitteelle. Lisäksi se ainoa suoranainen sitaatti, jonka JM esittää ("Sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuneisuus eivät kasvata lasta, vaan vanhemmat ihmisinä kasvattavat. Perheen ihmissuhteissa sisältö on tärkeämpää kuin muoto. Riittävän myötäelävä, turvaa ja hoivaa antava, suojaavia rajoja asettava ja itsenäistymisen mahdollistava kasvatus ei ole vanhemman sukupuolesta kiinni.") ei näy mitenkään liittyvän tuohon uusavioliittolain sosialisaatiovaikutuspäättelyketjun väitettyyn päättömyyteen.

Lienee siis aika todeta selvästi, että joskin Puolimatka tuo esiin perusteltuja epäilyjä toistaiseksi puutteellisesti tutkituista sateenkaariperheiden keskimääräisistä lapsivaikutuksistakin, niin hänen sukupuolineutraloidun avioliittolainsäädännön kielteiseen sosialisaatiovaikutukseen vetoava argumenttinsa on näistä loogisesti riippumaton (vaikka lapsivaikutuksista on kyse siinäkin).

Eron selkiyttämiseksi esitän tässä kummankin argumentin tiivistelmät (sellaisina kuin ne olen ymmärtänyt):

Puolimatkan SATEENKAARIPERHEIDEN YLEISTYMISEN LAPSIVAIKUTUSARGUMENTIN ydin pähkinänkuoressa:

(1) Sateenkaariperheessä kasvamisen lapsivaikutuksia ei ole toistaiseksi riittävästi tutkittu; nimenomaan tilastollisesti edustavat, objektiivisia mittareita sisältävät pitkittäistutkimukset puuttuvat. Tämä johtuu yhtäältä ilmiön uutuudesta ja toisaalta sen suhteellisesta harvinaisuudesta.

(2) Muunlaisten perinteisestä ydinperheestä poikkeavien perhemallien lapsivaikutuksia sen sijaan on edustavasti tutkittu, ja tutkimustulokset osoittavat johdonmukaisesti perinteisen perhemallin lapsivaikutusten tilastollisen paremmuuden näihin perhemuotoihin verrattuna.

(3) SIISPÄ: Avioliittolainsäädännön sukupuolineutraloinnin sisältämä lapsen kasvuympäristöinä keskimäärin luultavasti systemaattisesti eritasoisten perhemuotojen rinnastaminen aiheuttanee keskimäärin epäoptimaalisten kasvuympäristöjen yleistymisestä johtuvia kielteisiä lapsivaikutuksia, mistä syystä tällaisen lakimuutoksen hyväksyminen, vieläpä ilman sen lapsivaikutusten arviointia, sivuuttaa lasten oikeudet ja on siksi ristiriidassa Suomeakin juridisesti sitovan kansainvälisen lastenoikeussopimuksen velvoitteiden kanssa.

Tämä ongelma liittyy siihen, että sukupuolineutraloidun avioliittolainsäädännön oloissa nykyistä suurempi osa lapsista joutuu laajamittaisen ja ennennäkemättömän yhteiskunnallisen uhkayrityksen "koekaniineiksi" sillä tavoin, että heidän kasvuympäristökseen tulee perhemuoto, joka luultavasti keskimäärin poikkeaa epäedullisesti perinteisestä ydinperheestä ja jonka lapsivaikutuksia ei edes ole vaivauduttu etukäteen selvittämään.

Puolimatkan SUKUPUOLINEUTRALOIDUN AVIOLIITTOLAINSÄÄDÄNNÖN SOSIALISAATIOVAIKUTUSARGUMENTIN ydin pähkinänkuoressa:

(I) Perinteiseen heteroseksuaaliseen avioliittoon on sisäänrakennettuna ajatus, että avioliitolle ominaisen puolisoiden keskinäisen sukupuolikäyttäytymisen myötä liittoon voi syntyä avioparin yhteisiä lapsia, että näillä lapsilla on yhteiskunnan tunnustama erityissuhde biologisiin vanhempiinsa ja että avioliiton solmiminen jo sinänsä sisältää parin juridisen ja moraalisen sitoumuksen parhaan kykynsä mukaan hoitaa mahdollisesti syntyvät lapsensa aikuisiksi asti ilman eri sopimusta.

(II) Sukupuolineutraloituun "avioliittoon" ei ole sisäänrakennettuna ajatusta, että sille ominaisen puolisoiden keskinäisen sukupuolikäyttäytymisen myötä liittoon voisi syntyä parin yhteisiä lapsia, että näillä lapsilla olisi yhteiskunnan tunnustama erityissuhde biologisiin vanhempiinsa, eikä näin ollen sitäkään, että tällaisen liiton solmiminen jo sinänsä sisältäisi parin juridisen tai moraalisen sitoumuksen hoitaa ketään lasta aikuiseksi asti ilman eri sopimusta.

(III) Ei liioin ole ajateltavissa, että yksi ja sama yhteiskunnallinen instituutio sitoisi juridisesti tai moraalisesti heteropareja eri tavoin kuin homopareja: näiden erityyppisten parien yhteisiksi ajateltavat piirteet ovat tämän instituution varsinainen sisältö, toisistaan poikkeavat piirteet jäävät sen sijaan institutionaalisesti epäolennaisiksi.

(IV) SIISPÄ: Sukupuolineutralointi poistaa yhteiskunnan tunnustamasta avioliittoinstituutiosta ajatuksen, että lapsilla olisi yhteiskunnan tunnustama erityissuhde biologisiin vanhempiinsa, sekä liiton solmivan parin juridisen tai moraalisen sitoumuksen hoitaa ketään lasta aikuiseksi asti ilman eri sopimusta, ja tämän muutoksen myötä lasten subjektiivinen oikeus biologisiin vanhempiinsa jää lain suojaa vaille.

(V) SIISPÄ: Avioliittolain sukupuolineutralointi heikentää yhteiskunnan tarjoamaa institutionaalista suojaa lasten oikeudelle kasvaa heille tutkimusten mukaan optimaalisessa ympäristössä eli omien biologisten vanhempiensa vakaassa, matalan konfliktitason avioliitossa, ja tämä on osaltaan vaikuttamassa siihen suuntaan, että yhä useampi lapsi käytännössäkin jää vaille tätä mahdollisuutta.

(VI) SIISPÄ: Sosialisaatiovaikutustensa myötä avioliittolain sukupuolineutralointi lisää lasten joutumista kasvamaan heille keskimäärin optimaalisen kasvuympäristön ulkopuolella, siten heikentää lasten oikeuksien toteutumista ja on siksi ristiriidassa Suomeakin juridisesti sitovan kansainvälisen lastenoikeussopimuksen velvoitteiden kanssa.

Tämä ongelma liittyy siihen, että sukupuolineutraloidun avioliittolainsäädännön oloissa osa lapsista joutuu laajamittaisen ja ennennäkemättömän yhteiskunnallisen uhkayrityksen "koekaniineiksi" sillä tavoin, että heidän kasvuympäristönään lakkaa olemasta sellainen perhemuoto, jonka lapsivaikutukset ovat tähänastisissa tutkimuksissa osoittautuneet keskimäärin parhaiksi.

Nämä siis ovat kaksi eri lapsivaikutusargumenttia, joista JM on aiemmin pitänyt "päättömänä" tätä jälkimmäistä mutta viime kirjoituksessaan näkyy pyrkivän horjuttamaan tuota ensimmäistä. Siteeratun blogitekstin retoriikka ei kuitenkaan riitä kumoamaan tilastollisesti edustavan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen toistuvia tuloksia, joihin Puolimatka jälkikäteisselvityksessä nimenomaisesti tieteellisesti päteväksi todetulla (https://www.dropbox.com/s/302bfy9v9i4d9e5/JY-rehto...) tavalla on argumenttinsa perustanut.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #178

Tämä kommentti liittyy Myyryläisen (= JM) kirjoituksen jälkiosaan.

JM: "Kivenheimo ei edelleenkään tunnista Puolimatkan kirjoituksia n.s. 'seksuaalisesta anarkiasta'. Kyse on todellakin Puolimatkan itsensä kirjoittamasta. En siis siirtänyt kysymystä mihinkään Puolimatkan ihan omista tuotoksesta. Hänenhän kai tulisi olla johdonmukainen virkkeestä ja kappaleesta toiseen, vai kuinka?"

-- Olen kyllä tunnistanut ja kommentoinutkin Puolimatkan tekstiä tuolta osin (ks. http://tapiopuolimatka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/19...) ja sen lisäksi todennut oman siihen liittyneen heittosi ("[v]oisiko Puolimatka avata mitä seksuaalista anarkiaa on homoseksuaalinen puolisouskollisissa perheissä joissa lapsilla on heitä rakastavat vanhemmat?", http://tapiopuolimatka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/19...) olkinukkeluonteen: siinähän annoit ymmärtää Puolimatkan väittäneen sellaista, mitä hän ei todellakaan ollut väittänyt.

JM: "Mitä homoseksuaalisten vanhempien ja heidän lastensa perheiden normaaliuteen tulee niin ymmärrän toki eräiden tahojen, ml. Puolimatka, halun pitää niitä kynsin hampain epänormaaleina. Jos he eivät niin tekisi, heiltä itseltään putoaisi pohja pois. Heidän siis on ihan pakko nähdä kaikessa ns. ssateenkaariperheisiin liittyvässä epänormaalia. Silloin he kuitenkin jättävät ilmeisen tarkoituksella huomaamatta, että heidän väittämänsä haitoista ei ole liitettävissä vanhempien sukupuoleen eikä heidän sukupuoliseen suuntautumiseensa."

Kysymykset "normaalitilasta" tai sen ulkopuolisuudesta ("epänormaalitilasta") eivät Puolimatkan tekstissä ole ontologisia (asian olemusta koskevia) vaan juridis-sosiologisia (lainsäädännön ja yhteiskunnan yleisen mielipiteen sisältöä koskevia), joten minusta näyttää, ettet ole lukenut hänen tekstiään tältä osin oikein. Oikein luettuna se nähdäkseni problematisoi tietynlaisen normaalisuuskäsityksen yhteiskunnalliset seuraukset ottamatta kantaa sen perimmäisempiin kysymyksiin.

Puolimatka: "Äidin ja lapsen suhde on kaikkein perustavin ihmissuhde, jonka suunnitelmallista rikkomista ei pitäisi määritellä lapsen normaalitilaksi."

-- Tämäkin toteamus lähestyy asiaa ihmisenä olemisen koettavan luonteen kannalta: äitisuhteen perustavuus lapselle ei ole mikään yhteiskunnallinen epäkohta, joka olisi pyrittävä jotenkin korjaamaan, eikä siihen puuttuminen voi ainakaan lapsen etua edistää. Tämä ajatus tulee erityisen selväksi välittömästä jatkosta: "Kuka kantaa vastuun äidittömien lasten ahdistuksesta?"

JM: "Kivenheimo jatkaa Puolimatkan heittelyä mukamas tieteellisestä tuesta ahdasmielisille perhekäsityksille. Kysehän ei ole vaikutusten tutkimisen puutteellisuudesta vaan eräiden tahojen tavasta sulkea silmät heidän ennakkoluulojensa kannalta vastenmielisille tuloksille."

-- Oletko muuten lukenut Puolimatkan alkuperäisen asintuntijalausunnon (http://www.tapiopuolimatka.net/asiantuntijalausunto)? Voitko ehkä ottaa siitä jonkin konkreettisen kohdan ja selittää, mikä tutkimustulos sen mielestäsi kumoaisi? Tässä perusteselvittelyssähän on näet perimmältään kyse siitä, mitkä tutkimukset tuloksineen ovat luotettavimpia. Tarvitsisit siis Puolimatkan argumentointia painavamman argumentin, sillä Puolimatka ei ole suinkaan "unohtanut" kannattamiasi tutkimuksia vaan on päinvastoin arvioinut niitä kriittisesti ja perustellut, miksi paras tieteellinen nykytieto viittaa aivan toiseen suuntaan.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #181

Kivenheimo kirjoitti: ”Pelkät viitteet jossain julkaistuihin teksteihin eivät kuitenkaan ole mikään perustelu konkreettiselle väitteelle.”

Esitin parii tutkimusraporttia ja kirjallisuusyhteenvedon alan muista tutkimuksista. Tuo Kivenheimon lainaama ja kommentoima oli ”vain” yhteenveto niistä.

Kivenheimo kirjoitti: ”siinähän annoit ymmärtää Puolimatkan väittäneen sellaista, mitä hän ei todellakaan ollut väittänyt. ”

En antanut ymmärtää vaan esitin epäilyksen kysymyksen muodossa tarjoten Puolimatkalle tilaisuuden selittää. Hän ei ole halunnut tarttua tilaisuuteen joten sen enempää siitä ei kai kannata meuhkata.

Kivenheimo kirjoitti: ”Kysymykset "normaalitilasta" tai sen ulkopuolisuudesta ("epänormaalitilasta") eivät Puolimatkan tekstissä ole ontologisia (asian olemusta koskevia) vaan juridis-sosiologisia (lainsäädännön ja yhteiskunnan yleisen mielipiteen sisältöä koskevia), joten minusta näyttää, ettet ole lukenut hänen tekstiään tältä osin oikein.  ”

Tarkoittaako Kivenheimo, että juridis-sosiologisen (mitä se aikuisten oikeasti tarkoittaakaan) ei tarvitse olla ontologisesti kestävää? Siis perustellusti olemassaolevaa? Olenkin epäillyt, että joidenkin ajatusmaailmassa eletään välittämättä asioiden olemassaolosta eli eletään mielikuvitusmaailmassa.

Kivenheimo kirjoitti: ”äitisuhteen perustavuus lapselle ei ole mikään yhteiskunnallinen epäkohta, joka olisi pyrittävä jotenkin korjaamaan, eikä siihen puuttuminen voi ainakaan lapsen etua edistää.”

Kukaan ei ole väittänyt lapsen äitisuhdetta yhteiskunnalliseksi epäkohdaksi. Sen sijaan vanhemmuuden keinotekoinen rajaaminen sellainen on.

Kivenheimo kirjoitti: ”Nämä siis ovat kaksi eri lapsivaikutusargumenttia, joista JM on aiemmin pitänyt "päättömänä" tätä jälkimmäistä mutta viime kirjoituksessaan näkyy pyrkivän horjuttamaan tuota ensimmäistä.  ”

Jos Kivenheimo lukisi ennen kommentoimista, hän havaitsisi minun nimittäneen päättämäksi Puolimatkan päättelyketjua. Jo jälkimmäisessä myös korjasin Kivenheimon väärinymmärrystä, tahallista tai tahatonta. Menneekö nyt perille.

Kivenheimo kysyy: ” Oletko muuten lukenut Puolimatkan alkuperäisen asintuntijalausunnon (http://www.tapiopuolimatka.net/asiantuntijalausunto)?  ”

Olen lukenut. Perusteluja erimielisyydelleni Kivenheimo voi hakea m.m. ylenpänä olevasta kirjallisuuskokoelmasta.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #182

Tutkimusperusteluista: On olemassa kaksi perustavasti erilaista väitettä, joista yhden mukaan perhemuodolla ei olisi tilastollisesti todennettavaa vaikutusta lapsen elämänkaareen, toisen mukaan taas perinteinen ydinperhe on osoittautunut kaikkia selvitettyjä vaihtoehtojaan paremmaksi. Prof. Puolimatka on viimemainitulla kannalla ja on perustellut sen tutkitusti tieteelliset kriteerit täyttävällä argumentoinnilla (https://www.dropbox.com/s/302bfy9v9i4d9e5/JY-rehto...). Näin tehdessään Puolimatka on ollut hyvin perillä myös vastapuolen argumenteista, eikä hänen argumenttiensa kumoamiseen siis mitenkään voi riittää toteamus, että jotkut jossain ovat Puolimatkan kanssa erimielisiä, ja viitteiden antaminen tällaisiin lähteisiin. Sen sijaan pitäisi kertoa, mitä erimielisyys tarkasti ottaen koskee, miten erimieliset näkemyksensä perustelevat ja miksi nämä perustelut olisivat Puolimatkan virallisestikin hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi todettua argumentointia painavampia. (Esim. Myyryläisen [= JM] siteeraama blogiretoriikka - "Sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuneisuus eivät kasvata lasta, vaan vanhemmat ihmisinä kasvattavat. Perheen ihmissuhteissa sisältö on tärkeämpää kuin muoto. Riittävän myötäelävä, turvaa ja hoivaa antava, suojaavia rajoja asettava ja itsenäistymisen mahdollistava kasvatus ei ole vanhemman sukupuolesta kiinni." - ei edes yritäkään vedota mihinkään empiiriseen näyttöön vaan sisältää pelkkää tunteisiin vetoavaa poliittisesti korrektia vakuuttelua.)

Meuhkaamisesta: Olkinukkerakentelu on aina antavinaan vastapuolelle tilaisuuden normaalin lukijan kannalta täysin tarpeettomiin irtisanoutumisiin ja lisäselittämisiin; tällaisiin "tilaisuuksiin" tarttuminen nimenomaan kääntäisi keskustelun nopeasti pois oikeista asioista höpöjuttuihin, jollaisia voidaan aina keksaista lisääkin nopeammin kuin oikaista - ja tällainen keskustelun tason madaltaminen lienee yleensä olkinukkeilijoiden tavoitteenakin.

JM: "Tarkoittaako Kivenheimo, että juridis-sosiologisen (mitä se aikuisten oikeasti tarkoittaakaan) ei tarvitse olla ontologisesti kestävää? Siis perustellusti olemassaolevaa? Olenkin epäillyt, että joidenkin ajatusmaailmassa eletään välittämättä asioiden olemassaolosta eli eletään mielikuvitusmaailmassa."

- Tämä on sinänsä mainio esimerkki JM:n edellätoteamastani keskustelun tason madaltamispyrkimyksestä: ensin hän oli lukenut Puolimatkaa tahallisen (tai kenties jopa tahattomankin?) väärin ja on sitten olevinaan kauhean hämmästynyt, kun asiasta huomautetaan, kuitaten koko asian uudella tahallisella(?), tällä kertaa huomauttajan tekstiin kohdistuvalla väärinymmärryksellä. - Vastaus kysymyksiin on, että ne ovat järkevän jatkokeskustelun pohjaksi kelvottomia uusia olkinukkeja.

Vanhemmuuden keinotekoisesta rajaamisesta: Biologinen vanhemmuus rajaa itse itsensä - keinotekoisuus on jossain aivan muualla.

JM: "Jos Kivenheimo lukisi ennen kommentoimista, hän havaitsisi minun nimittäneen päättämäksi Puolimatkan päättelyketjua."

- Tässä huomautuksessa saattoi vaihteeksi olla jotain järkeäkin, se kun näet näköjään antaa tulkinta-avaimen JM:n aiemmin (http://tapiopuolimatka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/19...) käyttämälle "->"-merkille, joka siis tarkoittaisikin väitettyä implikaatiota (eli että sen vasemmanpuoleisesta väitteestä olisi pyritty päättelemään sen oikeanpuoleinen väite). No, sikäli mikäli näin todella oli JM:n alkuperäistarkoitus, voimme olla aivan yhtä mieltä siitä, että tällainen päättely todella olisikin päätöntä. Se ei kuitenkaan ollutkaan Puolimatkan päättelyä vaan Myyryläisen vääristelyä (sitaatit olivat Puolimatkan tekstistä, "->"-merkinnät taas Myyryläiseltä). - Koska tuollainen tulkinta oli niin ilmeisen mieletön ja Puolimatkan tekstin selvän sisällön vastainen, en aiemmin ollut osannut ottaa huomioonikaan sellaista vaihtoehtoa, että Myyryläinen todella haluaisi tulla julkisesti tunnetuksi näin räikeän lukutaidottomuuden edustajana - mutta todellisuushan tunnetusti onkin tarua ihmeellisempi, ja myönnän siis tässä kohden erehtyneeni.

JM: "Perusteluja erimielisyydelleni Kivenheimo voi hakea m.m. ylenpänä olevasta kirjallisuuskokoelmasta."

- Eipä taida nyt Kivenheimokaan vaivautua haeskelemaan perusteluja sellaisille kannoille, joiden edustajat eivät itsekään vaivautuneet mahdollisia täsmäperusteitaan julkisesti esittämään. Puolimatkahan sen sijaan on perustellut kantansa julkisesti, loogisesti ja tutkimuskirjallisuuteen yksilöidysti viitaten, joten ellei vastapuoli tohdi vastaavaa yrittääkään, niin tämä epäsymmetria puhuu jo itse puolestaan Kivenheimolle aivan riittävän selvää kieltä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #189

Kivenheimo kirjoitti: "Näin tehdessään Puolimatka on ollut hyvin perillä myös vastapuolen argumenteista, eikä hänen argumenttiensa kumoamiseen siis mitenkään voi riittää toteamus, että jotkut jossain ovat Puolimatkan kanssa erimielisiä, ja viitteiden antaminen tällaisiin lähteisiin. Sen sijaan pitäisi kertoa, mitä erimielisyys tarkasti ottaen koskee, miten erimieliset näkemyksensä perustelevat ja miksi nämä perustelut olisivat Puolimatkan virallisestikin hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi todettua argumentointia painavampia. "

Kivenheimo lienee hyvin perillä siitä, että ploki kirjoittamisen muotona ei ole tieteellistä kirjoittamista ja, että sellaiset perustelut tarjotaan nimen omaan viitteinä. Silloin erimielisyyden esiin tuominen ja sen perustelu viittein on nimen omaan tähän kirjoittamisen muotoon sopiva ja vakiintunut tapa.

Kivenheimo kirjoitti: "Tämä on sinänsä mainio esimerkki JM:n edellätoteamastani keskustelun tason madaltamispyrkimyksestä: "

Onko epäselviksi jääneiden kohtien tarkentamispyyntö Kivenheimosta keskustelun madaltamista? Tästä olen aidosti hämmästynyt.

Kivenheimo kirjoitti: "Se ei kuitenkaan ollutkaan Puolimatkan päättelyä vaan Myyryläisen vääristelyä (sitaatit olivat Puolimatkan tekstistä, "->"-merkinnät taas Myyryläiseltä)."

Jos Kivenheimo luki olenkaan ajatuksella esittämääni Puolimatkan päättelyketjua niin hän olisi huomannut, että implikaatiota esittävät nuolet eivät olleet lainausmerkeissä vaan niiden välissä olevat tekstipätköt jotka olivat suoria lainauksia Puolimatkan yllä olevasta plokitekstistä.

Kivenheimo kirjoitti: "Myyryläisen vääristelyä (sitaatit olivat Puolimatkan tekstistä, "->"-merkinnät taas Myyryläiseltä). - Koska tuollainen tulkinta oli niin ilmeisen mieletön ja Puolimatkan tekstin selvän sisällön vastainen, en aiemmin ollut osannut ottaa huomioonikaan sellaista vaihtoehtoa, että Myyryläinen todella haluaisi tulla julkisesti tunnetuksi näin räikeän lukutaidottomuuden edustajana - mutta todellisuushan tunnetusti onkin tarua ihmeellisempi, ja myönnän siis tässä kohden erehtyneeni."

Puolimatka eikä Kivenheimo ole asiallisesti kumonnut esittämääni tulkintaa Puolimatkan päättelyketjusta. Käsittääkseni jos siitä sanoudutaan irti, Puolimatkan rakennelma sortuu sillä sen jälkeen vanhempien sukupuolisen suuntautumisen vaikutuksia lapsiin ei pystytä perustelemaan vaan asiat ovat todellakin niinkuin ne Väestöliiton julkaisemassa plokissa ansiokkasti tiivistetään: "Sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuneisuus eivät kasvata lasta, vaan vanhemmat ihmisinä kasvattavat. Perheen ihmissuhteissa sisältö on tärkeämpää kuin muoto. Riittävän myötäelävä, turvaa ja hoivaa antava, suojaavia rajoja asettava ja itsenäistymisen mahdollistava kasvatus ei ole vanhemman sukupuolesta kiinni."

Kivenheimo kirjoitti: "Eipä taida nyt Kivenheimokaan vaivautua haeskelemaan perusteluja sellaisille kannoille, joiden edustajat eivät itsekään vaivautuneet mahdollisia täsmäperusteitaan julkisesti esittämään. "

Niinpä, toki Kivenheimolla on oikeutensa olla tutustumatta perusteluihin mutta se antaa hieman heppoisen kuvan hänen omasta perehtyneisyydestään sillä miten hän voi olla vakuuttunut "täsmäperusteluiden" puutteesta jos hän ei "vaivaudu".

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #190

Myyryläinen (= M) on sitten näemmä ottanut asiakseen hauskuttaa lukijoitaan esittämällä puheenvuoron, jossa ei ole siteeksikään asiaa mutta sen sijaan sekalainen valikoima ilmeistä hölmöilyä. - No, käyhän se näinkin ja näinhän se käykin!

M: "Kivenheimo lienee hyvin perillä siitä, että ploki kirjoittamisen muotona ei ole tieteellistä kirjoittamista ja, että sellaiset perustelut tarjotaan nimen omaan viitteinä. Silloin erimielisyyden esiin tuominen ja sen perustelu viittein on nimen omaan tähän kirjoittamisen muotoon sopiva ja vakiintunut tapa."

Hyvin on kyllä tiedossa, että tieteelliset foorumit ovat asia erikseen (http://tapiopuolimatka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/19...), mutta kaikessa keskustelussa pätee, että väitteen esittäjän kuuluu se myös perustella ja että pelkkä viittaaminen jossain muualla kuulemma olevaan perusteluun ei riitä. Ilmeistä on myös, että juuri näin tässäkin keskustelussa on toimittu: en ole tyytynyt väittämään, että Puolimatka on väittänyt jotain ja perustellut sen hyvin siellä ja siellä, vaan olen parhaani mukaan referoinut sekä näitä väitteitä että niiden perusteluja (ja sen lisäksi antanut välillä viitteitäkin syvemmän perehtymisen mahdollistamiseksi).

Myyryläisen erimielisyyskin on kyllä noteerattu ja "merkitty tiedoksi", eikähän se sinänsä enempään aihetta annakaan.

M: "Onko epäselviksi jääneiden kohtien tarkentamispyyntö Kivenheimosta keskustelun madaltamista? Tästä olen aidosti hämmästynyt."

Tokihan olisi saanut kysyä aitoja epäselvyyksiä, mutta kun kysymys onkin eräänlaisesta verbaalisesta italialaisesta lakosta (työmaa jumiutetaan tyhmäksi tekeytymällä ja joka asiasta erikseen kysymällä), niin tilanne on kovin erilainen.

M: "Jos Kivenheimo luki olenkaan ajatuksella esittämääni Puolimatkan päättelyketjua niin hän olisi huomannut, että implikaatiota esittävät nuolet eivät olleet lainausmerkeissä vaan niiden välissä olevat tekstipätköt jotka olivat suoria lainauksia Puolimatkan yllä olevasta plokitekstistä."

Huomasipa hyvinkin, mutta ongelmana oli se, että väitetty implikaatio ei antanut oikeaa kuvaa Puolimatkan tekstin sisäisestä logiikasta, joten Myyryläisen "referaatti" Puolimatkan sanottavasta meni metsään, vaikka sitaattimerkit olivatkin kohdillaan.

M: "Puolimatka eikä Kivenheimo ole asiallisesti kumonnut esittämääni tulkintaa Puolimatkan päättelyketjusta."

Tämä on Myyryläiseltä ns. käänteisen todistustaakan perusteluvirhe: käyttäydytään ikään kuin oltaisiin oikeassa kunnes toisin todistetaan, vaikka tosiasiassa tulisi itse perustella, millä perusteilla ajatellaan oltavan oikeassa.

M: "Käsittääkseni jos siitä sanoudutaan irti, Puolimatkan rakennelma sortuu sillä sen jälkeen vanhempien sukupuolisen suuntautumisen vaikutuksia lapsiin ei pystytä perustelemaan ..."

Mihin tämä Myyryläisen käsitys sitten mahtanee perustua? Puolimatkan tekstihän on selvää eikä suinkaan sorru höpötulkinnan torjumiseen.

(Siinä oli myös M:n uusi yritys käänteisen todistustaakan suuntaan - tämä on vähän kuin taitoluistelua seuraisi: hypyt tehdään yhdistelminä. - Myös sisäinen logiikka on M:ltä kateissa: M:n tulkitsemana Puolimatkan teksti oli tältä osin "päätön ja kumottu", mutta nytpä juuri tästä tulkinnasta irtisanoutuminen johtaisikin sen "rakennelman sortumiseen". Päättelysääntönä näkyy siis olevan: "Joko Puolimatkan teksti on päätön ja kumottu tai sen rakennelma sortuu." Pakko kai onnitella Myyryläistä näin oivan päättelysäännön "heurekekkaamisesta" - sehän on aivan yhtä toimiva kuin lantinheitossa "kruuna - minä voitan; klaava - sinä häviät" -sääntö! - Jos Myyryläinen muuten soveltaa tuota "ellei teksti ole päätön ja kumottu, niin sen rakennelma sortuu" -sääntöä näihin omiinkin teksteihinsä, niin tämähän jo selittäisikin koko paljon niiden laatua.)

M: "... vaan asiat ovat todellakin niinkuin ne Väestöliiton julkaisemassa plokissa ansiokkasti tiivistetään: 'Sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuneisuus eivät kasvata lasta, vaan vanhemmat ihmisinä kasvattavat. Perheen ihmissuhteissa sisältö on tärkeämpää kuin muoto. Riittävän myötäelävä, turvaa ja hoivaa antava, suojaavia rajoja asettava ja itsenäistymisen mahdollistava kasvatus ei ole vanhemman sukupuolesta kiinni.'"

Tuo "ansiokas tiivistelmä" sisältää mm. olkinukkeperustelua: kukaan ei tietenkään ole väittänytkään, että "sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuneisuus kasvattavat lasta", joten sellaisen väitteen torjumisen motiiviksi on vaikea kuvitella muuta kuin pyrkimystä todellisen asiakeskustelun välttelyyn. Muuten tuota sitaattia sopii verrata tähän lesbokotitaustaisen kirjoittajan sanottavaan (ks. http://www.seurakuntalainen.fi/blogit/tapio_puolim...): "Muodikkaat yhteiskunnalliset liikkeet osoittautuvat usein huonoiksi ideoiksi. Voin sanoa rehellisesti, etten tunne yhtäkään homo- ja lesboperheissä kasvanutta aikuista lasta, joka voisi kertoa kokeneensa mitään mikä edes kaukaisesti muistuttaisi onnellista lapsuutta."

M: "Niinpä, toki Kivenheimolla on oikeutensa olla tutustumatta perusteluihin mutta se antaa hieman heppoisen kuvan hänen omasta perehtyneisyydestään sillä miten hän voi olla vakuuttunut 'täsmäperusteluiden' puutteesta jos hän ei 'vaivaudu'."

Ei ole mitään tarvetta vakuuttua täsmäperusteluiden puuttumisesta kaikesta koskaan kirjoitetusta ja koskaan kirjoitettavasta sukupuolineutralikkotekstistä. Riittää aivan hyvin vakuuttua niiden löytymisestä mm. prof. Puolimatkan ylläolevasta blogitekstistä sekä niiden puuttumisesta tähän keskusteluun kirjoitetuista hänen vastustajiensa teksteistä. - Miksi ihmeessä kukaan haluaisi vaivautua selvittelemään, olisiko esim. Myyryläisen väitteille jostain löydettävissä joitain hyviäkin perusteita, jos hän omasta puolestaan ei vaivaudu esittämään kuin huonoja perusteita (ks. yllä) sekä viittauksia lähteisiin, joita ei ole itsekään pitänyt edes referoimisen arvoisina?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #198

Kivenheimo kirjoitti: "... väitteen esittäjän kuuluu se myös perustella ja että pelkkä viittaaminen jossain muualla kuulemma olevaan perusteluun ei riitä. "

Viitteen esittäminen tieteellisesti kestävään dokumenttiin pitäisi riittää ilman copy/paste:akin.

Kivenheimo kirjoitti: "Tokihan olisi saanut kysyä aitoja epäselvyyksiä, mutta kun kysymys onkin eräänlaisesta verbaalisesta italialaisesta lakosta (työmaa jumiutetaan tyhmäksi tekeytymällä ja joka asiasta erikseen kysymällä), niin tilanne on kovin erilainen."

Kivenheimolla siis on aidon ja siten hyväksyttävän epäselvyyden mitta ja malli. Mitä siitä poikkeavat voivat tehdä? Vaieta seurakunnassa vai?

Kivenheimo kirjoitti: "... väitetty implikaatio ei antanut oikeaa kuvaa Puolimatkan tekstin sisäisestä logiikasta, joten Myyryläisen "referaatti" Puolimatkan sanottavasta meni metsään, vaikka sitaattimerkit olivatkin kohdillaan."

Kivenheimo (tai Puolimatka) ei ole osoittanut sitä vielä esittämällä miten Puolimatkan implikaatiot oikein menevät jos eivät kuten esitin.

Kivenheimo kirjoitti: "Tuo "ansiokas tiivistelmä" sisältää mm. olkinukkeperustelua: kukaan ei tietenkään ole väittänytkään, että "sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuneisuus kasvattavat lasta", joten ..."

Minä luen Puolimatkan plokikirjoituksen ilmaukset "Koska samaa sukupuolta olevien parien perheissä kasvavat lapset on aina erotettu joko biologisesta isästään tai äidistään, sukupuolineutraali avioliittolaki määrittelee isättömyyden tai äidittömyyden lapsen normaalitilaksi. Siksi jotkut ranskalaiset homoseksuaalitkin vastustavat sukupuolineutraalia avioliittolakia. Jean-Marc Veyron la Croix toteaa: ”Se, että minulta puuttuu lapsi ja että kaipaan lasta, ei anna minulle oikeutta viedä lapselta äidin rakkautta.” Hervé Jourdan on samaa mieltä: ”Lapsi on rakkauden hedelmä ja lapsen täytyy säilyä rakkauden hedelmänä.” ... Äidin ja lapsen suhde on kaikkein perustavin ihmissuhde, jonka suunnitelmallista rikkomista ei pitäisi määritellä lapsen normaalitilaksi. Kuka kantaa vastuun äidittömien lasten ahdistuksesta? " yrityksenä juurikin väittää, että lasten vanhempien sukupuoli ja sukupuolinen suuntautuneisuus vaikuttaa lasten kasvattamiseen s.o. "kasvattaa" siinä mielessä kuin Väestöliiton plokikirjoituksedssa asia ilmaistaan. Kivenheimo ilmeisesti lukee m.m. k.o. kohdat toisin.

Kivenheimo kirjoitti: "Miksi ihmeessä kukaan haluaisi vaivautua selvittelemään, olisiko esim. Myyryläisen väitteille jostain löydettävissä joitain hyviäkin perusteita, jos hän omasta puolestaan ei vaivaudu esittämään kuin huonoja perusteita (ks. yllä) sekä viittauksia lähteisiin, joita ei ole itsekään pitänyt edes referoimisen arvoisina?"

Viitasin hyvin täsmällisesti eräisiin lähteisiin joista perustelut löytyvät. En edelleenkään näe tapeelliseksi copy/paste:ta niitä tänne koska halukas löytää ne hyvinkin pikaisesti internetissä yleisesti käytössä olevin välinein.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #201

M: "Viitteen esittäminen tieteellisesti kestävään dokumenttiin pitäisi riittää ilman copy/paste:akin."

- Viitteistetty mainospuhe riittää kyllä (ylimalkaiseen) auktoriteettiin vetoamiseen, jollaiseksi argumentointisi on näiltä osin jäänytkin. Pelkän copy/pasten sijasta olisin muuten odottanut viitatun tekstin (täkäläiskeskustelun kannalta keskeisen sisällön) referointia, jollaista itsekin olen täällä Puolimatkan tekstien osalta viljellyt.

M: "Kivenheimolla siis on aidon ja siten hyväksyttävän epäselvyyden mitta ja malli. Mitä siitä poikkeavat voivat tehdä? Vaieta seurakunnassa vai?"

- Voisivat ottaa itseään niskasta kiinni ja vaivautua tekemään oman osuutensa järkevän keskustelun mahdollistamiseksi. Kun jonkun keskustelijan puheenvuorot koostuvat lähinnä oman ymmärtämättömyyden vilpittömyyden vakuutteluista, lukijakunta ei siitä paljoa kostu.

M: "Kivenheimo (tai Puolimatka) ei ole osoittanut sitä vielä esittämällä miten Puolimatkan implikaatiot oikein menevät jos eivät kuten esitin."

- Puolimatkan implikaatiot niistä aidosti kiinnostuneille kyllä selviävät ihan vain hänen tekstiään lukemalla (tarvittaessa toistamiseen). - Jos Myyryläinen kuitenkin ihan oikeastikin kaipaa minulta jotain lisävalaistusta asiaan, niin valitkoon väittämistään implikaatioista omasta mielestään vakuuttavimman. Lupaan sitten repiä sen riekaleiksi ja omin sanoin kertoa, mitä Puolimatka sillä kohtaa oikeasti halusi sanoa (vaikka se olisi järkevälle lukijalle ollut kuinkakin ilmeistä selittämättäkin).

M: "Minä luen Puolimatkan plokikirjoituksen ilmaukset - - yrityksenä juurikin väittää, että lasten vanhempien sukupuoli ja sukupuolinen suuntautuneisuus vaikuttaa lasten kasvattamiseen s.o. 'kasvattaa' siinä mielessä kuin Väestöliiton plokikirjoituksedssa asia ilmaistaan."

- Annan tunnustusta siitä, että M tavoistaan poiketen on tässä kohdin vaivautunut rakentamaan jollekin asialle kohdennettua perustelua. Kiistän kuitenkin sen seikan, että kasvattaminen ja "kasvattaminen" olisivat sama asia: jos kyseinen blogitekstikohta muutetaan lisäämällä siihen Myyryläisen nyt käyttöönottamat sitaattimerkit, saadaan seuraavaa: "Sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuneisuus eivät 'kasvata' lasta, vaan vanhemmat ihmisinä kasvattavat." Näin muutettunahan tekstikohta tosin sopisi paremmin Myyryläisen esittämään tulkintaan mutta menettäisi samalla koko retorisen teränsä, joka alkuperäisversiossa perustui juuri olkinukkeiluun ('ihmisen ominaisuudet eivät lapsia kasvata, vaikka nuo jotkut tyhmät niin luulevatkin, vaan ihmiset itse kasvattavat, kuten me kaikki järkevät tiedämmekin').

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #203

Kivenheimo kirjoitti: "Näin muutettunahan tekstikohta tosin sopisi paremmin ..."

Ehkä emme kuitenkaan aloita toisten käyttämien argumenttien vääristelyä. Tässäkin tapauksessa Kivenheimolla olisi ollut mahdollisuus yrittää kumota vanhempien sukupuolen ja sukupuolisen suuntautyumisen vaikutus lasten kasvattamiseen ja kasvamiseen. Sen sijaan hän alkoi heitellä lainausmerkkejä.

Kivenheimo kirjoiti: " Voisivat ottaa itseään niskasta kiinni ja vaivautua tekemään oman osuutensa järkevän keskustelun mahdollistamiseksi. "

Olen samaa mieltä, että minun ymmärtämättömyyteni on tylsä keskustelunaihe. Niinpä minun kommenttieni tason asemesta Puolimatkan plokikirjoituksen repostelu olisi järkevämpää. Kivenheimo on keskittynyt lähinnä ensin mainittuun. Jos hän olisi aidosti kiinnostunut Puolimatkan argumentoinnin puolustamisesta niin hän olisi varmaankin tietäväisyydellään korjannut minun ymmärtämättömyyteni varsin nopeasti keskittymällä Puolimatkan sanan selitykseen.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #204

M: "Ehkä emme kuitenkaan aloita toisten käyttämien argumenttien vääristelyä. - - Jos [Kivenheimo] olisi aidosti kiinnostunut Puolimatkan argumentoinnin puolustamisesta niin hän olisi varmaankin tietäväisyydellään korjannut minun ymmärtämättömyyteni varsin nopeasti keskittymällä Puolimatkan sanan selitykseen."

- Niin: jos selittää, niin "vääristelee", ellei selitä, niin "välttelee". "Niin tai näin, aina väärin päin!"

M: "Tässäkin tapauksessa Kivenheimolla olisi ollut mahdollisuus yrittää kumota vanhempien sukupuolen ja sukupuolisen suuntautyumisen vaikutus lasten kasvattamiseen ja kasvamiseen. Sen sijaan hän alkoi heitellä lainausmerkkejä."

- Lainausmerkit olivat peräisin Myyryläiseltä itseltään, minä vain sijoitin ne asianomaiseen tekstiyhteyteen.

"[Y]rittää kumota vanhempien sukupuolen ja sukupuolisen suuntautyumisen vaikutus lasten kasvattamiseen ja kasvamiseen" olisi sekin ymmärtääkseni Myyryläisen eikä minun intressissä. Olisi tietysti Myyryläisen kannalta kätevää onnistua teettämään työnsä toisilla, mutta ei tämä homma niin toimi.

Mutta kun kerran "Puolimatkan sananselitystä" kaipailtiin, niin se Myyryläisen päättömäksi ja kumotuksi väittämä blogikirjoituskappale siis menee näin:

"Avioliittolaki määrittelee normin, säännön tai ihanteen, jota yhteiskunnassa tavoitellaan. Kun avioliitto määritellään sukupuolineutraalisti homo- ja heteroseksuaalisen parisuhteen yhteisten nimittäjien pohjalta, avioliittolaista poistuu viesti, että seksuaalisuhde merkitsee sitoutumista suhteesta syntyvien lasten hoitamiseen. Samaa sukupuolta olevien parien ei voida ajatella liittoa solmiessaan sitoutuvan hoitamaan perheeseen syntyviä lapsia, koska lapsia voi syntyä vain kolmannen osapuolen avulla. Tämä periaate siirtyy myös heteroseksuaalisiin liittoihin, koska ei voida ajatella yhden ja saman avioliiton sitovan pareja eri tavalla. Kun heteroparit mieltävät suhteensa ilman sitoumusta hoitaa suhteesta syntyviä lapsia, seurauksena on monia isättömiä tai äidittömiä lapsia."

Jos tuo nyt olisi jollekulle käsittämätöntä tekstiä, niin ehkä sitä kannattaisi verrata seuraavaan parafraasiin (olennaisesti saman perussisällön vaihtoehtoiseen ilmaisumuotoon):

'Lait ilmaisevat sitä, mitä kulloinkin pidetään hyväksyttävänä elämäntapana. Kun muutetussa avioliittolaissa avioliitolla tarkoitetaan sellaista aikuisten välistä suhdetta, jollaisessa homo- ja lesboparitkin voivat elää, näin määritellystä (heteroseksuaalisesta) avioliitosta mahdollisesti syntyvien lasten hoitovastuun välttelijät eivät enää toimi yhteiskunnan hyväksymää avioliittoideaa vastaan (syntyneet lapsethan eivät enää kuulu lainsäätäjän tarkoittaman avioliiton perusluonteeseen vaan luokittuvat siinä vain jonkinlaisiksi "lisäosiksi" elleivät suorastaan "vahingoiksi", joista voi aivan ymmärrettävästi jälkikäteen halutakin hankkiutua eroon vähän samaan tapaan kuin allergisoiviksi osoittautuneista lemmikkieläimistä). Kun tällainen ajattelutapa sitten vähitellen leviää yhä laajemmalle yhteiskunnassamme, entistä helpompi omien lasten muiden vastuulle sysääminen yleistyy ja tästä joutuvat välittömästi kärsimään ne lapset, joiden (kansainvälisestikin tunnustettu) oikeus kasvaa omien vanhempiensa hoidossa jää siksi toteutumatta.'

Ei tuon nyt pitäisi olla mitenkään vaikeasti ymmärrettävää sen enempää sisällöltään kuin totuudeltaankaan.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #205

Kivenheimon vaihtoehtoinen esitys ei todellakaan muuta mitään Puolimatkan plokikirjoituksen sisällöstä. Se on yhtä päätön kuin esikuvansakin. Ja yhtä perusteellisesti se kumoutuu m.m. jo aiemmin linkittämilläni tieteellisesti kestävillä argumenteilla. Sillä edelleenkään vanhempien sukupuoli eikä sukupuolinen suuntautuminen määritä sitä miten he lapsensa kasvattavat. Sitä paitsi uusi avioliittolaki ei muuta homoseksuaalisuuden hyväksyttävyyttä. Se ei ole ollut enää vuosikymmeniin Suomessa rangasitavaa eikä sairaus vaan uihan hyväksyttävä suuntautuminen.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #206

Kiitos vain Myyryläiselle tunnustuksesta, ettei vaihtoehtoinen esitysmuotoni muuttanut Puolimatkan tekstin sisällöstä mitään, kuten ei tietysti ollut ollut tarkoituskaan siitä mitään muuttaa.

Muut osat Myyryläisen tekstistä jäivät valitettavasti varsin hämäriksi, joten tässä niihin liittyviä kysymyksiä:

(1) Mitä tarkalleen ottaen ovat Myyryläisen väittämät prof. Puolimatkan argumentin "perusteellisesti kumoavat tieteellisesti kestävät argumentit" ja mistä tiedetään, että ne ovat tieteellisesti kestäviä? (Vrt. siihen, että avioliittolakimuutoksen sosialisaatiovaikutuksia tämän blogitekstin tapaan arvioivan Puolimatkan asiantuntijalausunnon sisältö on erikseen punnittu ja tieteellisesti painavaksi havaittu: "Rehtori toteaa epäilyn hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta osoittautuneen aiheettomaksi. Puolimatka ei ole syyllistynyt tapauksessa hyvän tieteellisen käytännön loukkaukseen. Asian käsittely lopetetaan tällä päätöksellä." https://www.dropbox.com/s/302bfy9v9i4d9e5/JY-rehto..., s. 11)

(2) Edelliskohtaan viitaten Myyryläisen luonnehdinta, jonka mukaan tekstini "on yhtä päätön kuin esikuvansakin" onkin näköjään ymmärrettävä, että tekstini on yhtä tieteellisesti pätevä kuin esikuvansakin tutkitusti on. Näin toteamalla en siis väitä, että oma tekstini todella olisi tieteellisesti Puolimatkan tasoa, vaan että jos uskotaan Myyryläisen väite, että tekstini olisi "yhtä päätön kuin" Puolimatkan teksti, niin siinä tapauksessa olisi ilmeisesti pääteltävä, ettei tekstini olisi ensinkään päätön vaan tieteellisesti hyvin perusteltu. Puolimatkan asiantuntijalausunnon näet erityisessä selvityksessä nimenomaan todettiin olevan hyvän tieteellisen käytännön mukainen, ja oma tekstini pyrki vain esittämään omin sanoin tiettyä siinä esitettyä ja tässä blogitekstissä toistettua Puolimatkan argumenttia - ja ainakin Myyryläisen mielestä tässä tarkoituksessaan onnistuikin.

Kysymys Myyryläiselle:
Ellet hyväksy edelläsanottua tilannetulkintaani, niin ajatteletko sitten olevasi Jyväskylän yliopiston rehtoria pätevämpi tieteellisyyden arvioija ja, jos ajattelet, niin viitsisitkö selittää, mihin tämä korkea käsityksesi omista tiedetuomarin kyvyistäsi perustuu?

(3) M: "edelleenkään vanhempien sukupuoli eikä sukupuolinen suuntautuminen määritä sitä miten he lapsensa kasvattavat".

- Miten koko tämä kysymyksenasettely mahtaa Myyryläisen mielestä liittyä prof. Puolimatkan argumentteihin yleensä ja aiemmin Myyryläisen toivomuksesta omin sanoin selvittelemääni argumenttiin erityisesti?

(4) M: "Sitä paitsi uusi avioliittolaki ei muuta homoseksuaalisuuden hyväksyttävyyttä. Se ei ole ollut enää vuosikymmeniin Suomessa rangasitavaa eikä sairaus vaan uihan hyväksyttävä suuntautuminen."

- Mihin aiemmin kirjoittamiini seikkoihin tämän tekstikohdan olisi ehkä ollut tarkoitus liittyä ja millä tavoin? Ellei mihinkään mitenkään, niin mitähän tarkoitusta sen esiin ottaminen keskustelussa voisi sitten palvella?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #207

Kivenheimo kirjoitti: "... ja mistä tiedetään, että ne ovat tieteellisesti kestäviä?"

Kivenheimo voi vapaasti niitä arvioida ja pyrkiä kumoamaan ne pätevästi argumentoiden.

Kivenheimo kysyi: "Miten koko tämä kysymyksenasettely mahtaa Myyryläisen mielestä liittyä prof. Puolimatkan argumentteihin yleensä ja aiemmin Myyryläisen toivomuksesta omin sanoin selvittelemääni argumenttiin erityisesti?"

Eikö Kivenheimolle ole vieläkään auennut, että perustelu jossa vanhempien oleminen samaa sukupuolta ja heidän sukupuolinen suuntautumisensa vähentäisi heidän heidän kiintymystään lapsiinsa on juuri tuollaista "sukupuolella ja sukupuolisella suuntautumisella kasvattamista"?

Kivenheimo kysyi: "Mihin aiemmin kirjoittamiini seikkoihin tämän tekstikohdan olisi ehkä ollut tarkoitus liittyä ja millä tavoin? Ellei mihinkään mitenkään, niin mitähän tarkoitusta sen esiin ottaminen keskustelussa voisi sitten palvella?" tarkoittaen ilmeisesti homoseksuaalisuuden yleistä hyväksyttävyyttä.

Luen tuollaisen yleisen homoseksuaalisuuden tuomitsemisen sekä Puolimatkan että Kivenheimon versioista siltä osin kun homoseksuaalisiin suhteisiin niissä liitetään kummallisia ja kielteisiä piirteitä.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Kysymyslista Raamatusta ja sen ohjeista professori Puolimatkalle ei tosiaan ole ensimmäisen kerran esitetty. Se on peräisin Amerikasta, kiertänyt ympäri maailman jo muutamaan kertaan ja osoittaa vain (alkuperäisen) kirjoittajan tietämättömyyttä Raamatusta ja kristinuskosta.

Täällä kattava vastaus, kun en viitsi itse kirjoittaa:
(Sivun alareunassa, voi linkata kohtaa "Esimerkkitapaus "Dear dr. Laura")

http://raapustus.net/?id=103

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #34

Excuse me, mutta minä en ollut se, joka otti tässä Raamatun esiin :) Siihen viitattiin pilkallisesti ja asiattomasti ja mitään siitä ymmärtämättä jo ensimmäisessä viestissä.

Olen samaa mieltä siitä, että Raamattuviittaukset kannattaisi jättää tästä keskustelusta kokonaan pois. Kyse on yhteiskunnallisesta asiasta, johon tulee esittää yhteiskunnalliset perustelut.

Huomattakoon tämä myös siellä ateistien leirissä. Ettei tarvitse vastailla noihin "nokkeliin" sanallisiin tölväisyihin ja "asiantuntevaan" kritiikkiin siitä miten Raamattua käytetään.

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen Vastaus kommenttiin #36

Perusasetelma näyttäisi kuitenkin olevan:

tasa-arvoista avioliittolakia vastustaa Suomessa lähinnä enää ääriuskovaiset, joiden mielipide lähtee uskonnollisesta näkemyksestä, moni vaikuttaa olevan helluntailaisia.

On kuitenkin tajuttu, ettei omaa uskoa ole enää järkevä käyttää, jos halutaan laajempaa kannatusta kansan parissa. On pitänyt kehittää tilalle lapsen etu -argumentti. Taktiikka on mielestäni ihan hyvä, ongelma vain on, että tiede ja järjestöt eivät tue heidän argumentointiaan. Lakia kannattaa mm. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset -yhdistykset.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #41

Ymmärtääkseni prof. Puolimatka ei ole vedonnut argumentoinnissaan siihen, mitä jotkut järjestöt tällä hetkellä mahdollisesti kannattavat tai vastustavat.

Tieteen osalta suosittelen tutustumaan tässä keskustelussa jo tarjolle (EDIT: http://tapiopuolimatka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/19...) asetettuunkin Puolimatkan eduskunnallemme pyynnöstä laatimaan asiantuntijalausuntoon sekä hänen aiheesta julkaisemaansa Lapsen ihmisoikeus: oikeus isään ja äitiin -teokseen lähdeviitteineen (https://akateeminen.com/webapp/wcs/stores/servlet/... - jostain voinee saada vieläkin halvemmalla, en sitä tutkinut).

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen Vastaus kommenttiin #104

Pelastakaa lapset ry:
"Vanhemman sukupuolisella suuntautuneisuudella ei ole olemassa olevan tutkimustiedon mukaan vaikutusta lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin tai vanhemmuuden taitoihin, joten se ei myöskään estä soveltuvuutta adoptiovanhemmaksi."
http://www.pelastakaalapset.fi/@Bin/1692194/Pelast...

Paljon vakuuttavampi argumentti kuin uskontolähtöinen mielipidekirja.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #109

Joko et ole tutustunut Puolimatkan teokseen tai et ymmärrä tieteellisyyden kriteerejä.

Tunnetustihan Puolimatkan asiantuntijalausuntoa vastaan esitettiin julkisuudessa tuoreeltaan räikeitä syytöksiä, joiden pohjalta joku erehtyi tekemään asiasta Jyväskylän yliopistolle tutkintapyynnönkin. Näin käynnistyneessä esiselvityksessä todettiin kaikki syytökset täysin aiheettomiksi ja Puolimatkan teksti siis hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi (https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/03/t... ja tarkemmin https://www.dropbox.com/s/302bfy9v9i4d9e5/JY-rehto...).

Lapsen ihmisoikeus: oikeus isään ja äitiin -teos on olennaisesti mainitun asiantuntijalausunnon monipuolisesti täydennetty ja syvennetty laitos.

Siteeraamasi Pelastakaa lapset -lausunto sitä vastoin ei välttämättä sisällä muuta kuin argumentum ad ignorantiam -perusteluvirheen (tietämättömyyteen vetoaminen): "koska emme tiedä ongelmasta, mitään ongelmaa ei ole olemassakaan".

Prof. Puolimatkan asiantuntijalausunnossa nimenomaan todetaan sama asia kuin tuossa Pelastakaa lapset -lausunnossakin: suoranaista tutkimustietoa aiheesta on nykyisellään riittämättömästi. Tietämättömyyteen vetoamisen sijasta Puolimatka rakentaa epäsuoran argumentin: mikään tunnettu ja tutkittu perinteisen perheen vaihtoehto ei ole tilastollisessa vertailussa osoittautunut lapsille keskimäärin yhtä hyväksi kasvuympäristöksi, joten ei ole syytä olettaa niin käyvän tämänkään toistaiseksi riittämättömästi tutkitun vaihtoehdon kohdalla -- eikä ole syytä tehdä Suomesta sellaisen lasten hyvinvointia riskeeraavan yhteiskuntakokeilun näyttämöä, jota eräät ulkomaat parhaillaan omalla vallallaan ja vastuullaan ovat suorittamassa.

Valitettavasti sekä väistyvän eduskuntamme enemmistö että näköjään myös Pelastakaa lapset -yhdistys sen sijaan ovat tällaiseen riskinottoon valmiita.

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen

Luulin ensin, että kirjoittaja oli joku trollaaja, mutta googlettamalla selvisi, että Tapio onkin näitä ääriuskovaisia, jotka tosissaan haluavat Suomen lakien olevan raamatun mukaisia.

"Avioliittolaki määrittelee normin, säännön tai ihanteen, jota yhteiskunnassa tavoitellaan."

Uusi laki antaa samat oikeudet homoille kuin heteroille, paino samalla SAMAT, ei uutta ihannetta.

Tämä uusi laki ei pakota sinua Tapio menemään naimisiin miehen kanssa.

"Muutos kouluopetuksessa. Seksuaaliopetuksen tavoitteet.."

Seksuaalivähemmistöjen nuorella on moninkertainen riski tehdä itsemurha. Tällainen lainsäädäntö on omiaan muuttamaan suomalaisten asenteita parempaan suuntaan. Onneksi kouluopetuskin tulee tähän päivään pois uskonnon epämoraalisesta ikeestä.

Ymmärrän hyvin fundamentalistiuskovaisten tuskan, yhteiskunnan moraalikäsitykset ovat menossa selvästi homouden suvaitsevaan suuntaan. Jos sinulle on koko elämäsi paasattu pyhien kirjojen uskomuksia, siinä ei paljon järkiargumentit ja tiede paina.

Timo Lehtonen

Lainaus edeltä: ”Seksuaalivähemmistöjen nuorella on moninkertainen riski tehdä itsemurha.”
Miten tuo toteamus liittyy tämän blogin aiheeseen?
Oletko sitä mieltä, että avioliittolaki tai sen muuttaminen vähentää riskiä tehdä itsemurha?
Jos olet, niin mihin objektiiviseen näyttöön perustat mielipiteesi?

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen

Timo, logiikkani on seuraava: tasa-arvoisen avioliittolain suurin hyöty on se, että homouden hyväksyminen lisääntyy yhteiskunnassa (jopa kiihkouskovaisten joukossa). Siitä tulee ns. normaalia suuren enemmistön joukossa.

Lähipiirin asenteet ovat ratkaisevia, esim.
Perheiden hyväksyntä oleellisin tekijä homoteinien itsemurhien ehkäisyssä
http://www.npr.org/blogs/health/2012/02/13/1468312...
http://www.livescience.com/9075-accepting-parents-...
Jälkimmäisessä tutkimuksessa tosin todettiin, että uskonnollisissa perheissä homojen asema on muita perheitä pahempi, mikä on loogista kun seuraa tätäkin foorumia:)

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #31

Lainaus edeltä: ”tasa-arvoisen avioliittolain suurin hyöty on se, että…”
Mitä tarkoitat tuossa ilmauksella ”tasa-arvoisen avioliittolaki”?
Tiedoksi: Voimassa oleva avioliittolaki (234/1929) on tasa-arvoinen. Avioliittolaista tulisi siis syrjivä, jos muutoslaki 156/2015 (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150156) tulisi voimaan.
Lue lisää: http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1893... ja https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175

Heli Hämäläinen

Meidän perheessämme lapsemme on kummankin meidän biologinen lapsi ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa 37359/09 meidät rinnastetaan samaa sukupuolta olevaan pariskuntaan.

Avioliitto on translain ((563/2002) 1§:n mukaan sukupuolen juridisen tunnustamisen juridinen este, tai oli sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksymiseen saakka, tosin lakia ollaan vasta muuttamassa vastaamaan avioliittolain muutosta. Tästä syystä minulla ei ole passia, jolla voisin matkustaa turvallisesti esim. Saudi-Arabiaan, koska suomalainen syrjintäsuoja ei ulotu shariaa soveltaviin maihin. Passissani sukupuolekseni on merkitty mies ja minulla on miehen henkilötunnus. Avioliittoamme emme ole lopettamassa.

Miksi haluat vaikeuttaa elämääni? Miksi haluat peruuttaa muutoksen, joka antaisi minulle turvaa syrjintää tai jopa fyysistä uhkaa vastaan?

Kalle Erlin

Lait ovat ihmisten tekemiä. Ainoa totuus asioista löytyy Raamatusta. Jumala on elävä Jumala ja Hän ilmoittaa totuudet Raamatussa. Synti erottaa ihmiset Jumalasta ja synnit saa anteeksi kun pyytää niitä anteeksi ja pyytää Jeesuksen sydämeensä. Jumala tulee tuomitsemaan synnin. Tämä maa tarvitsee herätystä. Että kaikki valheet kääntyy totuuksiksi. Jumala rakastaa myös sinua ja haluaa että pääsisit hänen omaksi lapsekseen ja saisit pelastuksen ja pääsisit taivaaseen. Helvetissä ei paljon enää kiinnosta että oli laki joka johdatti helvettiin, kun totuus löytyy Raamatusta.

Todellinen turva syrjintää ja fyysistä uhkaa löytyy vain Jumalan rakkaudesta, laki ei voi sitä antaa.

Heli Hämäläinen

Minä ymmärrän kirjoituksestasi, että haluat minulle pahaa etkä rakasta minua lähimmäisenäsi kuten Jeesus opettaa rakkauden kaksoiskäskyssä. Jeesus opettaa että fariseukset ja kirjanoppineet ovat valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia, ulkoisesti hurskaita, mutta täynnä teeskentelyä ja vääryyttä. Siinä sinulle totuutesi. (Matt. 23:27-28)

Tämän raamatunkohdan minulle opasti Henki. Jumala rakastaa minua ja sinua myös. Pelastus ei ole laissa vaan Sanassa, joka on Jeesus Kristus, tosi pyhä tosi pyhästä, Poika Isästä. Jeesus ei tullut tuomaan meille lakia vaan osallisuuden Jumalan käsittämättömästä armosta. Hän ei etsi syntiä vaan syntisiä. Kaikki olemme syntisinä samalla viivalla, armoa ja pelastusta vailla.

Raamatussa on avioliitosta monenlaista opetusta. Tärkein on toki Jeesuksen itsensä antama, mutta lakihenkisille pohdittavaksi antaisin myös 1. Mooseksen kirjan 29 luvun Jaakobin avioliiton serkkujensa Lean ja Raakelin kanssa. Myös sen oliko Lea kauppatavara ja miten tämä heijastuu perhe-elämään.

Maallinen laki on yhteiskunnallisen normin sanallinen kuvaus. Mielestäni on hyvä asia, että luodaan maallisia lakeja, jotka vievat lain suojan pahantahtoisilta ja toisia ihmisiä sekä heidän elämäänsä vihaavilta ihmisiltä.

Raamatunkohdat:

http://www.evl.fi/raamattu/1992/1Moos.29.html
http://www.evl.fi/raamattu/1992/Matt.23.html

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #20

Oletko uskossa?
Jos haluaisin sinulle pahaa niin kiroaisin sinua. Minä haluan siunata sinua Jeesuksen väkevässä nimessä. Lähimmäisen rakkaus on mielestäni juuri sitä että näyttää lähimmäiselleen jos hän tekee syntiä, että autaa häntä pääsemään siitä vapaaksi. Meillä on sellainen kuva Jumalasta, kuin meillä on ollut oma suhde meidän omiin vanhempiin. Minulla on ollut paljon riippuvuksia, mutta kun Taivaan Isän rakkaus on eheyttänyt minua, niin tiedän että minulla on rakastava Taivaan Isä, jonka puoleen voin aina kääntyä. Maalliset lait ovat hyviä, kun ne perustuu Raamattuun. Jos ne ovat lihan mukaan tehtyjä, ne ovat syntiä.

Room 8:5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #46

Kyllä tunnustan Jeesuksen Kristuksen Herrakseni, ja itseni Hänen palvelijakseen. Oletko itse uskossa? Vai oletko kenties uskonnossa, joka sulkee ulos homot ja transihmiset?

Uskossa oleminen on olemista Jumalan kanssa, Jumalan rakastamista. Jumalaa ei voi rakastaa mikäli ei pyri edes rakastamaan lähimmäisiään. Ja tämä koskee ihan jokaista ihmistä. Jeesus ei jätä ketään.

Minä en voi tuomita, koska olen syntinen. Jeesus opetti tämän aviorikoksen tehneen naisen tapauksessa (Joh. 8). Minulla ei ole siihen valtuutusta eikä myöskään taitoa. Se kuuluu vain Jeesukselle itselleen.

Heprealaiskirjeen 13 luvun mukaisesti muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan, muistakaa kidutettuja, tunteehan teidänkin ruumiinne kivun. Olkoon homoseksuaalit kanssasi ja he keskelläsi.

http://www.evl.fi/raamattu/1992/Hepr.13.html

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #48

Kyllä olen uskossa elävään Jumalaan, ylösnousseeseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen. Miten voit sanoa että vain evankeliumit ovat Jumalan sanaa?

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #54

Kaikki, joka todistaa Jeesuksesta Kristuksesta, joka on Tie, Totuus ja Elämä on Jumalan sanaa. Sellainen, jossa Kristus ei ole keskipisteenä on elämänohjetta, kehällistä tekstiä.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #56

"Sellainen, jossa Kristus ei ole keskipisteenä on elämänohjetta, kehällistä tekstiä."

ON SUURI VALHE, JONKA OLET USKONUT.

Koko Raamattu on elävän Jumalan sanaa. Kristuksen kuoltua Taivaan Isä lähetti Pyhän Hengen, jonka johdattamana Paavalin ja kaikkien muidenkin kirjeet on tullut, jotka OVAT elävän Jumalan sanaa. Myös vanhassa testamentissa oli profeettoja, eli Pyhä Henki oli silloinkin läsnä.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #59

Sittenpä itse pidät Jeesusta valehtelijana. Joh. 14:6-7

" 6 Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. 7 Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.""

Jeesus jatkaa Pyhästä Hengestä

"15 "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. 16 Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. 17 Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä."

http://www.evl.fi/raamattu/1992/Joh.14.html

Kysymys on siis Kristuksesta keskiössä. Mikäli tämä ei miellytä, tänne jäät. Et sinä sillä muullakaan tee mitään mikäli et usko Jeesusta.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #66

Sinäkö olet tuomari tässä asiassa ja ratkaiset sen mihin minä menen kuoleman jälkeen?

Ainoa kuka meidät tuomitsee aikanaan on Jeesus Kristus, Karitsa, jolla on valta avaa eleämän kirjat.

Milloin olen sanonut että Jeesus on valehtelija? En todellakaan ole sellaista sanonut. Sanoin että KOKO RAAMATTU ON JUMALAN SANAA. Saatana on valehtelija.

Toki Kristus on osa kolmiyhteistä Jumalaamme, enkä väheksy pätkääkään Jeesusta minun syntieni sovittajani ja pelastajanani. Uskon todellakin kaiken mitä Jeesus on sanonut sekä sen että Jeesus on tie Taivaan Isän luokse.

Tästä nyt on kyse, että otatko vastaan totuuden, en ole väittänyt mitään muuta:
Room 1:26-27
26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.

Jumala rakastaa sinua hyvin paljon. En jää kinaamaan kanssasi.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #83

En ole tuomarisi vaan ainoastaan huolissa synneistäsi kuten sinä olet minun synneistäni. Eikö olekin ihanan napaan tökkivää tällainen.

En minä ole kiistänyt Jumalan sanan olemassaoloa, mutta osa Raamatusta ei kirkasta Kristusta ja on siten vähemmän hyödyllistä kuin se osa, joka liittyy Jeesukseen. Vanhassa testamentissa eli juutalaisten Raamatussa on paljon Jeesukseen eli Messiaaseen viittaavaa, samoin Uusi testamentti käsittelee Jeesusta ja uskonelämää. Tältä osin Raamattu ei ole kehällistä vaan kirkastaa Kristusta.

En ole teologi, mutta kykenen erottamaan hengellisesti lillukanvarret oikeasta narratiivista. Minulle on muodostunut käsitys, että olet rakastunut lillukanvarsiin. Mutta se ei tietenkään estä rakastamasta muitakin osia Raamatussa. Pyhä Henki opastaa meille erilaisia asioita.

Jumala rakastaa myös sinua. Ole siunattu lähtiessäsi ja tullessasi sekä ollessasi.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #84

"En ole tuomarisi vaan ainoastaan huolissa synneistäsi kuten sinä olet minun synneistäni."

Eli tunnustat tekosi synniksi. Tee parannus synneistäsi. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #86

Väärä päätelmä. Oleminen ei voi aiheuttaa syntiä. Mikä teko minun pitäisi tunnustaa sinulle synniksi?

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #87

Ei sinun minulle mitään tarvitse tunnustaa.

Synti erottaa ihmisen Jumalasta ja Jeesus on kantanut syntimme ristillä. Synnit saa anteeksi pyytämällä anteeksi niiltä joita kohtaan on tehnyt syntiä.

Oletko biologisen miehen kanssa parisuhteessa?

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #88

En ole vaan olen ollut kohta 19 vuotta kirkollisessa avioliitossa naisen kanssa.

Aikuisen oikeasti tämä vapaiden suuntien henkisen väkivallan käyttäminen tällaisen syntiensitomisleikin muodossa on yksi minut niistä piireistä aikuiskasteen vaatimuksen ohella pois pitävä asia. Osallistun kyllä yhteisiin tilaisuuksiin, mutta en halua samaan seurakuntaan. Syntiasiat ovat henkilökohtaisen uskon alueen asioita.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #89

Ok. Ymmärsinko oikein, että olet biologisesti mies? Oletko tehnyt joitain sukupuolen vaihdos leikkauksia?

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #90

Mitä ymmärrät sukupuolen vaihdos leikkauksella? Sitäkö, että minulla on nyt munasarjat ja voin synnyttää?

Mitä ymmärrät biologisella sukupuolella? Juridisesti olen mies. Lääkärin diagnoosin perusteella nainen.

Suomen laki ei tunne biologista sukupuolta.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #91

Ok. En ole perehtynyt asiaan. En tiedä. Haluatko kertoa minulle, mitä sinulle on tehty?

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #93

Ok. Kiitos tiedosta.

En tiedä synneistäsi sitten, mutta sen tiedän että Jumala rakastaa sinua ja haluaa palauttaa sinun identiteetin takaisin sellaiseksi kuin Hän on sinut luonut. Jumala ei tee virheitä, Hän on luonut sinut mieheksi, Juudaan Leijonaksi, Prinssiksi, Jumalan pojaksi.

Millainen suhde sinulla on / on ollut omaan äitiisi ja isääsi?

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #94

Kiitos minulla on ollut oikein hyvä lähtöperhe ja perhesuhteet. Viimeisin lääketieteellinen tutkimus pitää tämän vaivan syynä sikiöaikaista hormonaalisesta häiriötilanteesta johtunutta kehityspoikkeamaa. Siis silloin kun Jumala on kohdussa punonut tätä Juudan prinssiä. Tästä on aiheutunut elämän mittainen riesa, jonka hoitoon on lääketieteellä keinoja.

Jumala on siis luonut minut tähän identiteettiin ja tällaiseksi. En kyennyt kantamaan ristiäni kuin 40 -vuotiaaksi. Sen jälkeen lääketiede auttoi.

Jos tämä synti on, niin Herra armahda minua syntistä. Olen yrittänyt pitää loppuun asti avioliittolupaukseni, jonka annoin Sinun edessäsi. Tästä johtuen väkijoukko halveksii minua, mutta yritän pysyä Sinussa ja lupauksessani, koska minulla ei ole muuta pakopaikkaa kuin käsittämätön armosi.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #96

Hyvää pääsiäistä.

Tiedätkö että elämä on kamppailemista henkivaltojen kanssa? Minä uskon että vihollinen on vastustanut sinun syntymistä kovin paljon. Jumala loi alunperin sinut mieheksi, prinssiksi, Juudan leijonaksi, mutta vihollinen ei sitä halunnut.

Minä pyydän anteeksi kaikkien niiden ihmisten puolesta, ketkä ei ole ymmärtänyt sinua, vaan ovat halveksineet sinua.

Jumala ei tuomitse sinua, enkä minäkään. Meillä on armahtavainen Jumala. Minä tiedän miten sinun identiteettisi saadaan kuntoon, niin että sinulla on rauha sen kanssa, mutta sitä en tiedä, kuinka kauan siinä menee. Haluan auttaa sinua, mutta on ihan sinun asiasi haluatko ottaa minun apua vastaan. Se on täysin sinun valintasi.

Koen että Pyhä Henki oikein laski sinun tarinasi minun sydämelle. Jumala tietää tilanteesi ja on kuullut kaikki rukouksesi ja itkusi. Jumala myös luottaa minuun, koska hän laski sinun asiasi minulle.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #137

Hyvää pääsiäisen jälkeistä aikaa myös itsellesi ja perheellesi.

Jumala on luonut minut ihmiseksi. Sukupuolta en näe niin merkittävänä, koska se on maallinen asia. En kykene näkemään seksistisesti naista jotenkin erilaisempana olentona kuin miestä. Todellisuus naiselle on kuitenkin erilainen johtuen juuri seksismistä. En halua seksismiä epäjumalaksi enkä Jumalani yhteyteen.

Tässä kirjoituksessani esitän perustelut, olet tervetullut kommentoimaan

http://helihamalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/170...

Minun identiteettini on kiitos kysymästä oikein vakaa. Yritän elää identiteettini mukaan huolimatta seksistisestä lainsäädännöstä ja siitä, että meidät halutaan niputtaa yhteen seksuaalivähemmistöjen kanssa. Meidän parisuhteemme identiteetti ei ole vähemmistöidentiteetti vaikka saatan kuulostaa Kafkan Metamorfoosin torakalta, joka luulee kaiken olevan parhain päin ja pystyvänsä hoitamaan velvoitteensa myös torakkana.

Minä en tarvitse identiteettiini korjausta, koska ruumiini vastaa nyt identiteettiäni. Passi ei vastaa ja siitä voin syyttää ahdasmielisiä ihmisiä.

Jumala tietää tilanteeni ja myös sen, että olen rukoillut että Jumalan tahto tapahtuisi niin maan päällä kuin taivaassa. En tarvitse välittäjää, koska voin viedä asiani itsekin Jumalan eteen rukouksessa.

Itse asiassa koen, että Jumala laski sinut minulle, koska koen että minun pitää kertoa sinulle, että Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja kaikkia identiteettejä eikä laita yhtä toisen edelle. Ne, jotka avioon menevät ovat kuitenkin aviovelvoitteiden alaisia, kuten Herra opetti.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #138

Jumala loi ensin miehen ja näki että ihmisen ei ole hyvä olla yksin ja loi naisen miehen rinnalle. Ei Jumala luonut toista miestä. Eikä Jumala luonut kahta naista. Tämä on Jumalan tahto.

1 Moos 2: 18-25
18 Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva".
19 Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva.
20 Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.
21 Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.
22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu".
24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.
25 Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa.

Väität tätä "kehäopiksi". Eli et usko että koko Raamattu on totta. Lakia on silmä silmästä, korva korvasta. Oikeudenmukaisuutta. Ei tämä ole lakia, vaan totuutta mitä Jumala kertoo Raamatun kautta. Tämä luomiskertomus sopii todellakin vanhaan testamenttiin. En jää kanssasi kinaamaan asiasta. Jumala tekeköön työn sinussa, jos et usko minua.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #139

Esitin Kalle, että saman 1. Mooseksen kirjan 29 luvusssa ollut moniavioisuustilanne eli Jaakob istui Laabanille 7 + 7 vuotta munaveloistaan, siskoksista Leasta ja Raakelista, ja se tulisi ottaa niin ikään raamatullisena normina. Samoin totesit, että Aatamin ja Eevan jälkeläiset ovat yhtyneet toisiinsa eli siis veli siskoonsa.

Kumpikaan ei ole mahdollista nykyisen avioliittolain mukaan.

Olet oikeassa, kysymyksessä ei ole Jeesus keskiössä, joten tämä osa Jumalan sanaa on kehätien varressa.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #140

Kyse onkin siitä, että Jumala loi miehen ja naisen. Ei mitään muuta. Nuo kuvaamasi asiat ovat IHMISEN TEKEMIÄ ASIOITA, EI JUMALAN. Tosin Aatamin ja Eevan lapsille ei jätetty vaihtoehtoja. Jälkikäteen vanhassa testamentissa laissa kielletään yhtymästä sisaruksiin. Ja uudessa testamentissa on selkeästi, että lesbous ja homous ovat syntiä.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #142

Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sitä luomiskertomuksessa halutaan kertoa, kuten myös että kuvaan liittyy suhde Jumalaan.

Missä kohtaa uutta testamenttia tuomitaan lesbous synniksi? Entä homous? Jos se on selkeää, Jeesus kai siitä olisi maininnut.

Muuten Jeesuskin uudessa testamentissa paljastuu neitseestä syntyneeksi.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #143

Room 1:26-27
26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.

Matt. 5
27 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'.
28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.
29 Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.
30 Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.
31 On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan'.
32 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin.

Jeesus on Jumala, siksi Hän syntyi ilman sukupolvien kirouksiä, koska Pyhä Henki hedelmöitti Marian. Hän on Jumala.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #144

Roomalaiskirje on Paavalin käsitys säädyttömyydestä. Sama Paavali kannatti orjuutta sekä halusi naisten vaikenevan seurakunnassa, samoin peittää päänsä kirkossa.

Huorinteko koskee kaikkia, avioero ilman aviorikosta on sekin huorin tekemistä.

Jeesus on Jumala mutta myös ihmisen poika. Pyhä Henki tuli maailmaan Jeesuksen lähettämänä Jeesuksen noustua taivaaseen. Samasta Jumalan Hengestä on kuitenkin kysymys. Nyt Kalle vielä pari tärppikysymystä koskien kastetta:

1) Onko kaste taivaasta vai ihmisistä?
2) Vastasiko Jeesus tähän kysymykseensä kieltäytymällä kastamasta Johannes Kastajaa?

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #145

Saul kohtasi vapahtajan matkalla Damaskoon ja vähän sen jälkeen hän täyttyi Pyhällä Hengellä ja sen jälkeen hänestä tuli Paavali joka ei enää ollut Saul. Apostolien teot 9:1-20

1) Se mitä kasteessa tapahtuu, tulee Jumalalta. Ihmiset tekee kasteen ja on siinä välikappaleena. En tosin usko vauva kasteeseen.

2) Ei vastannut.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #146

Paavali on esikuva Paavin vallalle, jossa Paavin valta perustuu Matteuksen evankeliumin Jeesuksen opetukseen.

Matt 18

Syntiä tekevä veli ja seurakunta
15 "Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. 16 Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä 'jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla'. 17 Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. 18 Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu.

---

Niin Paavali kuin valtaan äänestetyt Paavit ovat tämän jälkeen sitoneet erilaisia asioita. Jopa hengenmiehiä on poltettu kirkolliskokouksissa kuten Jan Hus 600 vuotta sitten. Kuitenkin Hus oli varhaisia uskonpuhdistajia ja palautti Sanan kansalle. Paavalin hengessä tuomio oli kuitenkin Raamatun mukainen.

Paavali henkilönä oli ahdasmielinen kääpä. Jos minun pitäisi uskoa kaikki hänen opetuksensa sellaisenaan, syntyisi minulle valtava epäusko. Juuri Sanan tukehduttava kirkkokuri on valtaa ja ihmisten väärin käytettävissä.

Kaste on sakramentti ehtoollisen ohella, koska Jeesus, Jumala asetti ne. Avioliitto ei ole sakramentti, koska sitä ei ole Raamatun valossa koskaan asetettu taivaasta. Kysymys on ihmisten yhteiselämästä. Tässä en menisi tukahduttamaan Sanaa sitomalla maan päällä sellaista, joka ei ole taivaissa. Eri asia on avioliiton sitovuus siihen meneville.

Kaste ja ehtoollinen ovat siis sakramentteja, joissa Jumalan armo näyttäytyy seurakunnalle. Puhutaan armon välineistä tai välikappaleista. Sakramentissa on siis kaksi osapuolta, ihminen osana seurakuntaa ja Pyhä Kolmiyhteinen Jumala. Jeesus ei suostunut kastamaan siksi että on Jumala. Nimittäin sakramenttien olemukseen kuuluu, että niitä ihmiset tarjoavat toisilleen.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #147

"Paavali on esikuva Paavin vallalle, jossa Paavin valta perustuu Matteuksen evankeliumin Jeesuksen opetukseen."

"Paavali henkilönä oli ahdasmielinen kääpä. Jos minun pitäisi uskoa kaikki hänen opetuksensa sellaisenaan, syntyisi minulle valtava epäusko. Juuri Sanan tukehduttava kirkkokuri on valtaa ja ihmisten väärin käytettävissä."

Raamattu ei opeta näin. OLEN VAHVASTI ERI MIELTÄ KANSSASI. Ei Paavali ole ketään käskenyt tappaa.

Jeesus oli Jumala, mutta myös Paavalissa oli Pyhä Henki mikä on Jumalan yksi olomuoto. Minusta tuntuu että noilla lauseilla pilkkaat Jumalaa, mutta minähän en ole tuomari ja en sitä tee. Tuomio noissa lauseissa jo on sinulla ja sinä vastaat niistä. Mistä Paavalin opetuksesta sinulle tulee epäusko?

1 Moos 2:22-24 Jumala asettaa avioliiton.
22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu".
24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.

Matt 19:4-6
4 Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'
5 ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?
6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Tämä Matteuksen evankeliumin teksti on Jeesuksen sanomaa.

Kasteesta ja ehtoollisesta olen samaa mieltä.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #148

Kyseinen Mooseksen kirjan kappale selittää avoliiton, mutta ei ota kantaa avioliittosopimukseen. Myös eläimet elävät avoliitossa eivätkä tee avioliittosopimuksia. On naivia tai idiotismia selittää positivistista oikeutta luonnonoikeudella. Lainlaatija voi poiketa ja poikkeaa usein luonnonoikeudellisesta viitekehyksestä.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Oikeuspositivismi

Sitten lisäämäsi teksti:

"Matt 19:4-6
4 Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'
5 ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?
6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Tämä Matteuksen evankeliumin teksti on Jeesuksen sanomaa."

Kyllä. Tämä on Mooseksen lain avioliitto, yksi niistä. Jeesus ei kuitenkaan ota enemmälti kantaa avioliiton syntymiseen kuin hän ottaa avioliiton pyhyyteen yhteiskunnassa, ettei siihen pysty edes orjan omistaja, koska se on Jumalan edessä solmittu. Siis nykyinen translaki on Jumalan tahdon vastainen vaatiessaan avioparia eroamaan, jotta transsukupuolisen puolison paperisota saadaan hoidettua.

Mitä Paavaliin tulee, vihjaat että armo ja Jeesuksen pelastus eivät toimi ilman kaiken Paavalin kirjoittaman hyväksymistä pureskelematta ja asettamatta historiallista henkilöä historialliseen viitekehykseen. Tämä on puppua. Uskonpuhdistus on jatkuva prosessi. Jokainen ikäpolvi on oikeutettu seuraamaan Jeesusta ohi kaikkien vanhojen patujen.

Kasteesta ja ehtoollisesta olet samaa mieltä siksi, koska Wycliffe ja Hus antoivat siihen mahdollisuuden. Muuten olisi paavin kirouksen alla.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #149

Sinulla tuntuu että on erittäin vahvat omat näkemykset, enkä koe kiisteleväni sinun kanssa niistä. Saat pitää vahvat mielipiteesi. Rupean ymmärtämään miksi sinua on halveksittu seurakunnassa.

Tuo mitä laitoit on ihmisten maallista järkeä.
Siitä Raamattu sanoo seuraavasti.

Jaakob 3:13-17
13 Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.
14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.
15 TÄMÄ EI OLE SE VIISAUS, JOKA YLHÄÄLTÄ TULEE, VAAN SE ON MAALLISTA, SIELULLISTA, RIIVAAJIEN VIISAUTTA.
16 Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.
17 MUTTA YLHÄÄLTÄ TULEVA VIISAUS ON ENSIKSIKIN PUHDAS, SITTEN RAUHAISA, LEMPEÄ, TAIPUISA, TÄYNNÄ LAUPEUTTA JA HYVIÄ HEDELMIÄ, SE EI EPÄILE, EI TEESKENTELE.

Tässä Jeesuksen opetus millaisia meidän tulisi olla:

Matt 18:1-4
1 Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?"
2 Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä
3 ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.
4 Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.

Osaatko verrata itseäsi lapsen kaltaisuuteen ja sitä mitä olet tehnyt siitä lähtien kun täytit 40- vuotta?

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #150

Ymmärrän, että olet hyvin harjoitellut henkisen ja hengellisen väkivallan käyttäjä. Tähän voin todeta ettet minuun pysty. Minua ei halveksita seurakunnassani.

Ja kyllä, olemme poliittisesti eri päissä. Minä olen omaksunut valistusfilosofian ja kannatan uskonnonvapautta sen länsimaisessa kontekstissa. Se tarkoittaa lainkäytön ja uskonnon erottamista toisistaan. Lakien tulee mahdollistaa uskonnon harjoittaminen. Ei siis niin, että uskonto määrittää miten lakia harjoitetaan.

Olen aikuinen ja ajattelen aikuisen tavalla. Jumalan lapseus tarkoittaa tasavertaista asemaa Jumalan yhteydessä, myös lähimmäisen rakastamista hänenä itsenään eikä minään bisneksenä. 40 -vuotiaasta olen elänyt omana itsenäni enkä sellaisena minkälaisena muut haluavat minun elävän.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #151

Korjaan että ymmärrän miksi sinua helveksittiin vapaissa suunnissa. Minusta kerroit niin minulle aikaisemmin. Vai miten se nyt olikaan.

Mikä mielestäsi on henkistä väkivaltaa?

Olen eri mieltä kanssasi noista mitä laitoit.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #152

Minä en ole koskaan kuulunut vapaisiin suuntiin vaan olen perusluterilainen. Hengellinen väkivalta ilmenee tekstissäsi esimerkiksi minun identiteettini täydellisenä vähättelynä sekä juuri noina halveksintapuheina. En tunne sinua paremmin arvioidakseni oletko lisäksi jonkin sortin narsisti. Yrität kuitenkin koko ajan käydä päälleni.

Kirkkoni sivuilla on määritelty hengellinen väkivalta seuraavasti:

"Hengellinen väkivalta on henkistä väkivaltaa, johon liittyy uskonnollinen ulottuvuus. Sen ilmenemismuotoja ovat pelottelu, käännyttäminen, syyllistäminen, eristäminen ja kontrollointi. Tarkoituksena on nujertaa toisen ihmisen elämänkatsomus, elämäntapa tai mielipide.

Terve uskonnollisuus tukee ihmisen hyvinvointia ja antaa elämäniloa, epäterve uskonnollisuus toimii päinvastaisesti. Epäterve uskonnollisuus saattaa aiheuttaa muun muassa mielenterveysongelmia, koska uskonnolla on yhteyttä ihmisen syvimpiin arvoihin ja identiteetin rakennusaineksiin."

Lähde: http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Hengellinen_v...

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #153

"Jos tämä synti on, niin Herra armahda minua syntistä. Olen yrittänyt pitää loppuun asti avioliittolupaukseni, jonka annoin Sinun edessäsi. Tästä johtuen väkijoukko halveksii minua, mutta yritän pysyä Sinussa ja lupauksessani, koska minulla ei ole muuta pakopaikkaa kuin käsittämätön armosi."

En tiedä sitten mitä tarkoitit tällä, mutta tähän viittasin.

Ok, ymmärrän sinua. Tämä on siis ev. lutin sivuilta. Olen kuulunut aikoinaan ev.lutiin, mutta en voi arvostaa ev. luttia, koska sen arvomaailma ei perustu raamattuun vaan se mukautuu ihmisten mukaan. Olen eronnut ev. lutista juuri tämän takia.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #154

Arvasin, että haluat väärinkäyttää tuota tekstiä. Sinulla ei ole mitään valtaa minuun eikä oikeutta määritellä väkijoukkoa.

Kerron sinulle kuitenkin, vaikka varmaan käytät taas tätäkin minua vastaan, että olen ollut parisen vuotta kirkosta eronneena. Mutta siinä oli taustalla huono piispa. Nykyinen piispa Irja Askola on hyvä piispa.

Uskonpuhdistus on jatkuva prosessi. Jos sanomaa ei osata tulkita aikaan, se jää kuin satukirjaksi. En laajemmin tässä halua kertoa mitkä osat Raamattua ovat päässeet muumioitumaan, koska niin voimakkaasti hyökkäät ajatustani kehällisyydestä Kristuksessa vastaan.

Tässä tänään ajatuksia herättänyt juttu

http://www.hs.fi/ura/a1427857314466

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #155

Pyyydän anteeksi että määritin sanan väkijoukko.

Irja Askolasta voimme olla montaa eri mieltä. Olen eri mieltä kanssasi.

Raamattu on Jumalan sanaa eikä sitä sovi mukauttaa aikaan.

Jumala, Jeesus, Pyha Henki ja Raamattu ovat sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.

Hepr. 13:8
Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

Tulin surulliseksi kun luin tuota kirjoitusta. :(

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #156

Saat toki anteeksi. Väkijoukkoon kuuluu myös seurakuntalaisia.

Irja Askolasta voidaan olla montaa eri mieltä, mutta hän on Helsingin piispa.

Raamattu on Jumalan sanaa ja se pitää sovittaa aikaan, ei mukauttaa.

Olen iloinen että olet tulossa kehälliseen ajatteluun tuon heprealaiskirjeen kautta. Luepas sieltä Melkisedekin pappeudesta (7 luku) sekä uuden liiton ylipappeudesta (8 luku) ja sieltä erityisesti

"13 Puhuessaan uudesta liitosta Jumala osoittaa, että ensimmäinen liitto on vanhentunut. Ja se, mikä on vanhentunut ja aikansa elänyt, häviää pian."

Jumala on täydellinen eikä häviä koskaan. Opetuksemme on epätäydellistä ja häviää täydellisen tullessa. Tietomme muuttuu turhaksi.

Jumala on iankaikkisuutena koko ajan läsnä ajassa. Sen sijaan profeetat ja Raamatun ihmiset ovat aikakautensa tietojen varassa ja vankeina. Aivan kuten mekin olemme oman aikamme lapsia.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #157

Heprealaiskirjeessä tarkoitetaan vanhaa liittoa. Sitä minkä Mooses sai Siinain vuorelta lain tauluina. Se on lakia, joka oikeudenmukaisuutta. Jeesus Kristus kuoli ristilla ja Hän voitti kuoleman kuolemalla ristillä. Nyt eletään armon aikaa.

Eli syntien sovittamiseen ei tarvitse enää pappia uhraamaan sovitus uhria, vaan Jeesus Kristus kuoli ristillä ja kantoi meidän synnit ristillä. Meidän tarvitsee vain nöyrtyä Jumalan eteen ja pyytää syntejä anteeksi Häneltä, niin olemme vapaita.

Koetko että olet elävässä uskossa? Uudestisyntynyt?

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #158

Koen Kalle niin. Ja koen, että minulla on pyhä tehtävä palauttaa Jeesus Kristus paikoilleen lainasta kaiken maailman vihakristillistien hallusta. Jeesuksella tehdään politiikkaa. Tarvitaan näiden uuden liiton rahanvaihtajien heittäminen ulos.

Jeesus on ihan nykyaikaa. Ongelma on nämä ajastaan jälkeenjääneet seksiasiat, jotka aiheuttavat riitoja ja eriseuraisuutta.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #160

Minä taas koen että minulla ja monella muulla tuntemallani kristityllä on tehtävä palauttaa Suomi haureudesta puhtauteen ja Jumalan siunausten alle. Rukoilla elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Rukoilla herätystä Suomeen ja uskovien tuloa Taivaan Isän lapsiksi, Jeesuksen kaltaisiksi, jotka tekevät vain sitä mitä Isä haluaa meidän tekevän. Loistaa Jumalan kirkkautta, rakkautta, joka muuttaa ihmisiä Jumalan yhteyteen. Halleluja Kunnia korkeuksissa. Armo ja rauha lisääntyköön meille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

"Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #161

Minä puolestani haluan kohdata erilaisia marginaalissa eläviä ihmisiä ja kertoa heille, että Jumalan valtakunta on tullut heitä lähelle.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #162

Rohkaisen sinua käymään näissä tapahtumissa: http://www.fhfinland.fi/

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #56

Taivaan Isä avatkooon silmäsi näkemään totuuden. Herra siunatkoon sinua, varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon kasvosi sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvosi sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Tätä rukoilen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #60

Kiitos samoin. Herra siunatkoon sinua ja perhettäsi. Jumalan armo ja rauha olkoon kanssasi. Herran palvelijana Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #20

Jumala loi ensin miehen ja näki että ihmisen ei ole hyvä olla yksin ja loi naisen miehen rinnalle. Ei Jumala luonut toista miestä. Eikä Jumala luonut kahta naista. Tämä on Jumalan tahto.

1 Moos 2: 18-25
18 Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva".
19 Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva.
20 Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.
21 Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.
22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu".
24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.
25 Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa.

Homo / lesbo jutuista Jumala puhuu seuraavasti:
Room 1:26-27
26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. [17]

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #47

Kummatkaan eivät ole evankeliumia vaan Mooseksen lakia tai Paavalin kirjeitä. Ihminen on Kristukselle keskeinen ja Kristus on kristinuskon keskellä. Lisäät nyt oppia, joka on kehällistä eikä kirkasta Kristusta.

Vastaapa siihen, kehen Aatamin ja Eevan jälkeläiset yhtyivät.

Hepr 10:28-31

Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan; siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana. 29 Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan Pojan, pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty, ja häpäisee armon Henkeä! 30 Mehän tunnemme hänet, joka on sanonut:

-- Minun on kosto, minä olen maksava,

sekä myös:

-- Herra on tuomitseva kansansa.

31 On kauheaa joutua elävän Jumalan käsiin.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #49

Miten voit sanoa että vain evankeliumit ovat Jumalan sanaa?

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #49

Aatamin ja Eevan jälkeläiset yhtyivät tietenkin keskenään mutta niin että mies yhtyi naiseen.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #47

Tuossahan se tuli todistettua, Jumala loi ensin miehen, vasta sen jälkeen hän huomasi, ettei miehen ole hyvä olla yksin. Jumala tekee virheitä, joita hän sitten jälkeenpäin korjaa parhaansa mukaan. Jumala huomasi jälkeenpäin, että on hyvä, jos on myös homoja ja lesboja.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #73

"Jumala huomasi jälkeenpäin, että on hyvä, jos on myös homoja ja lesboja." = valhe.

1 Moos. 1:31 Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää.

Ei hän sanonut että miehen ja naisen luotuaan se oli epätäydellistä, vaan sangen hyvää.

Tässä koko teksti:

1. Moos 1:27-31
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
28 Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet".
29 Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi.
30 Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi". Ja tapahtui niin.
31 Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #20

Jaakobin avioliitto serkkujensa Lean ja Raakelin kanssa. Tällöin elettiin vanhaa liittoa ja silloin moniavioisuus oli sallittua. Nyt elämme uutta liittoa, jonka Jeesus Kristus ristillä kuolemalla synnittömä voitti perkeleen teot. Jeeusuksen veri vuosi jotta me saamme elää.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #50

Lukitaanko vastaus?

Mitä Jeesus opetti?

Matt. 19:

Avioerosta ja naimattomuudesta

1 Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien Juudeaan. 2 Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, ja hän paransi heitä.

3 Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja kysyivät: "Saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?" 4 Hän vastasi heille: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?" 5 Ja hän jatkoi: "Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. 6 He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

7 Fariseukset kysyivät häneltä: "Miksi sitten Mooses on säätänyt, että jos mies hylkää vaimonsa, hänen on annettava tälle erokirja?" 8 Hän vastasi: "Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kovasydämisiä. Mutta alun perin ei ollut niin. 9 [i] Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. [Aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen."]*

10 Opetuslapset sanoivat: "Jos avioliitto merkitsee miehelle tätä, on parempi olla menemättä naimisiin." 11 Mutta hän sanoi heille: "Se ratkaisu ei sovellu kaikille, ainoastaan niille, joille se osa on annettu. 12 On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, on toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakunnan tähden, ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon."

---

Jeesus opetti että avioparit, jotka ovat valinneet avioliiton, ovat Mooseksen lain alaisen avioliiton säädösten alaisia (11). Mutta avioliitto ei ole pakollista, jolloin tämä laki ei sido (12)

Jeesus ei tullut kumoamaan vaan täyttämään lain.

Matt 5:

Jeesus ja laki
17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. 18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. 19 Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. 20 Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #53

Tuo on kyllä pienin näkemistäni suonsilmistä.

Kalle Erlin Vastaus kommenttiin #64

En saanut kommenttia pois, niin ratkaisin sen pisteellä.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Jos Puolimatka ja muut tarpeellisen kehityksen jarruttajat eivät kykene suvaitsemaan mielipiteiden ja olosuhteiden muutosta sekä lakien muuttamista niitä vastaaviksi jo läpikäydyn demokraattisen prosessin mukaisesti, olkaa edes rehellisiä motiivienne suhteen.

Ilkka Huotari

Kerro lisää tästä motiivista ja mistä se tulee ilmi?

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Toisin kuin Puolimatka ja Huotari, en vastusta kehitystä - tuen sitä. Kerro vain vapaasti motiivistasi. Puolimatka sitä tuskin tekee tällä foorumilla, mutta juoneen pääsee luomalla katsauksen kirjalliseen luomistoimintaansa.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #61

""Kehitys" on mahdoton sana. Se voi merkitä mitä tahansa, usein se ei merkitse yhtään mitään." https://www.kepa.fi/mika-kepa/usein-kysyttya/perus...

Annat ymmärtää, että tämä "kehitys" olisi jotenkin välttämätöntä, hyödyllistä ja tarpeellista. Tästä on juuri kysymys, onko se sitä. Blogisti oli sitä mieltä, että ei. Itsekin kallistuisin tälle kannalle.

"Kerro vain vapaasti motiivistasi."

Minulla ei ole mitään henkilökohtaisia motiiveja. Pidän muutosta riskialttiina.

Edit: toinen syy on historiallinen (ei uskonnollinen).

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #65

Kehityksen ollessa liian hankala sana, käytetään muutosta. Tämä muutos on hyödyllistä ja tarpeellista etenkin nuorten ja tulevien sukupolvien kannalta. Vähemmän erittelevää yksioikoista laissa siunattua lokerointia ja rajoituksia henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Mahdollisuus tarjota adoptiolapselle hyvä, turvallinen kasvuympäristö.

En pidä tätä muutosta riskialttiina, se edustaa hyvää kehitystä. Avioliittolain muutos toimii mielipiteenmuokkaajana - syrjivät, ihmisiä ja ihmissuhteita väheksyvät mielipiteet ovat riski. Myös siksi muutosta tarvitaan. Sitä äänekkäästi nyt ja vuoden 2017 jälkeen vastustavat eivät kenenkään henkistä hyvinvointia edistä.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #67

Niin, noin asia voi olla, koska nuo (adoptiota lukuunottamatta) menevät kategoriaan "mielipiteet". En kiistä, etteikö se voisi vähentää jonkinlaista lokeroinnintunnetta joillakin. Itse asiassa lähes taatusta vähentää joidenkin kohdalla, mutta ei välttämättä kaikkien, koska kaikki homoseksuaalitkaan eivät kannata kyseistä lakia. Eli siis kyseessä on mielipiteet, ja sellaiselle hyvä ratkaisukeinohan on äänestäminen.

Adoptio ei mene mielipidekategoriaan, se olisi todennettavissa tutkimuksin, eikä vielä taida olla kovin paljon tietoa asiasta. Viitettä adoption toimivuuteen voisi ehkä antaa yhden vanhemman adoptiot.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"Samaa sukupuolta olevien parien ei voida ajatella liittoa solmiessaan sitoutuvan hoitamaan perheeseen syntyviä lapsia, koska lapsia voi syntyä vain kolmannen osapuolen avulla. Tämä periaate siirtyy myös heteroseksuaalisiin liittoihin, koska ei voida ajatella yhden ja saman avioliiton sitovan pareja eri tavalla"

Professorismieheltä odottaisi vähän parempaa argumentointia. Eihän noista pidä kumpikaan millään perusteella paikkaansa. Tai jos perusteet on, ne jäävät kertomatta. Etenkin jälkimmäinen päätelmä on täyttä potaskaa, ei avioliiton sisäisiin asioihin kuten lapsiin sitoutumiseen vaikuta mitenkään miten siitä muitten avioliitoissa ajatellaan.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo

"Eihän noista pidä kumpikaan millään perusteella paikkaansa."

Ai eikö?

Lapsiako voikin syntyä samaa sukupuolta oleville pareille ilman kolmatta osapuolta?

Yhden ja saman avioliitonko voidaankin ajatella sitovan pareja eri tavalla?

"Etenkin jälkimmäinen päätelmä on täyttä potaskaa, ei avioliiton sisäisiin asioihin kuten lapsiin sitoutumiseen vaikuta mitenkään miten siitä muitten avioliitoissa ajatellaan."

Puhe ei ollut siitä, "miten muitten avioliitoissa ajatellaan", vaan siitä, millainen yhteiskunnallinen instituutio tuo "sukupuolineutraali avioliitto" itse asiassa olisi.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Lukaisin Puolimatkan (po. lainsäädäntöprosessiin liittyvän) laajan asiantuntijalausunnon lakivaliokunnalle. Tässä:
http://www.tapiopuolimatka.net/asiantuntijalausunto

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä

"Moninaisuuden tunnustaminen ei tarkoita sitä, että kaikki seksuaalinormit olisivat yhtä hyviä"

Ihmisryhmien erilaisuuden tunnustaminen ei tarkoita sitä, että kaikki ihmisryhmät olisivat yhtä hyviä tai saman arvoisia.

Heli Hämäläinen

Seksinormit ovat ihmisten yksityisyyden piirissä. Yhteiskunnan tehtävänä on laatia säännöt, jotka eivät syrji ihmisiä ja toteuttavat siten PL 6 §:n

Säännöt ovat kuin kaupungin raja. Pasilan asema ja Huopalahden asema ovat kumpikin Helsingin sisällä. Osa ihmisistä tykkää käyttää Pasilan asemaa, toiset taas Huopalahden asemaa. Pasilan aseman käyttäjät ovat enemmistössä. Pasilan aseman käyttäjät haluaisivat määritellä Pasilan ainoaksi Helsingin asemaksi. Vastaavasta asiasta on kysymys tässä Tapio Puolimatkan mainitsemassa aloitteessa.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Lisäksi lasten jääminen pois junasta Huopalahden asemalla on turmiollista kehitykselleen Pasilan aseman käyttäjien mielestä.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Voisiko olla niin, että TP vain muistuttaa, että kukin käyttäköön sitä asemaa, jota halajaa, mutta että perinteistä aseman nimeä ei sen perusteella tulisi vaihtaa: Pasilan asemaa ei pitäisi alkaa kutsua Huopalahdeksi tai päin vastoin pelkkien asiakasvirtojen perusteella?

Ehkä kukin ymmärtää asian omalla tavallaan...

Jari Kellinsalmi

Kiitos Tapio Puolimatka, oikeata asiaa kirjoitat!

Käyttäjän EliasRantanen kuva
Elias Rantanen

"Miksi sukupuolineutraali avioliittolaki pitäisi kumota"?

Tähän kysymykseen Tapio Puolimatka (valtiotieteiden tohtori (käytännöllinen filosofia) 1989; kasvatustieteiden tohtori (kasvatusfilosofia) 1995 Helsingin yliopisto) vastaa vahvasti ja perusteellisesti.

Puolimatkan esiintuomat argumentit, perustelut, kestävät kyllä hyökkäykset tänäpäivänä kuin tulevinakin päivinä.

Pinnallinen, asian olemuksen ohittava komentoiminen on yleistä valitettavasti. Monisäikeiset spn-lain voimaantulemisesta seuraavat seurannaisvaikutukset eivät ole avautuneet suurimmalle osalle kirjoittajista yllä olevissa kommenteissa.

Kulttuurillisesti, kasvatus-sosiologisesti ja yhteiskunnallisesti kaikkiin sektoreihin väistämättä kodistuvat seurannaisvaikutukset, jotka seuraisivat spn-lain hyväksymistä maassamme, eivät ole avautuneet vasta-argumnetaatio yrityksissä.

Ne tulvinut vastaan kommenteissa tässä blogi keskustelussa, muutamia hyviä poikkeuksia lukuunottamatta. Mistä se kertoo? Se kertoo hälyyttävästä sivistyksellisestä taantumuksesta, ideaalista ja utopistisesta pinnallistumisesta ymmärtämään kestävän, luovan perheiden hyvinvointia suojelevan perusinstituution miehen ja naisen välisen aidon avioliiton säilyttämisen ja vaalimisen merkityksestä ja välttämättömyydestä myös meidän maassamme.

Se on vallitsevana ja voimassa miljadeja ihmisiä koskevana perhemuotona maailman koko sivivisaatiossa. Kyse on avioliitosta miehen ja näisen välisenä instituutiona ja lähtökohtaisesti lapsen perusoikeudesta omaan biologiseen isään ja äitiin, mikäli on mahdollista.

Kiitos Tapio Puolimatka hyvä ja asiallisesti perustelevasta kirjoituksesta jälleen kerran.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Valitettavasti Puolimatkan tekstissä ei ollut argumentteja vaan väitteitä. Hän esitti tiettyjä asioita seuraavan, mutta ei todistanut näistä ainuttakaan. Kenties hänellä on tähän todisteet, kenties ei. Tässä tekstissä niitä ei esiintynyt. Väitelistojen tekeminen on mielipiteen kuvausta ei sen perustelua. Se, että ei ymmärrä tätä osoittaa syvää sivistymättömyyttä. Se, että tälläiseen trollaukseen vastaa muulla kuin pelleilyllä vihjaa tilannetajuttomuudesta. Absurdiin on vastattava absurdilla.

Itseäni tässä viehättää se, miten ennen avioliittolainmuutoksen läpimenoa Puolimatka puolustautui että hän ei tuomitse lesboja tai homoja huonoiksi vanhemmiksi vaan puhuu sosialisaatiovaatimuksista. Tässä on nyt sitten kannat jyrkentyneet nopeasti. Tämän blogauksen yksi päästatement (ilman tieteeseen sidottua syy-seuraussuhdetta ei voida puhua argumenteista) ainakin oli juuri se miten turmelevaa tälläinen vanhemmuus on.

Tämän asennejyrkentymän äärellä on vaikeaa puhua suvaitsevaisuudesta. Olisi rehellisempää puhua edes "oikeutetusta suvaitsemattomuudesta". Eli siitä että homoja ja lesboja ei suvaita koska heitä pidetään vaarallisina ja yhteiskuntaa uhkaavina. Se ei toki ole yhtä hyvää PR -puhetta, mutta se on sentään yhteydessä asiasisältöön.

PS; "Lapsi on rakkauden hedelmä ja lapsen täytyy säilyä rakkauden hedelmänä." -tyyliset iskulauseet olivat koomisia kontrastoituna Puolimatkan muihin sanomisiin. Esiinhän on tässä Aidon Avioliiton kanssa tullut esimerkiksi se, että tässä tasa-arvoisessa avioliittolakikysymyksessä kyse ei ole rakkaudesta. Näkemys on itse asiassa minusta terve. Itse olen heteroperheessä jossa oli kyllä riittävästi konfliktia. Tuli opittua se, että vanhemman velvollisuus ei ole rakastaa lapsiaan, vaan huolehtia heidän perustarpeistaan. Adoptiolapsi onkin yleensä haluttu, me muut joudumme tulemaan toimeen sillä että lapset eivät synny maailmaan rakkaudella vaan seksillä. Siihen ei tarvita isää ja äitiä vaan kaksi sukusolua. Biologiseen isyyteen pystyy kuka vain, aitoon vanhemmuuteen yllättävänkin harva.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo

Gren: "Valitettavasti Puolimatkan tekstissä ei ollut argumentteja vaan väitteitä. Hän esitti tiettyjä asioita seuraavan, mutta ei todistanut näistä ainuttakaan."

Argumentti ei ole yhtä kuin väite ja todistus vaan väite ja perustelut. Jos todella voitaisiin - suuntaan tai toiseen - etukäteen sitovasti todistaa, millainen tulevaisuus mistäkin ratkaisusta seuraa, niin silloinpa oltaisiinkin kovin toisenlaisessa tilanteessa kuin missä havaitsemme olevamme.

Perustelujahan Puolimatkalla taas oli paljonkin. Siksi Grenin heitot ("Se, että tälläiseen trollaukseen vastaa muulla kuin pelleilyllä vihjaa tilannetajuttomuudesta. Absurdiin on vastattava absurdilla.") ovatkin mielestäni itsessään mitä mauttominta potaskaa. On kuitenkin annettava miehelle tunnustusta siitä, että hän itsekin selvästi toteaa tekstinsä pelleilyksi.

Sosialisaatiovaikutuksista on Puolimatkan argumenteissa kyse niin nyt kuin aikaisemminkin. Jos joku muuta väittää ilman näyttöjä, niin - pelleilyä mikä pelleilyä.

Marika Löfgren

Ikävä kyllä ihmiset, jotka kannattavat aitoa, yhden miehen ja yhden naisen välistä avioliittoa, saavat osakseen vihaa, syrjintää, kiusaamista, hylkäämistä ja muuta "mukavaa" niiden taholta, jotka kannattavat sukupuolineutraalia avioliittoa.

Ihmiset, jotka puhuvat "tasa-arvosta", "ihmisoikeuksista" ja "suvaitsevaisuudesta", eivät voi suvaita eriävää mielipidettä? Missä on OIKEA tasa-arvo, suvaitsevaisuus, toisten ihmisten hyväksyminen ja oikeudenmukainen kohtelu?

Kiitos Tapiolle tärkeästä ja hyvästä kirjoituksesta. Siinä tehtävässä ei varmasti ole helppo olla, voimia ja tsemppiä siihen!! :)

Käyttäjän Jukka-PekkaRahkonen kuva
Jukka-Pekka Rahkonen

Hyvä kirjoitus Tapiolta taas. Maailman luonnollisin asia, miehen ja naisen muodostama perhe, josta syntyy lapsia, yritetään yhteiskunnassa pakkotoimin väittää samaksi kuin mikä tahansa "rakastava tiimi" eri ikäisiä ihmisiä jotka vain "välittävät" lapsista. Se on pöyristyttävä utopia ja haitallinen sellainen.

Kommunismia myytiin ihmisille tasa-arvon verukkeella. Kaikki tiedämme millaista se "tasa-arvo" todellisuudessa oli. Täsmälleen samanlaisesta utopiasta on kyse gender teoreetikkojen markkinoimassa "tasa-arvossa". Sillä ei ole mitään tekemistä todellisen tasa-arvon kanssa. Kyse on utopiasta joka väittää että maailma olisi parempi paikka ilman sukupuolista ilmaisua ja ilman perinteisiä perherakenteita. Se on niin pahasti ristiriidassa arkitodellisuuden kanssa, että se luhistuu omaan mahdottomuuteensa ajan kanssa, mutta viisaampaa on pysäyttää tällainen haitallinen yhteiskuntakokeilu jo alkuunsa. Vähemmän kärsimystä.

Olemme siksi perustaneet yhdistyksen ja kansanliikkeen tätä varten, lasten ihmisoikeuksien säilyttämiseksi Suomessa sekä tällaisen haitallisen utopian rakentelun pysäyttämiseksi. Olemme 40 vuotta myöhässä, mutta ei ole liian myöhäistä. Tämä on vasta nyt alkanut ja katsotaan missä ollaan muutaman vuoden päästä. Se kuitenkin on selvää että emme tule koskaan luovuttamaan ja se laki kumotaan ennemmin tai myöhemmin. Se on vain ajan kysymys, milloin Suomi on siihen valmis.

Juha Kuittinen

Hyvä kirjoitus. Kävin kannattamassa kansalaisaloitetta..

Kansalaisaloitteen otsikko

"Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta. Sukupuolineutraali avioliitto riistää adoptiolapselta mahdollisuuden korvaavaan kokemukseen eri sukupuolta olevista vanhemmista, isästä ja äidistä. Lapsen oikeus olla isän ja äidin hoidettavana ei voi toteutua samaa sukupuolta olevien avioliitossa. Samaa sukupuolta olevien parien oikeudet on huomioitu riittävällä tavalla parisuhdelaissa".

Aloite laitettu vireille 29.3.2015. Kannattajia nyt jo 4300 kpl.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Yhteinen nimittäjä kreationisteille ja sukupuolineutraalin avioliiton vastustajille on Pelko. Pelko tasa - arvon toteutumisesta yhteiskunnassa kaikilla tasoilla. Myös Tapio Puolimatka tietää tämän hyvin.

Kannattaisikin näissä keskusteluissa, alkaa miettiä koko avioliittoinstituuton tarpeellisuutta.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo

Ensimmäinen kappale sisältää vain tyypillisen argumentum ad hominem -perusteluvirheen (itse asiasta puhumisen sijasta siirrytäänkin esittämään syytöksiä sen kannattajien väitetysti kelvottomista motiiveista).

Jälkimmäinen kappale ("Kannattaisikin näissä keskusteluissa, alkaa miettiä koko avioliittoinstituuton tarpeellisuutta.") on sen sijaan hyvinkin informatiivinen: ainakin osa "sukupuolineutraalin avioliiton" ajajista pyrkii viime kädessä koko avioliittoinstituution romuttamiseen.

"Sukupuolineutraalia avioliittolakia" järkevämpi yhteiskunnallinen kompromissi tällaisessa tilanteessa olisikin nähdäkseni koko avioliittolaista luopuminen ja "sukupuolineutraali parisuhdelaki", jonka antamien puitteiden lisäksi (perinteiseen) avioon aikovat voisivat solmia yksityisoikeudellisen sopimuksen niistä avioliitolle keskeisistä asioista, jotka jäisivät parisuhdelain ulottumattomiin.

Tällaisia yksityisoikeudellisten sopimusten malleja voitaisiin asettaa yleisesti tarjolle samaan tapaan kuin muitakin sopimuspohjia on nykyään vaikkapa netistäkin saatavilla, ja koko ikäluokalle tulisi tietysti koulussa opettaa, miten avioon aikovien on näissä juridisissa puitteissa viisainta menetellä.

Näin voitaisiin parhaassa tapauksessa välttää se auttamaton ja perustavanlaatuinen yhteiskunnallinen polarisoituminen, johon tästäkin keskustelusta päätellen ollaan avioliittolakimuutoksen myötä sortumassa.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Joissakin tapauksissa ad hominem on jopa välttämätöntä, jotta aihetta saadaan avattua.

Tuo jälkimmäinen osio kommentistasi on sen sisältöistä, johon omassa kommenissani pyrin.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #127

Itse ymmärrän niin, että virheellinen argumentointi madaltaa keskustelun tasoa ja että aiheen avaamisen sijasta ad hominem on päinvastoin omiaan siirtämään huomiota aiheesta pois.

Jälkimmäisen kappaleen osalta taas kiinnostaisi varmistaa, oletko tämän kommenttiketjun edelliskommenttini loppuosassa esittämistäni ajatuksista samaa mieltä kanssani vai tarkoititko jotain muuta.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri Vastaus kommenttiin #128

Voi sanoa, että olen samoilla linjoilla tuon kommenttisi jälkimmäisen kappaleen osalta.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #129

"Sukupuolineutraalilla parisuhdelailla" olisi "sukupuolineutraaliin avioliittolakiin" verrattuna sekin etu, että jo nimikin sanoo sen säätelemän ihmissuhteen olevan ilman muuta lukumääräsidonnainen ja aina pysyvänkin sellaisena, mitä taas ei sukupuolineutralismiehtoisella logiikalla voi "avioliiton" osalta mitenkään järkevästi perustella, joten vastikään päätettyä lakimuutosta ei voi pitää sisäisen logiikkansakaan osalta toimivana.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri Vastaus kommenttiin #135

Nykyinen vanhentunut, arvohierarkiaan perustuva avioliittolaki on aikansa elänyt ja suurin osa väestöstä on osoittanut kaipaavansa muutosta. Arvot, asenteet ja tavat ovat jatkuvassa muutoksen tilassa ja nykisin meillä ajatellaan parisuhteen olevan sarjamonogaaminen. Moniavioisuutta tuskin missään mallissa ei ainakaan vielä, ole valmiuksia hyväksyä.

http://yle.fi/uutiset/mita_sukupuolineutraali_avio...

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #136

Osa prof. Puolimatkan kokonaisargumentoinnista on liittynyt siihen, että tarkasteltaessa lainmuutoksen perusteena esitettyä "tasa-arvoisuuden" käsitettä havaitaan kyseessä olevan siirtymä nykylain mukaisesta tasa-arvoisuudesta (jokaisella, niin miehellä kuin naisellakin, on kaikkia tasapuolisesti koskevien edellytysten täyttyessä oikeus solmia halutessaan avioliitto vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa) sellaiseen "tasa-arvoisuuteen", jossa lainsäädäntö ei saisi rajoittaa täysi-ikäisten perhemuodostukseen liittyviä mielihaluja millään tavalla.

Tätä vaatimustahan vastikään muutettukaan laki ei ilmeisestikään täytä, joten se on laatimistavoitteidensa näkökulmasta tarkastellen "susi jo syntyessään".

Jos kyse ei olisi "avioliitto-" vaan "parisuhdelaista", niin edes siinä säännöstetyn ihmissuhteen lukumääräehdon joustamattomuus olisi loogisesti perusteltavissa.

Kokonaisuutena katsoen emme kenties enää ole edes nykylainsäädäntömme arvoisia. Näissä oloissa kysymykseksi jää, miten lainhuononnusta voitaisiin ehkä edes joiltain osin rajoittaa.

Tällöin tarkasteltavaksi tulee ainakin kahdenlainen huononnus:

(1) lapsen asemaa ja oikeuksia koskeva huononnus, johon prof. Puolimatka on suunnannut päähuomionsa;

(2) koko yhteiskuntaan kohdentuva huononnus, jonka voi vielä jaotella:

(2.a) suoranaiset muutokset (esim. blogitekstissä todettu vaikutus kouluopetussisältöihin) ja

(2.b) epäsuorat muutokset (esim. jo tässä keskustelussakin selvästi todettavissa oleva yhteiskunnallinen polarisoituminen, joka nostaa esiin kysymyksen, missä määrin voidaan kohta enää ylipäänsä puhua "suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta" sen sijaan että jouduttaisiin puhumaan "suomalaisista kansalaisyhteiskunnista").

Ellei asiasta nyt (ensi eduskuntakaudella) saada aikaan edes laihaakaan sopua, riita lihonee entisestään ja laajennee laajenemistaan yhä uusiin kysymyksiin. Tämän tien päässä voi olla maamme ennennäkemätön segregoituminen (esim. pedofiilimyönteisiin ja -kielteisiin asuinalueisiin jakautuminen vähän samaan tapaan kuin vaikkapa Irakissa on keskenään vastakkaisiin identiteetteihin juurtuneiden väestöryhmien asuttamia kulmakuntia ja yhteinen kansalaisuus on näitä väestöryhmiä kohtaan tunnetun lojaliteetin rinnalla aivan toissijainen).

Kun implisiittisen yhteiskuntakonsensuksemme perustavia tekijöitä yhteiskuntavaikutuksia tutkimatta hallitsemattomasti muutellaan, kulman takana voi odottaa ties millainen tulevaisuus. Prof. Puolimatkan näen tässä "myrskyn silmässä" sellaisena tutkimustiedon varaan rakentavana terveen järjen ja varovaisen viisauden äänenä, jonka sanottavan poliittinen eliittimme voi jättää kuulematta ja huomioon ottamatta vain omaksi ja hallintoalamaistensa pitkäaikaiseksi vahingoksi.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #141

Mikä mahtaisi olla se kansanryhmä tai uskonnollinen yhteisö joka hakeutuisi pedofilia myönteisille asuinalueille?

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #159

Kiitos kysymästä, mutta tuo lyhyt kysymyksenasettelusi on minusta kyllä liian suoraviivainen ja yksinkertaistava, joten joudun vastaamaan pitkähkösti. Pedofilialähtöinen esimerkkini siis oli vain yksi mahdollinen konkretisoiva esimerkki, mutta skenarioidaanpa nyt sitten sitä hieman pitemmälle:

Historiallisesti on saadun tiedon mukaan niin, että amerikkalainen homoliike sisälsi alun perin myös pedofiilit, mutta myöhemmin nämä todettiin poliittiseksi painolastiksi, josta virallisesti irtauduttiin. Kuitenkin perusargumentointi vaikkapa nyt tuoreen "sukupuolineutraalin avioliittolainkin" takana on sellainen, että siitä on loogisesti helppo jatkaa myös pedofilian laillistamisvaatimuksiin ("mitä oikeutta teillä ennakkoluuloisilla on asettua meidän rakkautemme ja onnemme esteeksi? jos ette itse koe näin tai ymmärrä tällaista, niin eihän kukaan teitä vaadikaan muuttamaan omaa elämäntapaanne, kunhan vain annatte koulun valistaa lapsenne vapaiksi fobioistanne!"). Jo viime vuosituhannen puolella "edistyksen eturientolana" toiminut Ylioppilaslehti julkaisi vähintään yhden artikkelin, jossa pedofiilit esiteltiin suvaitsevuuteen oikeutettuna "vähemmistön vähemmistönä", ja vastaavaa argumentointia löytyy helposti nykyäänkin.

Tästä seuraa, että "suvaitsematon foobikko" -stigman välttämiseksi on poliittisesti korrektia olla koko pedofiliajutusta melko hissuksiin, ja jos joku vaikka voimakkaastikin ottaisi kantaa sitä vastaan, niin käytetty argumentointi on yleensä joko "itsestäänselvyyteen" tai "henkilökohtaiseen kantaan" vetoavaa, sillä kaikkia velvoittaviin seksuaalinormeihin vetoaminenhan on niin kovin epämuodikasta (ja - kuinka ollakaan - tiedeyhteisöstäkin löytyy jonkin verran myös pedofiliamyönteisiä tutkijoita julkaistuine teksteineen).

Tätä taustaa vasten arvioiden pedofiliamyönteisten asuinalueiden muodostumisprosessi ja niille hakeutuminen voisi mennä seuraavaan tapaan:

(1) Sukupuolikäyttäytymisnormien yleinen rapautuminen ja sitä mukaileva ja edistävä lainsäädäntömuutanta johtavat tilanteeseen, jossa pedofiliaa ruvetaan pitämään jonkinlaisena moraalisena rajatapauksena: ei ehkä aivan laillistetakaan mutta voimakas tuomitseminenkin katsotaan valtalinjan mediajulkisuudessa suvaitsemattomaksi.

(2) Monet pedofiilit "tulevat ulos kaapista" ja vaativat "samoja oikeuksia kuin kaikilla muilla jo onkin". Samaan aikaan ulospäin havaittava pedofiilinen käyttäytyminen kuten vaikkapa lapsiryhmien tarkkaileminen ja kauko-objektiivikuvaaminen julkisilla paikoilla yleistyvät. Lehdistö julkaisee tapauskertomuksia lapsiperheiden ja pedofiilien ei-toivotuista kohtaamisista.

(3) Monet lapsiperheet kokevat näin muuttuneen tilanteen henkilökohtaisesti uhkaavaksi, mitä pahentavat uutiset pedofiilien uhreiksi joutuneista lapsista ja tekijöiden jäämisestä vapaalle jalalle ja/tai tuomioiden lievyydestä.

(4) Syntyy paikallista katuaktivismia: epäilyttäviksi koettuja lähiseudun hiippailijoiden liikkeitä ruvetaan paikka paikoin seuraamaan ja tietoja vaihtamaan modernia informaatiotekniikkaa hyödyntäen. Omien lasten liikkeitä etäseurataan tarkoin ja kaikki epätavallisuudet huolestuttavat.

(5) Joissain tapauksissa käy niin, että epäilykset johtavat erinäisiin välikohtauksiin: hiippailijoille annetaan paikka paikoin köniin, eikä näin toimineita välttämättä saada selville (kukaan ei ole huomannut mitään epäilyttävää), tai vaikka saataisiinkin, niin heidät koetaan osittain pikemminkin sankareina kuin rikollisina, ja jotkut heistä voivat tehdä näkyvän poliittisen urankin.

(6) Tällaiset paikallisaktivismin leimahdukset sijoittuvat maantieteellisesti suhteellisen hyvin hahmotettavissa oleville alueille, joilla hiippailijauhkan sitten koetaankin lientyneen. Aluksi tällaisia seutuja on harvassa, mutta uhkaa (objektiivisesti tai vähintään subjektiivisesti) kokeneet lapsiperheet alkavat tilastollisesti katsoen suosia näitä alueita, ja myös uusia vastaavia alueita muodostuu, kun muualla hyväksi koetusta toimintatavasta otetaan paikallisesti mallia.

(7) Ilmiöön kiinnitetään tiedotusvälineissä huomiota ja yleisen poliittisen korrektivismin taustaa vasten sitä enimmäkseen paheksutaan voimakkaasti. Joillain alueilla syntyykin vastakkaissuuntaista asukasliikehdintää: "täällä meillä ei kyllä suvaita suvaitsemattomia! mehän ei sitten muuten olla mitään foobikoita!" Muualla epäilyksiä syystä tai toisesta herättäneet henkilöt kokevatkin helpommaksi asettua asumaan tällaisille alueille, joilla heitä ei kyttäillä eikä uhkailla (ja media julkaisee heidän kokemuksistaan myötäsukaisia kertomuksia).

(8) Koska viimemainitunlaiset alueet ovat siis korostetun "hiippailijasietoisia", niin lapsiaan ei siellä monikaan perhe ajan mittaan välttämättä tohdi laskea yksin illalla ulos, mutta asiaintilasta ei siinä ilmapiirissä yleensä koeta hyväksyttäväksi valittaakaan, vaan joko vain mukaudutaan hiljaa olosuhteisiin (eiväthän ne lapsetkaan nyt alaikäisinä sentään niin kovin monta vuotta vietä) tai sitten jossain vaiheessa muutetaankin vähin äänin toisenhenkisille alueille (mutta kysyttäessä ilmoitettuna syynä oli luultavasti jokin ihan muu, kuten vaikkapa paremmat asuintilat, lyhyempi koulumatka tai helpommat harrastusmahdollisuudet).

(9) Vähitellen alueiden erilaistuminen (ensin suurissa kaupungeissa, myöhemmin pienemmissäkin) syvenee ja vakiintuu. Uutta asuntoa ostaessaan perheet osaavatkin tiedustella välittäjiltä "ympäristön arvoista": vallitsevatko täällä "perhearvot" vai "suvaitsevaisuusarvot"?

-- Senpä pituinen sitten suunnilleen se.

Timo Lehtonen

Eduskunta jätti muutoslain 156/2015 (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150156) valmistelussa noudattamatta oikeusministeriön ohjetta ”Säädösehdotusten vaikutusten arviointi”. Ohjeen mukaan pitää arvioida muun muassa vaikuttaako lakiehdotus esimerkiksi yksittäisen ihmisen perustuslain 2 luvussa mainittujen perusoikeuksien toteutumiseen.

Lainkirjoittajan oppaassa todetaan seuraavaa: ”Lakiehdotukset laaditaan perustuslain mukaisiksi…. Perustuslain huomioon ottaminen on olennainen ja kiinteä osa lainvalmistelua sen kaikissa vaiheissa. Perustuslaista johtuvat vaatimukset on otettava huomioon niin valmisteluhanketta suunniteltaessa kuin sääntelyvaihtoehtoja harkittaessa ja sääntelyn yksityiskohtia mietittäessä….”

Avioliittolain säännöksestä ”sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mennä keskenään avioliittoon” johtuen velipuolista kumpikaan ei olisi muutoslain 156/2015 voimaan tulon jälkeen avioliittolain edessä ihmisenä yhdenvertainen kolmannen miehen kanssa, koska tuo kolmas mies saisi mennä avioliittoon kumman tahansa velipuolen kanssa, mutta velipuolet eivät saisi mennä keskenään avioliittoon.

Velipuolten keskinäisen avioliiton kieltävälle avioliiton esteelle ei olisi muutoslain 156/2015 voimaan tulon jälkeen perustuslain 6 §:n tarkoittamaa hyväksyttävää perustetta. Jos olet tuosta eri mieltä, niin pyydän kertomaan mikä tuo hyväksyttävä peruste on.

Avioliittolaista on siis tulossa syrjivä - laki 156/2015 pitää kumota!
Allekirjoita siis kansalaisaloite https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175.

Huomautus: En hyväksyisi sellaista avioliittolakia, joka sallisi velipuolten menevän keskenään avioliittoon.

Lue lisää: http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1881...

Jukka Henriksson

Paholaisen asianajaja -blogissa on analyyttinen, mainio kommentti tästä puheenvuorosta. Itse en osaisi tuota paremmin muotoilla, joten liitän linkin tähän:

http://paholaisen-asianajaja.blogspot.fi/2015/04/p...

[Pääviesti mielestäni on, että sekä hyvät että huonot käyttäytymispiirteet ovat yhtä mahdollisia niin hetero- kuin homoliitossakin. Vähän samaan tapaan kuin moraalinen käytös on yhtä yleistä niin uskovien kuin ateistienkin keskuudessa. Tätä jälkimmäistä uskovat eivät usko (sic!) mutta on se silti mahdollista, jopa todennäköistä]

Petri Muinonen

Henriksson: "Tätä jälkimmäistä uskovat eivät usko" Tässä mentiin taas ennakkoluulojen tai äänekkäimpien mielipiteiden yleistämisen pohjalta enemmän kuin sellaisen pyrkimyksen kautta, että haluttaisiin OIKEASTI tietää, miten uskovat ajattelevat MORAALISEN KÄYTÖKSEN YLEISYYDESTÄ USKOVIEN vs. ATEISTIEN KESKUUDESSA.

Edellä mainitun rinnastaminen käyttäytymispiirteisiin homo- vs. heteroliitoissa taas ei toimi, vaikka ehkä haluaisitkin sen toimivan. 'Moraalisen käytöksen' määrittelyn nimittäin pitäisi olla osapuolille yhteinen, että asiasta voitaisiin edes alkaa puhua/väitellä.

Jukka Henriksson

On selvää, ettei minulla ole tutkimustulosta (enkä jaksa etsiä vaikka sellaisia olisikin) tästä yleisyydestä. Sen sijaan minulla on omakohtaisia kokemuksia, joissa uskova on väittänyt, ettei ateistilla voi olla moraalia ja että tämä käsitys/"tieto" on yleinen uskovien keskuudessa. Mutta tämä ei tietenkään todista mitään muuta kuin oman kokemukseni. Ja vahvistuksena on toki muitakin havaintoja nettikeskusteluista.

Mutta väistitpä olennaisen kysymyksen tarttumalla lillukan varsiin: miten Leinivaaran (= Paholaisen asianajaja) analyysi puhuttelee sinua? Mitätöitkö vai pistääkö miettimään joitain kohtia uudelta kannalta?

Petri Muinonen

"Siksi jotkut ranskalaiset homoseksuaalitkin vastustavat sukupuolineutraalia avioliittolakia."

Ei rajoitu vain (nimekkäisiin?) ranskalaisiin: taannoin eräissä häissä keskustelimme pöydässä ihan tavallisen hollantilaisen naispariskunnan kanssa, ja he ilmaisivat selkeästi, etteivät kannata adoptoimisoikeuden ulottamista samaa sukupuolta oleviin pareihin, vaan tunsivat, että jo menetyksen kokeneille lapsille kuuluu adoption myötä saada oikeus sekä isään että äitiin.

Tämäkin yksittäistapaus tukee sitä havaintoa, että hurmoksiin ajetuille suvaitsijoiden joukoille on jo itsessään tärkeää närkästyä jonkin vähemmistön puolesta, edes tarkemmin tuntematta näiden vähemmistöjen omia mielipiteitä!

Olli Nurmi

Otantasi tämän toteamuksen kanssa on ihaltava. On täysin yhdentekevää mitä homot tai homoparit sanovat tai ovat mieltä. Ei oikeudenmukaisuutta voi perustaa mielipiteisiin. Luulis aikuisten ihmisten tietävän paremmin, ettei keskustelun kohteena olevan ryhmän edustajan mielipiteellä ole mitään arvoa keskustelulle.

Petri Muinonen

Olli Nurmi: "Ei oikeudenmukaisuutta voi perustaa mielipiteisiin"

Toi oli hauska! Siis sinun mielikuvissasiko on OIKEASTI olemassa absoluuttinen oikea ja väärä, yli ihmisten mielipiteiden? Kuka ne sinun mielestäsi määrittelee? Jeesusko? Vai lentävä spagettihirviö? :D

Ja maininta otannasta oli suorastaan säälittävä. Sarkasmi on sekin taiteenlaji, Olli.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #110

Ja silti Olli on täysin oikeassa. Ei sillä ole mitään merkitystä, mitä mieltä joku homo tässä asiassa on. Perustelut ratkaisevat ja homon pitää aivan yhtälailla perustella tuo "lapsi tarvitsee isää ja äitiä". Se, että se on jo kaadettu heteroiden esittämänä koska se ei ole kuin tunnepohjainen mielipide, ei muutu yhtään paremmaksi argumentiksi jos homoista löytyy joku joka ajattelee samoin.

Mielipiteet ovat mielipiteitä, vain perustelluilla mielipiteillä on väliä.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #110

Menetkös muualle omaa hataaraa argumentaatiotasii tukevan oikeuttamattoman ylemmyydentuntosi kanssa.
On mielestäni mielen heikkoutta, jos puhutaan jostain ihmistä suuremmasta tai jostain oman entiteettimme ulkopuolelta niin mukaan vedetään heti jumala tai jokin muu luonteeltaan omnipotentti entiteetti, jolla pyritään selittääm omaa (Tai tässä tapauksessa toisen) argumentaatiota.
Lisäksi koen naiiviksi sen, että jos jotain ei ymmärretä niin jumala teki sen. On ala-asteikäisen lapen logiikkaa ja retoriikkaa puhua jumalasta tuohon sävyyn. On absurdia väittää, ettei mitään voisi olla olemassa, ilman että se olisi tullut jostain.

Minä ihan oikeasti koen asian niin, että on pakko olla absoluuttiset oikean ja väärän entiteetit. Koska ihmisen mielipiteisiin perustuvat oikean ja väärän määritelmät ovat vain vastenmielisiä.

Säälittävyyttäkin on niin montaa lajia.Vai väitätkö, että on keskusteluun kontribuoivaa ja häikäisevän rautaista argumentaatiota oikeasti esittää, että jonkun vähemistön edustajan mielipiteillä olisi mitää painoarvoa keskustelussa tämän vähemmistön kohtelusta yhteiskunnassa. Minä tällaisena mistään mitään tietämättömänä pojankloppina joudun valistamaan aikuisia ihmisiä käytöstavoista tai siitä, mitä oikeasit yhdevertaisuus tarkoittaa. Teillä, jotka ovat suomen nykytilanteen saaneet aikaan on ollut velvollisuus tietää paremmin ja hoitaa asiat kuntoon.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Minulle ei tule lainkaan yllätyksenä, että avioliitto- ja adoptioasioista on eriäviä mielipiteitä niin hetero- kuin homopiireissäkin. Emme yleistä yhden avioliittokäsitteen laajentamista kannattavan heteropariskunnan näkemystä tarkoittamaan, että kaikki ovat tai kaikkien heteroseksuaalien pitäisi olla samanmieliset. Yhtälailla emme yleistä yhden naisparin näkemyksiä emmekä edes useamman koskemaan koko vähemmistöä.

Avioliittolain muutos ja adoptio-oikeus eivät pakota ketään avioliittoon tai adoptoimaan. Vapaa valinta, jota asiassa nimenomaan haetaan. Demokratiassa, edustuksellisessa sellaisessa, edustuslaitoksen enemmistö päättää. Kannattajia Tahdon 2013 -aloitteelle kertyi riittävästi niin homo- kuin heteroseksuaaleista. Eduskuntamme enemmistö puolsi kansalaisaloitetta ja Tasavallan Presidentti vahvisti allekirjoituksellaan.
Lähivuosien lopputulemaa ei Aito avioliitto ry:n aloite muuta.
* Pakollinen Petri-hymiö: :P

Kuten joku Aa:n puuhamiehistä jo suunnilleen totesi, hävisitte taistelunne jo neljä vuosikymmentä sitten. Silloin, kun eduskuntamme poisti homoseksuaalisuuden rikoslaista. Niistä ajoista hyvä kehitys on jatkunut ja vahvistunut.

Elia Arvlund

"Kun erilaiset seksuaalisen suuntautumisen muodot pyritään kaikki sovittamaan yhden ja saman instituution (avioliiton) alaisuuteen, tehdään vahinkoa seksuaalisten suuntautumisten erityisluonteelle."

Tästä jo näkee, että taustalla halutaan ajaa stereotyyppisiä oletuksia hinnalla millä hyvänsä, koska loppujen lopuksi kyseessä on vain oma uskonnollinen vakaumus, vaikka kuinka väitetään, että tämä Aito Avioliitto on uskontokuntiin sitoutumaton. Tuo kirjoittamasi lause haluaa sanoa, että kaikki meistä homoseksuaaleista olemme monogamiaan kykenemättömiä toisiamme puskissa naivia moraalittomia elukoita, joille ei mikään muu merkkaa kuin seksi ja vapaat suhteet. Näin EI todellakaan ole. Varsinkin monet nuoret alle 30-vuotiaat homoseksuaalit haluavat vakituisen monogamisen rakastavan parisuhteen. Muutos on tapahtumassa eikä se edisty sillä, että yhteiskunta edelleenkin viestittää voimakkaasti homojen elämän stereotyyppistä erilaisuutta. Itse olen ollut seksittömässä homoseksuaalisessa suhteessa, joka on perustunut rakkauteen. Parisuhde voi olla yllättävänkin suuri voimavara varsinkin homoseksuaalina silloin kun tuntuu, ettei ympäristö hyväksy.

Tämä muutos ei vielä näy tilastoissa, koska vanhempia homoseksuaaleja on enemmän ja monet heistä ovat eläneet aikakautena jolloin homoseksuaalisuus oli kriminalisoitu, mielisairausluokituksessa ja suurinta syntiä koko maailmassa. Se väkisin muokkaa ihmisen seksuaalikäyttäytymistä. Koska romanttiseen vakituiseen parisuhteeseen ei uskallettu mennä samaa sukupuolta olevan kanssa paljastumisen vuoksi, oli helpompaa hakea pelkkää seksiä puskissa, metiköissä ja muissa piiloissa. Todellisuudessa moni heistä halusi rakkautta ja läheisyyttä, mutta se yritettiin korvata seksisuhteilla, koska niitä oli helpompi saada. Tämä on vielä nykypäivää maaseuduilla ja harvempaan asuituilla alueilla, jossa monet homoseksuaalit eivät uskalla ryhtyä parisuhteisiin, koska pelkäävät joutuvansa syrjityksi tai kiusatuksi.

Niin moni kaipaa vain toista lähelle elämään jakamaan ilot ja surut. Tukipylvästä vaikealla tiellä, koska sitä seksuaalivähemmistöön kuuluminen tuo; kivistä kivuliasta tietä. Kukaan ei siihen halua vapaaehtoisesti, sillä seksuaalista suuntautumista ei valita, vaikka kristillinen propaganda muuta väittääkin. Itsekin itsemurhaa suuntautumiseni vuoksi yrittäneenä voin sanoa, että jos olisin voinut valita toisin niin sen olisin tehnyt, jotta minun ei nyt tarvitsisi olla puolustamassa oikeuksiani.

Meitä ei pidä alistaa yhden yleistävän suhdemuodon alle eli vapaan nussinnan suhteisiin. Tuo sinun viestisi tässä ilmaisee, että meidän erityisluontoiset suhdemuodot kärsivät, jos ne pakotetaan monogamiaa tukevan instituution alle. Toisin sanoen, homojen pitää ja kuuluukin olla vapaan nainnin harjoittajia, koska muussa tapauksessa suhdedynamiikka kärsii. Noin tuon asian moni tulkitsee, vaikkei se kenties ollut mitä halusit sanoa. Seksuaalivähemmistöjen sisällä vallitsevat ongelmat eivät tuollaisella puheella parane. Teemme toki jatkuvasti töitä edistääksemme seksuaalikäyttäytymisen turvallisuutta vähemmistöissä esim. valtion tukemat työryhmät, joiden tarkoituksena on ollut sp-tautien ehkäisytietoisuuden levittäminen ja ongelmista kärsivien saaminen tuen ja avun piiriin.

Mutta senkus laittelette aloitteitanne ja addressejanne. Nytkin jos tehtäisiin vasta-aloite tuohon Aito Avioliitto aloitteeseen niin se saisi päivässä yli 100 000 allekirjoitusta kuten Tahdon- kampanjan tekemä. :) Tätä kissa ja hiiri- leikkiä voi jankata pitkään, mutta fakta on se, että avioliittolain muutos on väistämätön tulevaisuudessa, vaikka teille kävisikin niin "onnekas" sattumma, että saisitte aloitteenne läpi. Te olette syy, miksi itse aion elää ihan vain puolustaakseni seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja ihan teidän kiusaksenne varmasti perustan vaikka 10-lapsisen sateenkaariperheen :).

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo

Puheenvuoron alun tulkinta Puolimatkan virkkeen tarkoituksesta oli ilmeinen non sequitur -perusteluvirhe (mielivaltainen ja pätemätön tulkinta). Mielenkiintoisella tavalla tekstin jatko itse asiassa viittaa siihen, että kirjoittaja itsekin ymmärsi tämän, sillä tosiasiassahan Puolimatka on perustanut sanottavansa tutkittuun tilastotietoon (homoparisuhteet ovat keskimäärin pysyvämpiä silloin, kun vieraissa käydään, heteroavioliitot sen sijaan silloin, kun vieraissa ei käydä), jonka todistusvoimaisuutta sitten onkin ollut kiire käydä kyseenalaistamaan, ja lisäksi teksti jatkossa suoraan myöntääkin esittämänsä tulkinnan epävarmaksi: "Noin tuon asian moni tulkitsee, vaikkei se kenties ollut mitä halusit sanoa."

Toiselta suunnalta tämä teksti itse asiassa vain vahvistaa Puolimatkan tutkittuun tietoon perustuvan käsityksen oikeellisuuden: eihän perinteisiä avioliittoja suinkaan solmita seksittömiksi siinä tarkoituksessa, että jollain adoptiomenettelyllä kuitenkin kasvatettaisiin lapsilukua ihan vain muiden kiusaksi. On siis vähintäänkin aivan mielekäs ajatus, että näin erilaisissa tarkoituksissa muodostettuja parisuhteita ei ole syytä sulloa saman lain alaisuuteen.

Kysymykseksi jääkin se, mitä lisäarvoa jo olemassaolevasta parisuhdelaista luopumisen ajatellaan kenellekään tuovan. Aikanaanhan sen tarpeellisuutta ymmärtääkseni perusteltiin juuri sentyyppisistä ongelmista pääsemisellä, joita tämäkin teksti esiin toi.

Jukka Henriksson

Sinänsä kiinnostavaa, että kun Puolimatka on puheenvuoronsa lausunut "ex cathedra", hän ei ole nähnyt tarpeelliseksi jatkokommentoida yhtäkään vastakommenttia. Sen voi tietysti tulkita niin, ettei hän pysty sanomaaan enää mitään muuta tai, että hän on niin ylimielinen, ettei katso tarpeelliseksi enää lausua mitään. Koska hänen tekstinsä oli niin täydellinen?? Veikkaan, että pääsyynä on tämä jälkimmäinen asenne.

Joku voisi kuvitella, että näiden puheenvuoro -blogien päätarkoitus on avata keskustelua ja siten. että avaaja itsekin siihen osallistuu. Puolimatka on valinnut toisen linjan: hän käyttää tätä foorumia omien fundamentalistisuskonnollisten saarnojen näyttämönä. Saahan sitä näinkin tehdä mutta on hyvä tämä asenne huomata.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo

Olen ollut huomaavinani, että yleensäkin näiden blogien pitäjistä joillakuilla on tapana osallistua jatkokeskusteluunkin, toisilla taas ei. En ole osannut tätä kahtalaisuutta yhdistää mihinkään systemaattisiin todellisuuskäsityseroihin kuitenkaan. Jo pelkkä blogistin yleinen elämäntilanne kiireineen tai luppoaikoineen voinee olla osuvampi selittäjä.

Tässä tapauksessa olen kyllä omasta puolestani sitä mieltä, että kritiikki on ollut niin tasotonta, että Puolimatkan teksti todella onkin siinä merkityksessä "täydellinen", että jo pelkkä siihen paneutuminenkin riittäisi osoittamaan vastaväitteiden onttouden (tosin omalta kannaltani asiaa kieltämättä helpottaa se, että olen lukenut myös Lapsen ihmisoikeus: oikeus isään ja äitiin -teoksen, joten Puolimatkan blogiteksti asettuu mielessäni heti laajempiin puitteisiin).

Omasta puolestani olenkin tässä keskustelussa lähinnä vain pyrkinyt havainnollistamaan sitä seikkaa, etteivät vastaväittäjät itsekään ole ottaneet ymmärtääkseen, mitä vastaan väittävät (kuten nyt tuokin "fundamentalistisuskonnollisista saarnoista" mariseminen jälleen kerran osoittaa).

Mielenkiintoista olisi kyllä nähdä, vastaisiko prof. Puolimatka tässä keskustelussa siinä tapauksessa, että joku ottaisi esittääkseen täällä jonkin akateemisesti korkeatasoisen, keskustelua Puolimatkan esittämiä näkökohtia pitemmälle vievän (niiden suhteen joko kriittisen tai myötäsukaisen) puheenvuoron. -- Yleisesti ottaenhan tieteellinen keskustelu joka tapauksessa käydään aivan muilla, toivoakseni tätä kiihkottomammilla ja asiapitoisemmilla foorumeilla.

Timo Lehtonen

Tapio Puolimatkan kyseisen kirjoituksen otsikko on ”Miksi sukupuolineutraali avioliittolaki pitäisi kumota?”
Pyydän lukijoita lukemaan osoitteessa http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi olevat kirjoitukset.
Jos olet sitä mieltä, että jonkin noissa kirjoituksissa olevan virkkeen sanoma ei ole tosi (ei pidä paikkaansa), niin pyydän kertomaan mikä virke on kyseessä ja perustelemaan yksiselitteisesti mihin perustuen virkkeen sanoma ei ole tosi.

Yksi vastaus kirjoituksen kysymykseen löytyy kirjoituksesta ”Avioliittolaista on tulossa perustuslain vastainen - Laki 156/2015 pitää kumota!” http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1881....

Katso myös osoitteessa http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1919... kansanedustajaehdokkaille esitetyt väittämät. Niistä itse kukin voi päätellä onko avioliittolain muuttaminen esitetyllä tavalla lopulta viisasta.

Ennen kuin mitään lakia kannattaa muuttaa pitää muutoksen aiheuttamat hyödyt pystyä osoittamaan olevan suuremmat kuin muutoksen aiheuttamat haitat.

Toivon kirjoittajien keskittyvän itse kirjoituksen aiheeseen ”Miksi sukupuolineutraali avioliittolaki pitäisi kumota?”, eikä kirjoituksen kirjoittajan halventamiseen.

Pari esimerkkiä palvelun tuottajan ohjeistuksesta kirjoittajille: ”Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi”, ”Käytä asiallista ja hyvää kieltä, älä kiroile”.

Kiitos.

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk

Lainaus Jukka Henrikssonilta: "Puolimatka on valinnut toisen linjan: hän käyttää tätä foorumia omien fundamentalistisuskonnollisten saarnojen näyttämönä."

Missä kohdassa blogikirjoitustaan Tapio Puolimatka saarnaa? Itse en hänen kirjoituksessaan huomaa mitään viitteitä mihinkään uskontoon, saati Jumalaan.

Olisitko ystävällinen, ja vastaisit tähän kysymykseeni?

Jukka Henriksson

Saarna on yleisesti käytetty termi pitkästä, yksipuolisesta julistuksesta. Kuten tämä Tapion teksti.
Puolimatkan tausta ja lähtökohdat ovat yleisessä tiedossa. Tämän saarnan perustelut, argumentaatiot nousevat tältä pohjalta. QED

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo

"QED"? - Tuo väite ei kylläkään päde.

Tosiasiassahan tämän blogitekstin kuten aihetta käsittelevän kirjan (Lapsen ihmisoikeus: oikeus isään ja äitiin - http://cdon.fi/kirjat/puolimatka,_tapio/lapsen_ihm...) samoin kuin alkuperäisen, pyynnöstä annetun asiantuntijalausunnonkin (http://www.tapiopuolimatka.net/asiantuntijalausunto) perustelut eli argumentaatiot nousevat nimenomaan tieteellisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta; asiasta on kylläkin esitetty julkista huomiota herättäneitä epäilyjä, joita on sitten tutkimuspyynnön johdosta vietykin aina Jyväskylän yliopiston viralliseen esiselvitykseen asti (http://www.tapiopuolimatka.net/jyvaskylan-yliopist...), ja siinähän prof. Puolimatka sitten mainitunlaisten epäilijöiden kummastukseksi saikin argumentaationsa hyvän tieteellisen käytännön mukaisuudesta täysin puhtaat paperit (https://www.dropbox.com/s/302bfy9v9i4d9e5/JY-rehto...): kyllä ne kaikki Puolimatkan viittaamat lähteet todella ovat olemassa, ovat tieteellisiä, ja Puolimatkan argumentaatio on niihin nojautunut tiedeyhteisön näkökulmastakin aivan asianmukaisella tavalla.

QED

Reijo Savolainen

Jos tekee syntiä eli väärää,se on väärää tekee sen lesbo homo tai hetero tai kristuttynä itseään pitävä,poliitikko pappi tai lukkari.

Kukaan ei vaan huomaa ja katso rehellisesti itseään mitä syntiä itse olen tehnyt tai kenties edelleen teen. Tosin itse en tee ja en edes ajauksissa
ole pakonomaisia tarpeita moiseen. Se onkin eri asia silloin kun olin synnissä
kiinni ja ei ollut tietoa oikeasta ja väärästä kuin sisäinen tietoisuus omassa
tunnossa, mutta teki juuri toisin. On vapaa kaikesta ja ei ole likaista milikuvitusta ei halua ja tarvetta katsella pornoa,eikä kauniiden naisten perään himoiten.

Jos lapisa lailla suodaan pareille jotka eivät ole bilogiaisa vanhempia,kuten homo ja lesbo,mistä kukaan varmistaa että (PELKKÄ LAKI NÄKSI) mitä he oikeasti ovat tei tekevät. Aina on se mahdollisus oli sitten homo lesbo,hetero tai taransu,kristittynä esiintyvä (siis hyväksikäyttäjä joka sanoo olevansa kristitty ei sitä ole) koska sanoo ja puhuu kristillisyyttä 0että tämä on väärin muttei opeta itseään ja tekee juuri vastoin opetustaan esim. salassa ym.

Adoptointihalussa voi olla kyse sekuaalisesta hyväksikäytön tarkoituksesta. Kuka sen voi nähdä . Jos sitä sitten tapahtuu se pidetään salassa ja tehdään salassa.
Sekuaalinen suuntautuneisuus vääristynyt jo aika pienenä kun homosekuaalinen
vimma ja huuma saa ihmisen hakemaan sekuaalista ja eroottista läheisyyttä vaikka mistä tai .
Olen tavannut lesboja,hyväksikäyttäjiä ja käytettyjä,ryhmäsekisä harrastaneita,elämiin sekaantuneita,itsetyydyttäjiä jotka kaupungilla
ajaessaan avasivat oven nuoren tytön kohdalla näytellen touhuaan. Homosekualistin joka oli sekaantunut lapsiin,ja vikitteli tyttöjä ja yritti esiintyä kristittynä,sekä tyttöjä joita isä tai pappa on hyväksikäyttänyt,.

Kaiken takana on vääristynyt pelkkä eroottisen läheisyyden tarve ja ei tunne muuta läheisyyden muotoa. Sen päälle laitetaan lappu rakkaus. Ja sillä sellainen henkilö tarkoitaa nimenomaan vain rakkautta joka on seksiä.

Sitten on bordellit,homobaarit,parittajat,pornogaraafiset julkaisut,elokuvat. Tää elämä on kyllästetty kaikella tuolaisella ja tie vapauteen on vain siinä kun Pyhä Henki uudestisynnyttää ja tulee asumaan ihmisen sisimpään. Paljastaa kaiken ja puhdistaa. Anteeksianto ja saaminen on kaikille avoin. Jos sanomme ettei meillä ole syntiä me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme (eritellen kaikki) on hän uskollinen ja vanhurskas niin että antaa synnit anteeksi ja PUHDISTAA MEIDÄT KAIKESTA.

Siis tie ulos on kaikseta..Ja voi että on upeeta kun saa olla ouhdas ja ei ole orjuutta syntiin. Olla vapaa onnellinen sen soisi kaikille.

Kaikki synnit annteaan anteeksi pilkkaamisetkin,mutta Pyhän Hnegen pilkkaa ei annata anteeksi tässä ajasaa eikä tulevassa.

Missä yhteydessä Jeesus sanoi tämän? Kuka muistaa? Jokaisen on ensin tehtävä omista jutuistaan parannus ja tunnustettava sitten voi alkaa neuvomaan muita. Kuinka voi sokea spkeaa taluttaa,evätk he molemmat lankea samaan kuoppaan.

On vähän sekavasti,mutta ei pelottelua vaan kun olen tavannut niin paljon rikkinäisiä sekuksuaalisuuden särkemiä nuoria iäkkäitä ja ovat ramapautuneet syyllisyytensä kanssa ja ovat pelojen sekä pakon orjuuttamia.

Tiia Grönlund

Puolimatkan kirjoitus herättää selvästi ajatuksia ja keskustelua, se on hyvä. Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä, mutta on mielestäni selvää, että kaikkien meidän on oltava lain, myös siis avioliittolain, puitteissa tasa-arvoisessa asemassa. Niin homo- kuin heteroperheissäkin on onnellisia ja onnettomia lapsia, ratkaisevaa ei lopulta ole se, mitä sukupuolta vanhemmat edustavat.

Oman mielipiteeni puen tällä kertaa myös sanaleikin muotoon: Muut olivat jo perillä, Tapio puolimatkassa.

Arto Jaaskelainen

Ei kyse ole tasa-arvosta tai sen lisäämisestä vaan yksinkertaisesti tasa-arvokäsitteen ja avioliittokäsitteen tahallisesta vääristämisestä muuksi kuin mitä ne ovat aina olleet.

Ajatellaanpa että haluan olla tasavallan presidentti. Voisin toki tehdä kansalaisaloitteen että minunkin pitää olla presidentti tasa-arvon vuoksi. Olemmehan molemmat ihmisiä sekä minä että Sauli Niinistö mutta on eriarvoista että Sauli Niinistö on presidentti mutta minä en. Olisitko samaa mieltä ja huutaisit kuorossa "tasa-arvoa Artolle, Arto presidentiksi" ?
Luultavasti et ja se johtuisi ehkä siitä että en ole samaa ryhmää kuin presidentti eli en täytä asian edellytyksiä enkä ole yrittänytkään tayttää asian edellytyksiä.
Tasa-arvoani ei voitaisi tuolla tavalla edes arvioida koska olen erilaista ryhmää kuin presidentin tehtävää hoitavat henkilöt ja tasa-arvovaateitani ei voitaisi ottaa kovin vakavasti sen vuoksi.

Sama pätee homoihin ja avioliittoon. Pätevyysvaatimus avioliittoon on mies ja nainen sillä avioliiton määritelmä on miehen ja naisen liitto. Ei homoilla ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. En minäkään voi olla presidentti vain sen takia kun "se ois kivaa, vaadin tasa-arvoa". Jos aivan välttämättä halutaan tasa-arvoa tunkea tähän mukaan niin ei lainsäädännössä ole mitään estettä homoille solmia avioliittoa kunhan täyttävät avioliiton vaatimukset. Ilman erioikeuksia.

Ajatellaanpa että kaksi homoa solmii liiton. Mikä siitä tulee ? Homoliitto. Ei mitään muuta ikänä. Vaikka nimi muutettaisiin se on silti homoliitto. Ei siihen vaikuta asian nimeäminen joksikin muuksi.

Eri asioille on eri nimet lainsäädännössä ja näin tulee ollakin selkeyden vuoksi.

Sukupuolineutraalilla avioliittolaki on yhteiskuntakokeilu joka leivottiin hätäisesti läpi valheellisin perustein. 71 % suomalaisista vastustaa samaa sukupuolta olevien avioliittoa vaikka homoavioliiton kannattajat ovat totuuden vastaisin perustein hakeneet kannatusta ja saaneet paljon media-aikaa. Väärää tietoa asian kannatuksesta uutisoitiin laajasti, sen sijaan tiedosta että 71 % suomalaisita vastustaa oltiin hiljaa mutta jätettiin kuitenkin esille YLEn sivuille tekstin jälkeen:

http://www.homelinuxpc.com/tilastot/YLE_suora_kysy...

Olen samaa mieltä Tapio Puolimatkan esittämistä asioita ja huolista kuten valtaosa suomalaisistakin.

Jukka Henriksson

No niin, korkeimmat voimat ovat antaneet maahan vaalituloksen. Onneksi näyttää siltä (vaalikoneiden ja HeSan tiedon mukaan), että valistuneemmat mielipiteet voittivat. Eipä taida tulla avioliittolain kumousta - hähhää.

Ja Tapsan puolue(?) eli KD menetti vielä yhden paikan.

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo

Yksi kaikkein ilmeisimmin virheellisistä suhtautumistavoista tähän avioliittolainsäädäntöasiaan on kuvitelma, että "tässä nyt vain kävi näin, ja tähän kaikki suomalaiset kohtapuoliin tyytyvät". Eivät muuten tyydy, eikä asia unohdu vaalikaudessa, kahdessa tai kolmessakaan, vaan ajan mittaan sen poliittinen, kulttuurinen ja ryhmäidentiteetteihin kytkeytynyt merkitys pikemminkin kasvaa kuin vähenee.

Tässäkin asiassa USA on meitä edellä (en siis nyt tarkoita, että jossain objektiivisessa merkityksessä välttämättä edistyneempi vaan että nämä yhteiskunnalliset prosessit ovat siellä jo pitemmällä), ja kuinka onkaan käynyt? Sosiaaliliberaalit ja sosiaalikonservatiivit ovat linnoittautuneet omiin puolueisiinsa (demokraatit vastaan republikaanit), joista kummankin piirissä sitä toista pidetään jotakuinkin suurimpana uhkana Amerikan koko tulevaisuudelle. Toisin sanoen yhteiskunta on ruohonjuuritasolta politiikan huipulle asti syvästi ja katkerasti jakautunut, eikä asiaintilalle loppua näy.

Omalta pieneltä osaltaan myös tämä Jukka Henrikssonin "hähhää-kommentti" osoittaa saman polarisoitumiskehityksen olevan täydessä käynnissä Suomessakin.

Jukka Henriksson

Polarisoituminen voi olla totta. Tosin voi myös olla, että jotkin suhteellisen pienet ääriryhmät saavat nykyisin enemmän julkisuutta kuin ennen. Tällaisia ääriryhmiä ovat mm. luomisuskovaiset nuoren maan kannattajat, ID-hörhöt, jne. Tässä avioliittoasiassakin erityisesti nämä ääriuskovaiset ovat nikottelemassa eduskunnan päätöstä vastaan vaikkei se tarkkaan ottaen heille edes kuulu. Maallisia lakejahan tässä ollaan muuttamassa. Kirkko ja muut uskovaisryhmät saavat edelleen tehdä ihan mitä haluavat.

Tosin, kun ottaa huomioon yleisen ilmapiirin kehittymisen, voi olla, että kansankirkonkin on asiaan jotenkin lievennettävä kantaansa - säilyäkseen kansankirkkona.

P.S: Olen samaa mieltä ettei USA pääsääntöisesti kelpaa malliesimerkiksi monessakaan asiassa. Erityisesti TV-rahastusseurakunnat ja äärifundamentalistiset suunnat tarjoavat outoja oppeja ja käytäntöjä, joita täälläkin jotkut (valitettavasti) kopioivat (esimerkiksi tuo pöllö älykkään suunnittelijan (ID) oppi).

Käyttäjän petrikivenheimo kuva
Petri Kivenheimo Vastaus kommenttiin #172

Käsittääkseni useimpien nykyisten eduskuntapuolueidemme - mm. kaikkien neljän suurimman puolueen - listoilta valittiin vähintään yksi ennen vaaleja sukupuolineutralisoivan avioliittolakimuutoksen kumoamisen puolesta äänestämään julkisesti sitoutunut kansanedustaja. Jos siis kysymys olisi pelkästä oudosta ja suppeasta ääriryhmästä, niin kovin merkillisestipä se sitten olisikin pystynyt levittäytymään poliittisen kenttämme eri puolille - eikä tässä nyt siis tosiaankaan puhuta pelkästä julkisuudesta vaan nimenomaan puoluerajat ylittävästä poliittisesta kannatuksesta.

Henriksson: "Tässä avioliittoasiassakin erityisesti nämä ääriuskovaiset ovat nikottelemassa eduskunnan päätöstä vastaan vaikkei se tarkkaan ottaen heille edes kuulu. Maallisia lakejahan tässä ollaan muuttamassa. Kirkko ja muut uskovaisryhmät saavat edelleen tehdä ihan mitä haluavat."

Kyllähän asia päinvastoin on niin, että tasavallassa nämä suoranaisesti yhteiskunnallisen lainsäädännön alaiset yhteiset asiat kuuluvat kaikkien todellisuuskäsitysten kannattajille aivan yhtäläisesti eivätkä siis ole ainoastaan "uskonnottomille" tms. kuuluvia asioita, kuten tuossa edellä taidettiin antaa ymmärtää.

USA:n mahdolliseen mallikelpoisuuteen en muuten ottanut mitään kantaa, vaan totesin ainoastaan, että siellä tämä yhteiskunnallinen polarisoitumiskehitys on jo meitä pitemmällä ja että samaan suuntaan näköjään ollaan täälläkin menossa. Tältä osin kysymys on siis siitä, miten asiat havaintojen mukaan ovat, halusimmepa sitä tai emme, eikä siitä, miten niiden kenenkin mielestä tulisi olla.

Jukka Henriksson Vastaus kommenttiin #173

Tämä seuraava osuus minua jotenkin hämmensi:
PK: "Kyllähän asia päinvastoin on niin, että tasavallassa nämä suoranaisesti yhteiskunnallisen lainsäädännön alaiset yhteiset asiat kuuluvat kaikkien todellisuuskäsitysten kannattajille aivan yhtäläisesti eivätkä siis ole ainoastaan "uskonnottomille" tms. kuuluvia asioita, kuten tuossa edellä taidettiin antaa ymmärtää."

Nimenomaan olin sitä mieltä, että lait koskevat kaikkia ja kuuluvat kaikille. Siitähän seuraa, ettei uskonnollisilla käsityksillä pitäisi olla mitään roolia lainsäädännössä. Avioliitto muodossa tai toisessa on olemassa useimpien (ellei kaikkien) uskontojen mutta myös kaikenlaisten yhteiskuntajärjestelmien keskuudessa.
Valtio säätää haluamallaan tavalla avioliiton muodot ja vaikutukset yleisesti. Kukin uskontokunta voi sitten itsenäisesti päättää mitä kuuluu heidän avioliittonsa sisältöön. Eli vaikkapa helluntailaiset voivat säätää, etteivät hyväksy tasa-arvoista avioliittoa jäsenilleen. Mutta mielestäni millään uskontokunnalla (muhamettilaiset, helluntailaiset,katoliset, luterilaiset jne) ei ole oikeutta vaatia, että heidän erityiskäsityksensä otetaan vallitsevaksi maallista lakia säädettäessä. Toki uskovaiset saavat omat käsityksensä esittää mutta kun asia on päätetty pitäisi keskittyä miettimään omassa keskuudessaan muuttaako tulos jotenkin uskonnollisia käytäntöjä. Siihen heillä on keskuudessaan valta (toki yleistä kohtuutta noudattaen).

(Lisähuomio: tasa-arvoisten oikeuksien myöntäminen homoille ei ymmärtääkseni vähennä mitenkään heteroiden oikeuksia. Sikäli tämähän on suorastaan win-win tilanne: osa väestöstä saa lisää oikeuksia ilman, että kenenkään vähenee. Luulisi kelpaavan kaikille!)

Arto Jaaskelainen Vastaus kommenttiin #175

Ei ole tasa-arvoa että poikkeavan pienryhmän asialla halutaan jyrätä enemmistönä olevien normaalien ihmisten yli ja vääristetään avioliiton merkitys joksikin muuksi kuin mitä se on aina lainsäädännössä ollut, naisen ja miehen liitto.

Lain hämärtämisellä ei voi varsinaista asiaa muuttaa että homoliitto on aina homoliitto. Presidentin kohteliaasti ehdottama pariliittokin olisi nimityksenä kuvaava heille parin ollessa samaa sukupuolta. On sopimusoikeudellista typeryyttä tunkea väkisin saman lain alle merkitykseltään kahta täysin erilaista sopimusmuotoa.
Eri asiat pitää olla eri lakien alla eikä mitään sekasotkua.

Väität että kristittyjen (joita valtaosa suomalaisista on) mielipiteellä ei saa olla arvoa. Lisäksi leimaat että normaalin suomalaisen mielipide olisi jotenkin "erityiskäsitys". Haluat tuolla mitätöidä enemmistönä olevien normaalien ihmisten kannan ja ottaa huomioon vain poikkeavan vähemmistön mukaisen kannan.
Onko tuo Sinun tasa-arvoasi ? Mielipiteesi on hyvin vahvasti enemmistön vastainen.

Mennyt eduskunta päätti vastoin kansan tahtoa:

http://www.homelinuxpc.com/tilastot/YLE_suora_kysy...

Vakaumuksen loukkaamiseen kansa vastasi jo äänestämällä muita puolueita kuin aikaisempia kahta suurta SDP ja Kokoomus joiden kannattajat olivat pettyneitä. Kansa kokee että kun kumarrat homoille käännät samalla sen rumemman osasi normaaleille ihmisille jotka arvostavat normaaliutta. Isojen puolueiden meneminen Vihreiden poliittiseen koukkuun oli kohtalokasta ja Vihreiden leirissä oletettavasti nauretaan makeasti.

Eduskunta voi päättää toki miten päin tahtoo mutta hyvä on samalla muistaa jos jyrää tavallisen kansan yli että vaalit kyllä tulevat taas.

Laki tulee empimättä kumota.

Jukka Henriksson Vastaus kommenttiin #176

Tiedän, ettei mielipiteeni tällä palstalla paljon paina. Pari juttua kuitenkin: En ymmärrä, miten on niin vaikeata ymmärtää, ettei millään uskonnolla pitäisi olla erityisasemaa maallisia lakeja säädettäessä. Koko valtiokirkko ajatus on vanhentunut ja kirkko tulisi erottaa valtiosta. Se selkiinnyttäisi lainsäädäntöä ja jakaisi oikeudet tasapuolisemmin kansalaisille.
Toinen juttu. Tuon kyselyn toteutus ja edustavuus on mitä kyseenalaisin. Itse asiassa en nyt tunne yhtään pätevästi tehtyä tutkimusta tästä kysymyksestä (sellaisia lienee kyllä). Mikään verkossa toteutettu tutkimus ei varmasti toteuta tilastollisen edustavuuden vaatimusta vastaajajoukon suhteen. Myöskään kysymyksen asettelu, taustoitus ja tilastollisen aineiston käsittely eivät vastaa hyviä käytäntöjä.

Keskustelusta tulee mieleen analogia uskovaisten suhtautumisesta todellisuuteen:
Todellisuutta katsotaan vääristävän linssin läpi ja rikkinäisen peilin kautta. Peilin kuvajaista tuijotetaan puoliläpäisevan kaleidoskoopin läpi kapeassa putkessa. Tämä vastaa sitä, että tosiasiat vääristyvät, niiden väliset suhteet katkeavat, osia puuttuu ja lopuksi kaikki tulkitaan oman kapean putken läpi ja - kaleidoskoopin tapaan - lopputulokseen lisätään olemattomia, värikkäitä osia.

En enää vastaa tällä palstalla kommentteihin, se ei johda mihinkään.

Arto Jaaskelainen Vastaus kommenttiin #177

Hyväksytään yhdessä yksi perusasia: Jokainen meistä katsoo asioita omien linssiensä läpi. Myos Sinä. Kommenttisi antavat kuvan että et halua myöntää tuota asiaa itsessäsi.

Ei siis herjata ja vääristellä että vain kristityt katsovat asioita omien linssiensä läpi. Kaikki tekevät niin.

Tuon perusasian hyväksyen ei myöskään ole sopivaa kenekään väittää ja levittää karkeaa propagandaa että kristittyjen ihmisten mielipiteet olisivat vähäarvoisempia kuin muiden. Tuota on näkynyt eri muodoissaan paljon keskustelupalstoilla.

Gallupeista,
Esittämäni kysely on luotettavampi kuin "tahdon2013" kannattajien teettämä ainakin koska:

1) Esittämäni kysely on tehty vapaasti, ei minkään järjestön tilaamana tiettyyn tarkoitukseen.
2) Kysymys oli asetettu esittämässäni kyselyssä suorana eikä johdattelevana "kannatatteko tasa-arvoa" johon lähes automaattisesti saa vastauksen että "kyllä, tasa-arvoa kannatetaan" oli varsinainen asia mikä tahansa.
3) Esittämääni kyselyä ei oltu rajattu jollekin tietylle alueelle Suomessa vaan se edustaa koko Suomea

Nämä ovat perusasioita luotettavalle kyselylle.

Tiedän että "tahdon2013" kyselyn otos oli valikoitunut alueelta jossa kannatus on suuri ja oli tilaustyö tuolle "tahdon2013" liikkeelle.

Eduskuntaa harhautettiin tahallisesti tuolla samoin kuin väitetiin kirkon kannattavan esitystä mikä myöskin oli perätön väittämä.

Uutisoinnissa välitettiin vain noita virheellisiä tietoja vaikka totuus oli toinen.

En tyrkytä tietoa ellei sitä haluta mutta tieto on käytettävissä niille jotka ovat siitä kiinnostuneita.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #176

Jääskeläinen kirjoitti: "Ei ole tasa-arvoa että poikkeavan pienryhmän asialla halutaan jyrätä enemmistönä olevien normaalien ihmisten yli ..."

Uudella lailla ei jyrätä kenenkään yli vaan pikemminkin sen aikanaan voimassa ollessa ei jyrätä vähemmistön yli. Jatkossakin heteroseksuaalit saavat solmia avioliittojaan vanhaan tapaan. He eivät siis menetä mitään mutta aiemmin ja vieläkin syrjityt saavat samoja oikeuksia.

Jääskeläinen kirjoitti: "Presidentin kohteliaasti ehdottama pariliittokin olisi nimityksenä kuvaava ..."

Pari on n. kaksi. Onko muissa liitoissa joku muu määrä avioon liittyneitä?

Jääskeläinen kirjoitti: "Mennyt eduskunta päätti vastoin kansan tahtoa: ..."

Ennen edellisiä vaaleja vaalikoneissa kysyttiin ehdokkailta suhtautumista tasa-arvoiseen avioliittolakiin. Enemmistö sittemmin valituista kannatti sitä (tosin osa muutti salakavalasti vaalien jälkeen mieltään).

Jääskeläinen kirjoitti: "Kansa kokee että kun kumarrat homoille käännät samalla sen rumemman osasi normaaleille ihmisille jotka arvostavat normaaliutta. "

Ehkä olisi parempi, että Jääskeläinen ei kirjoittasi n.s. kansan nimissä kun ei siihen ole saanut valtuutusta.

Toisaalta homoseksuaalien oikeuksien turvaaminen ei ole mitenkään eikä mitään pois heteroseksuaaleilta, normaaleja kun ovat molemmat.

Ainakaan minä näin heteroseksuaalina en koe, että minulle pyllistetään jos homoseksuaalit voivat avioitua ja elää perheenä kasvattaen lapsiaan.

Arto Jaaskelainen Vastaus kommenttiin #179

Esitin rehellisesti ja selkeästi asiat jotka toin esiin. En voi tietenkään mitään jos joku ei halua aidosti harkita esittämiäni asioita.

"Jyrääminen" on mielestäni oikea sana kun vähemmistön yksipuolisesti sanelema ja muotoilema kanta yritetään pakottaa enemmistölle suomalaisia jotka eivät tuota todellakaan halua.

Väittämä että muut eivät menetä mitään kun homokanta aiotaan pakottaa kaikille on täysin perätön harhautus. Puuhatkoon homot omissa oloissaan mitä poikkeavuuksia hyvänsä, en ole heitä koskaan mitenkään sortanut. Homot sen sijaan eivät kunnioita minua normaalina enemmistöihmisenä herjaten erilaisilla ala-arvoisilla nimityksillä kun en kannata heidän asioitaan ja pyrkivät pakottamaan omat mieltymyksensä lainsäädännön kautta Suomeen. Homojen puuhia inhotaan laajasti ja koetaan epämiellyttäväksi normaalien ihmisten keskuudessa siinä määrin että monia ei kiinnostaisi ajatella koko asiaa ja kaikesta viimeiseksi yhdistää tuollaisen porukan asioita millään tavalla avioliittoon joka on sisällöltään aivan muuta. Kuten sanoin, homoilun liittäminen millään tavalla avioliittoon on avioliiton merkityksen karkeaa vääristelyä ja on oikeustajun vastaista jyrätä suomalaisten yli jotka eivät tuota homoilua halua.

Minä kirjoitan omissa nimissäni ja en tarvitse kenenkään valtuutusta siihen että tuon faktoja ja tilastotietoa vääristelemättömästi esiin.

Homoilua kannattavat päättäjät kumarsivat homoille ja käänsivät sen rumemman puolensa tavallisille ihmisille. Liika suvaitsevaisuus kostaa jatkossa ilkeästi.

En halua mitään homojen ylivaltaa Suomeen mikä on selvästi homojen tavoite ja näkyy heidän asenteestaan keskustelupalstoillakin. Olen täysin samaa mieltä että "normaalius kunniaan" ja homot puuhailkoot vähemmistöasioitaan jossain muussa instituutioissa joka paremmin kuvaa heidän asiansa todellista merkitystä ja sisältöä.

On sopimusoikeudellista typeryyttä jos merkitykseltään kahta täysin erilaista asiaa tungetaan väkisin saman lain alle.

Pienenä kevennyksenä,
Vihreät (joiden lempilapsi tuo homoilu on) olisivat varmaan iloisia jos "Suomen Tasavalta" olisi jatkossa "Suomen Homokraattinen Tasavalta", vähän samaan tapaan ja samoilla poliittisilla keinoilla aikaansaatuna kuin Hitlerin Saksa. Natsiuden olisi tuossa nyt vain korvannut homous. :)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #191

Jääskeläinen kirjoitti: ""Jyrääminen" on mielestäni oikea sana kun vähemmistön yksipuolisesti sanelema ja muotoilema kanta yritetään pakottaa enemmistölle suomalaisia jotka eivät tuota todellakaan halua."

Sukupuolisen suuntautumisen suhteen tasa-arvoisella avioliittolailla ei yritetä pakottaa suomalaisten enemmistölle yhtään eikä mitään. Heteroseksuaalinen enemmistö voi edelleenkin elää heteroina, rakastaa heteroina ja solmia heteroseksuaalisia avioliittoja. Ketään ei pakoteta "homostelemaan".

Jääskeläinen kirjoitti: "Homojen puuhia inhotaan laajasti ja koetaan epämiellyttäväksi normaalien ihmisten keskuudessa ..."

Kuka inhoaa ja kuka ei ja mitä merkitystä sillä tulee olla homoseksuaaline ihmisten oikeuksiin? Toisaalta homoseksuaalisuus on aivan normaalia eikä mikään poikkeama saati sairaus tai rikos.

Jääskeläinen kirjoitti: "Minä kirjoitan omissa nimissäni ja en tarvitse kenenkään valtuutusta siihen että tuon faktoja ja tilastotietoa vääristelemättömästi esiin."

Aivan ja siihen Jääskeläisellä on oikeus. Sen sijaan kukaan ei ole antanut hänelle valtuutusta puhua kansan nimissä.

Jääskeläinen kirjoitti: "Homoilua kannattavat päättäjät kumarsivat homoille ja käänsivät sen rumemman puolensa tavallisille ihmisille. Liika suvaitsevaisuus kostaa jatkossa ilkeästi."

Sukupuolisen suuntautumisen suhteen neutraalia avioliittolakia kannattaneet kansanedustajat olivat todellakin valtiopäivillä enemmistö ja säätivät lakia sen mukaan. Sen sijaan he eivät kääntäneet mitään "rumempaa" puolta tavallisille ihmisille.

Vaikuttaisi, että sama katsanto olisi enemmistönä myös uudessa eduskunnassa. laki on kuitenkin säädetty ja astumassa voimaan. Olisi melkoinen parlamentaarinen kriisi jos uusi eduskunta lähtisi tuoreeltaan perumaan edeltäjänsä ihan laillisessa järjestyksessä tehtyä ja lakiteknisesti moitteetonta työtä ennenkuin se on edes voimassa.

Itsensä kokevat loukkaantuneeksi vain joukko fundamentalisteja jotka eivät suvaitse sukupuolisen suuntautumisen erilaisuutta ympärillään. Toivottavasti tuo joukko on, niinkuin näyttäisi, marginaalinen vaikkakin toki kovaääninen.

Arto Jaaskelainen Vastaus kommenttiin #193

Toivotonta. Tulet tähän blokiin vain trollaamaan ja tyrkyttämään vähemmistöasennettasi. Vaikka kuinka monesti sanoisin asiat selvästi niin että kaikki muut ihmiset sen ymmärtävät niin väännät sen joksikin muuksi.

On täysin selvää että kun 71 % kansasta vastustaa lakia ja eduskunta siitä huolimatta hyväksyy lain niin voidaan puhua kansan tahdon ylijyräämisestä. Päätöstä ei voi tuossa tilanteessa mitenkään tehdä ilman että kääntää sen rumemman puolen kansalle kun suosii homoilukantaa. Vaikka Myyryläinen ei itse edelleenkään ymmärtäisi tuota ilmausta niin muut lukijat ymmärtävät ja se riittää minulle.

"Avioliitto" on sanana varattu aivan muuhun tarkoitukseen ja merkitykseen kuin homojen puuhiin. Avioliiton käsitteen vääristäminen ei piilota homoja, ei lisää ymmärtämystä tai suvaitsevaisuutta heitä kohtaan vaan aiheuttaa uutta katkeruutta ja kärjistää suhtautumista heihin. Homoille on olemassa muut lait joiden yhteydessä on mahdollista käsitellä heidän ongelmiaan ilman että tarvitsee puuttua avioliittolakiin. Koska tuosta huolimatta homot haluavat puuttua avioliittolakiin se tarkoittaa tahallista provokaatiota tavallisia ihmisiä kohtaan, ärsytetään tahallisesti vaikka asian voisi tehdä järkevälläkin tavalla ja hienotunteisesti. Härski tyyli leimaa homojen toimintaa minkä jo perustelin edellä --- ja jos Myyryläinen ei ymmärrä niin voisitko ystävällisesti lukea uudestaan mitä olen jo kirjoittanut ja mieluummin ajatuksen kanssa. Kiitos.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #194

Jääskeläinen kirjoitti: "On täysin selvää että kun 71 % kansasta vastustaa lakia ja eduskunta siitä huolimatta hyväksyy lain niin voidaan puhua kansan tahdon ylijyräämisestä."

Jonkin mielipidetiedustelun esittäminen kansan tahtona ei riitä. Sen sijaan kansalaiset ovat vaaliuurnilla vapaissa ja demokraattisissa vaaleissa valinneet lainsäätäjät jotka ovat päätyneet nyt päätettyyn lakiin. Ennen kyseisiä vaaleja samaiset päättäjät ehdokkaina ilmaisivat kannattavansa tätä nyt voimaan tulossa olevaa lakia ja jopa laajemmin kuin eduskunnassa sen puolesta äänestivätkään.

Yksittäisen TV-ohjelman yhteydessä tehdyn mielipidetiedustelun lukemat eivät kuvaa kansaa vaan niitä jotka ovat kyseisen kyselyn sattuneet huomaamaa ja vaivautuneet siihen vastaamaan.

Jääskeläinen kirjoitti: ""Avioliitto" on sanana varattu aivan muuhun tarkoitukseen ja merkitykseen kuin homojen puuhiin. "

Mitähän puuhia Jääskeläinen mahtaa tarkoittaa? Avioliitto tarkoittaa yhteiskunnassa tehtävä sopimusta jolla kaksi ihmistä juridisesti pätevällä tavalla sopivat yhdessä elämisestä ja sitoutuvat yhteiskunnan sille asettamiin velvollisuuksiin. Aiemmin ja vielä hetken tätä sopimusoikeutta rajattiin myös sukupuolen mukaan mutta jatkossa ei enää. Ei sen enempää eikä vähempää.

Jääskeläinen kirjoitti: "Avioliiton käsitteen vääristäminen ei piilota homoja, ei lisää ymmärtämystä tai suvaitsevaisuutta heitä kohtaan vaan aiheuttaa uutta katkeruutta ja kärjistää suhtautumista heihin."

Miksi honoseksuaaleja pitäisi piilotella? En ymmärrä.

Toisaalta laki sinällään ei todellakaan lisää ymmärrystä. Mutta pikkuhiljaa kun homoseksuaalit ovat tasavertaisempia lakien edessä, myös ihmisten suhtautuminen heihin normalisoituu, toivottavasti.

Katkeruuden ja suhtautumisen kärjnistymisen siuhteen kehotan Jääskeläistä katsomaan peiliin ja kysymään itseltään: miksi?

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk

Tiia Grönlund kirjoittaa: "mielestäni selvää, että kaikkien meidän on oltava lain, myös siis avioliittolain, puitteissa tasa-arvoisessa asemassa."

Näinhän se on Tiia. Mutta tuleeko mielestäsi uudesta, spn-avioliittolaista todella tasa-arvoinen? Eihän siihen sisälly edes kolmen toisiaan rakastavan ihmisen mahdollisuutta solmia avioliittoa. Mitenkähän heidän tasa-arvonsa avioliittolain puitteissa toteutetaan? Tälläisiakin suhteita on olemassa, saati monen muun laisia rakastavaisten yhdistelmiä.

Edelleen kirjoittaa Tiia: "Niin homo- kuin heteroperheissäkin on onnellisia ja onnettomia lapsia" - Oletko miettinyt, mistä tämä johtuu? Ja onnistuuko avioliittolain muuttaminen spn-avioliittolaiksi poistamaan/vähentämään näiden onnettomien lasten määrää? Veikkaan, että ei. Enkä väitä etteivätkö homovanhemmat olisi rakastavia ja lapsistaan huolehtivia, mutta yksi huolenaihe minulla on. Se että spn-avioliittolaki lisäisi puoliorpojen määrää yhteiskunnassamme. Eikö se riitä, että orpoja on muutenkin vanhempien kuoleman tai muun syyn johdosta?

Oletko huomannut, että esim. televisiossa on ohjelmia, joissa aikuiset lähtevät etsimään juuriaan, koska ovat koko elämänsä ajan kärsineet siitä, että eivät ole voineet tuntea ja olla yhteydessä omiin vanhempiinsa tai jompaankumpaan heistä.

Näin tulee tapahtumaan yhä enemmän, jos homot ja lesbot solmivat avioliittoja ja haluavat perustaa perheitä, saada "omia" jälkeläisiä. Niitähän heille ei normaalilla tavalla synny, vaan he joko lainaavat/vuokraavat kohdun (miespari) tai spermapankista ostamillaan siittiöillä tulevat raskaaksi (naisparit). Ja näin "tehdyistä" lapsista tulee puoliorpoja, koska synnyttävä äiti luopuu oikeudestaan olla äiti. Ja toisaalla spermapankkiin siittiöitään myyvät/luovuttavat miehet haluavat pysyä anonyymeinä.

Onko tämä se kehitys, mitä sinä suosittelet ja toivot Suomen laillistavan?

Ja entäs kuka ne viulut sitten tulee maksamaan näistä kaikista toimenpiteistä?

Luultavasti ne vaaditaan yhteiskunnalta. Tulee kalliiksi meille kaikille näin hankitut lapset.

Itse kannatan luomumenetelmää, jossa säilyy myös lapsella sekä isä että äiti.

Normaalius kunniaan!

Olli Nurmi

Puhut normaalista, vaikka tuomitsevalla ja ymmärtämättömällä käytökselläsi edustat marginaalista vähemmistöä, joka nyt vaan meuhkaa. Kun on taas niin suuria ongelmia, että en kestä.

Tahdon huomauttaa, että kohdunvuokraus on Suomessa laitonta. Niin ei tehdä virallisesti, ennen kuin lakia muutetaan. Lisäksi en ymmärrä mikä on ongelmasi. Jokaisella naisella on jo oikeus antaa lapsensa adoptioon ja luoda näin "puoliorpoja." Myöskin hedelmättömät miehet voiva kääntyä spermapankkien puoleen tahtoessaan jälkeläisiä. Miksi sinä ja kaltaisesi ette taistele näitä lakeja vastaan? Missä ovat kansalaisaloitteet lapsen antamista adoptioon vain pakottavista syistä tai spermapankkien toiminnan lopettaminen. En itse tahdo näitä asioita, tahdon vain, että sinä ja kaltaisesi käyttäytyisitte loogisesti.

Toinen vaihtoehto on tietysti se, että mielestäsi on okei heteropareilta harjoittaa näitä toimenpiteitä, mutta homoilta ei. Sitten taas palataan siihen tilanteeseen, jossa ette tahdo tätä aitoa "tasa-arvoa" josta niin hölisette, vaan tahdotte aktiivisen etuoikeuden syrjiä. Jari Tervoa lainatakseni, hävetkää.

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk

Miten niin tuomitsen ja käyttäydyn ymmärtämättömästi? Ja miten niin meuhkaan?
Ja mikä on ongelmani?
Äiti rakastaa lastaan, enkä tunne ketään äitiä, joka olisi antanut vastasyntyneen lapsensa adoptioon. Onko sellaisia? No, saattaa olla, elokuvissa olen nähnyt, jos äiti on ollut ala-ikäinen. Mutta kovin yleistä se ei liene.
Asia nyt vaan on niin, että en kannata sitä, että lapsia TEHDÄÄN näillä keinotekoisilla menetelmillä homo+lespopareille, koska silloin lapselta puuttuu hänelle kuuluva ihmisoikeus, oikeus isään ja äitiin.
Ja jos nyt tämä onneton epätasa-arvoinen sukupuoleton avioliittolaki tulisi voimaan, näin se vaan menisi, että me veronmaksajat maksaisimme näiden parien vaatimat hoidot ym.
Onko aikuisten miesten tai aikuisten naisten oikeus "omaan" lapseen suurempi ja tärkeämpi kuin lapsen oikeus saada syntyä normaalilla tavalla miehen ja naisen muodostamaan avioliittoon?
Minun kantani on, että "hävetkää" aikuiset ihmiset, jotka vaaditte lasten oikeuksien polkemista omista itsekkäistä syistänne!!!

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #186

Sinä varmaan kristillisenä ihmisenä olit myös äitiyslain muutosta vastaan, jota KD niin hanakasti hallituksessa viime vaalikaudella vastusti, ja saikin se pysäytettyä. Laki olisi mahdollistanut äitiyden "tunnustamisen" kumallekin naisparin osapuolelle samanaikaisesti, jotta turhalta byrokraattiselta menettelyltä vältyttäisiin. Mutta jotain kamalaa KD tässäkin näki. Se, että lapselta riistetään välitön kahden laillisen huoltajan asema, on vähintäänkin arveluttavaa. Tilanteessa, jossa lapsen synnyttänyt nainen menehtyy ja adoptiota pariskunnan toiselle jäsenelle ei ole suoritettu, ei hänellä ole mitään oikeutta lapseen. Se ei voi olla lapsen etu.

Myöskin tahallinen sateenkaariperheiden lasten laillisen yhdenvertaisuuden vastustaminen ei edistä lasten asemaa. Suomessa on jo sateenkaariperheitä ja heillä lapsia samalla kun te yritätte kaikkenne, jotta he eivät saisi samaa avioliiton tuomaa turvaa ja "vastuusta lasten kasvattamisesta." Se ei todellakaan ole lapsen etu.

Nyt kun voidaan yhdessä todeta, että ette taida ratsastaa enää edes "ajatelkaa nyt lapsia"-argumentilla, niin mitä teille enää edes jää?

Pekka J. Mäkinen

Typerin kommentti kirjoituksen on lopussa sanoa muille että "hävetkää", ikäänkuin jotkut sitten alkaivat häpeämään, tai edes näkisivät siihen mitään tarvetta. Sanonta ei suinkaan kerro asianomaisen poikkeuksellisen suuresta älykkyydestä ja viisaudesta, vaan ainoastaan mahtailusta ja kyvyttömyydestä ymmärtää ja kunnioittaa muiden ajattelua.

Mutta itse Puolimatkan kirjoitus on loistava ja osuu asioiden ytimeen. On todellakin syytä nähdä mihin homoliitot ovat jo maailmalla yhteiskuntaa johtaneet. Siitä vielä myöhemmin.

Pekka J. Mäkinen

Me kuvittelemme olevamme nyt tasa-arvoisuuden asialla, mutta emme näe tässä asiassa nenäämme pitemmälle. Kyse ei enää ole ollenkaan siitä mita kaksi ihmistä tekee maakuuhuoneessa. Kyse on koko yhteiskunnan normiston romahtamisesta. Emmekö me todellakaan näe mitä muissa homoliittojen maissa on tapahtunut. Hei HALOO!

Faktaa on että homouden normaalistaminen lailla tulee vääristämään koko yhteiskuntaa, sen lainsäädäntöä ja sen arvomaailmaa. Se mikä ennen oli täysin normaalia, tulee olemaan tuomittavaa. Näin on käynyt esim. Amerikassa ja Ruotsissa. Alla esimerkki miten uskovia heteroita aletaan kohta vainoamaan. Suomen ei pidä missään nimessä mennä tähän mukaan:

http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/ulkomaat/52...

http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/usko/3607/a...

Amerikassa Massachusettsin osavaltio on erottanut joitakin lääkäreitä, jotka ovat ihan asiallisesti varoittaneet homoseksin aiheuttamista vakavista seksitaudeista. Massachusettsin osavaltiossa homoaktivistit ovat vainonneet kristillisiä kirkkoja, seurakuntia sekä yhdistyksiä. Homoparien keskuudessa parisuhde väkivalta on tilastojen mukaan korkeampaa kuin heteropareilla. Osavaltion lakia säätävät elimet ovat joutuneet sijoittamaan huomattavia summia homopari väkivallan ehkäisemiseen

Ts. kyse on eräänlaisesta vähemmistön tyranniasta, joka määrää miten muut saavat ajatella. On käymässä niin kuten yhteiskunnassa usein käy: Kun sorrettu saa vallan, siitä tulee sortaja.

Pienille lapsille tuputetaan jo päiväkodeissa homoutta Amerikassa, Ruotsissa ja Norjassa. Lapset eivät eivät osaa arvostella eivätkä ymmärrä sanoa vastaan. Venäjä on tässä oikessa: Lapset tulee jättää rauhaan.

Tässä on osittain takana myös alyvapaa sateenkaarifilosofia, jossa sukupuolisuus pyritään poistamaan kokonaan yhteiskunnasta. Esim Ruotsissa jo eräässä päiväkodissa ei saa enää kutsua lapsia tytöiksi ja pojiksi, vaan heitä saa kutsua vain ystäviksi. Erässä koulussa Ruotissa suunnitellaan jo yhteisiä vessoja eli sukupuolten merkit vessoista halutaan siellä poistaa. Typeryydellä ei näytä olevan mitään rajaa.

"MASSACHUSETTSISSA Gay and Lesbian Advocates and Defenders- lakimiesjärjestö jakoi koulussa oppilaille avioliiton myyttejä romuttavaa esitettä. Esitteen mukaan yksi myyteistä on että avioliiton tarkoitus olisi jälkeläisten saaminen. Toinen myytti on se että lapsella olisi parempi olla isän ja äidin kasvattaessa hänet. Parin kuukauden kuluttua sama asia levitettiin ylä-asteelle. Osa-valtion kouluissa alkoi kiertämään näyttely nimeltään "rakkaus muodostaa perheen", jonka tarkoituksen oli tehdä homoavioliitoista arkipäiväinen asia nuorten mielissä ja ajatuksissa.

Räikein osoitus siitä kuinka pahasti julkinen terveydenhuolto voi ajautua hakoteille on kirjanen nimeltään pieni musta kirja, jota jaettiin teini-ikäisille Brooklinen lukiossa vapunaattona 2005. Sen laativat yhdessä Massachusettsin terveysvirasto, Bostonin kaupungin terveystoimi, sekä eräät homoliikettä lähellä olevat järjestöt. Se muun muassa neuvoo pojille miten seksiakteja voi suorittaa toisten poikien kanssa "turvallisesti", kuten esim. suoraa toimintaa, imemiset ja nielemiset, pissaleikit, nyrkittäminen (nyrkin työntäminen toisen anukseen) ja seksilelujen käyttö. Kirjasessa on myös luettelo Bostonissa olevista baareista, joissa nuoret miehet voivat tavata ja harrastaa homoseksiä ja irtoseksiä. Kirjasen mukaan oikeus solmia avioliitto on yksi tärkeimmistä haasteista, joita homot nykyisin kohtaavat alueella jossa on hyvä elää homona. Kirjasessa on myös terveysviranomaisten ohjeita nuorille, kuten: Sinulla on oikeus nauttia seksistä (homoseksistä) ilman häpeää tai leimautumisen pelkoa sekä sinulla on oikeus mieltymystesi mukaisiin välineisiin, joita käyttämällä seksi on turvallisempaa. Kirja on niin härski ja iljettävä, että kun se sanoma ja viesti paljastettiin medialle, niin osavaltion silloinen kuvernööri Mitt Romney yritti kiistä hallintonsa osallisuuden kirjaseen" (Petri Paavola) .

Kun Ruotsissa vaatimukset lisääntyvät ns kaltevan pinnan vaikutuksesta, on virhe ajatella että homoliittojen hyväksyntä riittäisi Suomessakaan. Lopullisena päämääränä on koko sukupuolisuuden poistaminen yhteiskunnasta. RFSL-nuoret haluavat poistaa juridisen sukupuolen. Sebastian Tynkkynen ei suinkaan liitoitellut, kun kirjoitti tästä asiasta. http://blogbook.fi/sebastiantynkkynen/hlbti-vaatim...

Lainaus homojen Ranneliike-sivustosta: "RFSL-nuoret (homot, bi-seksusaalit, trans-seksuaalit) pitivät viikonloppuna kongressiaan Tukholmassa ja he vaativat siellä, että juridisen sukupuolen käsite on poistettava laista. Nykyään on pakko valita, onko henkilö mies vai nainen. Se on aikansa elänyt periaate. Todellisuus näyttää jo muulta. Ongelmia on esim. matkustaessa, jos henkiö näyttää toiselta kuin paperiin on kirjoitettu (mies vai nainen). Nyt, kun on saatu sukupuolineutraali avioliittolaki, on ryhdyttävä puhumaan myös siitä, että avioliittolaki voisi olla lukumäärä-neutraali. Ihmiset elävät erilaisissa yhteiselämän muodostelmissa, ja niille olisi hyvä saada juridinen ja taloudellinen tuki".

Tämä on siis selvä suuntaus homoliittojen hyväksymisen jälkeen: Lapsille opetetaan että 2% taipumus on normaalia (matemaattisestikaan se ei ole normaalia, ja muu normaalius on sitä paitsi arvokysymys). Sitä paitsi luonto itse ei pidä homoutta kovinkaan suuressa arvossa. (Tästä myöhemmin enemmän, jos tulee tarvetta). Tämän jälkeen tulevat lukumääräneutraalit avioliitot eli moniavioisuus, kuten 3 homoa keskenään tai mies ja kaksi naista, tai kolme naista jotka ovat maailmalla jo todellisuutta.

http://www.jewsnews.co.il/2015/05/02/horrifying-th...

http://metro.co.uk/2015/02/28/trio-of-gay-men-get-...

Samoin eläinten kanssa on jo menty naimisiin: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2898715/...

Mutta tulevaisuudessa voimme varmaan nähdä vielä suurempia ryhmäavioliittoja, ja itämaisia haaremeja. Tämä on sitten avioliiton arvostuksen loppu, jos tai kun sitä ei määritellä enää mitenkään. Tasa-arvoisuuden tavoittelu päätyy täydelliseen katastrofiin eli "tasa-arvottomuuteen" jossa avioliiton merkitys tulee olemaan kaikille tasaisesti yhtä arvoton, johon kukaan ei enää halua mennä. Lisäksi koko sukupuolisuus poistetaan yhteiskunnasta, kuten tyttöjen ja poikien nimet. Odotan vain milloin ensimmäiset sateenkaari-ideologian uhrit ehtivät kieltämään äitien ja isien päivät.

Nämä kammottavuudet tapahtuvat kuitenkin vain siinä tapauksessa jos annamme niiden tapahtua.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Mäkinen kirjoitti: "Amerikassa Massachusettsin osavaltio on erottanut joitakin lääkäreitä, jotka ovat ihan asiallisesti varoittaneet homoseksin aiheuttamista vakavista seksitaudeista. "

Aivan oikein sillä homoseksuaalinen seksi ei sinällään aiheuta mitään sairauksia ihan niinkuin itsetyydytyskään ei kasvata karvoja kämmeniin eikä pehmitä selkärankaa.

Sen sijaan huolimattomuus suojautumisessa aiheuttaa sukupuoli- ja myös muiden saurauksien leviämistä ihan suuntautumisesta riippumatta. Lääkärintointa harjoittavan tulee olla perillä perusasioista eikä levittää perättömyyksiä.

Mäkinen kirjoitti: "Faktaa on että homouden normaalistaminen lailla tulee vääristämään koko yhteiskuntaa, sen lainsäädäntöä ja sen arvomaailmaa. Se mikä ennen oli täysin normaalia, tulee olemaan tuomittavaa. "

Aiemmin on pidetty asioita ja ilmiöitä epänormaalina hyvinkin kummallisesti. Esimerkiksi on aika jolloin peseytymistä pidettiin vaarallisena. Onneksi tietämyksemme lisääntyy ja pääsemme eroon perusteettomista ennakkoluuloista.

Mäkinen lainasi Paavolan lainausta: " Sinulla on oikeus nauttia seksistä (homoseksistä) ilman häpeää tai leimautumisen pelkoa sekä sinulla on oikeus mieltymystesi mukaisiin välineisiin, joita käyttämällä seksi on turvallisempaa. "

Niin, miksi miksi homoseksuaalien tulisi kokea häpeää ja heitä pitäisi leimata? Mitä härskiä ja iljettävää on siinä, että heitä ei saisi leimata ja halveksia? Onko kristityillä joku erityinen Jahwen antama oikeus halveksia ja leimata homoseksuaaleja?

Arto Jaaskelainen

Trolli.

Myyryläisellä ei ole mitään muuta tarkoitusta täällä olemiseen kuin häiritä keskustelua, olla kuin ei ymmärtäisi sanottua asiaa lainkaan ja kääntää keskustelu johonkin millä voi tyrkyttää homoilua.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Ymmärrän, erimieltä oleminen on häiriöksi. Ja pitää sellaisesta päästä eroon jotta omat ennakkoluulot eivät vain järky.

Arto Jaaskelainen Vastaus kommenttiin #197

Huomautin ala-arvoisesta ja sopimattomasta käytöksestäsi yllä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #200

Ala-arvoista ja sopimatonta lienee vain suunnaton kirjotusvihneiden määrä kommenteissani.

Arto Jaaskelainen

Sukupuolineutraali avioliittolaki om henkisesti väkivaltainen suomalaisille joilla on tavanomaiset suomalaiset arvot.

Ne "tavanomaiset suomalaiset arvot" ovat avioliittoon liittyen:

1) Avioliitto on kaunis perinteinen asia jossa nainen ja mies vahvistavat todistajien edessä tahtonsa rakastaa toisiaan ja huolehtia toisistaan. Syntyville lapsille on isä ja äiti.

2) Homous on poikkeama. Homouden arvostus vaihtelee linjalla epänormaalia, epämiellyttävää, inhottavaa, iljettävää, pelkkää haureutta, "olkoot rauhassa kunhan eivät minulle tyrkytä", seksuaalisesti kieroutunutta porukkaa, "en syytä mutta en hyväksy", "en toivo tuollaista malliksi kenellekään".

3) "Avioliitto" sanana on varattu tarkoitukseen ja merkitykseen jossa se on miehen ja naisen liitto. Avioliitto itsessään on rikkomaton arvo tuossa merkityksessään.

4) Avioliitolla ei ole mitään tekemistä asioiden kanssa jotka mielletään iljettäviksi, haureudeksi tai jollakin tavalla rumiksi.

Ylläolevasta voi päätellä että "tavanomaiset suomalaiset arvot" tarkoittaa jotain samankaltaista kuin "perinteiset arvot" jos se on jollekin selkeämpi ilmaus.

Avioliiton väärentäminen käsitteenä syrjii näiden ihmisten arvomaailmaa ja lain tekeminen kuten sukupuolineutraali avioliittolaki on tehty on henkistä väkivaltaa näitä ihmisiä kohtaan.

Lain tekeminen tavanomaisia suomalaisia syrjien ja homojen itse sanelemin ehdoin ei voi mitenkään olla hyväksyttävissä. Mitään niin suurta etua ei ole näytetty toteen että tuollaiseen poikkeavaan menettelyyn olisi aihetta. "Eihän tuossa kukaan menetä mitään" on suuri valhe ja tavanomainen kommentti silloin kun asiaa ei ole mietitty tai halutaan vähätellä tavanomaisia suomalaisia arvoja.

Laki tulee kumota syrjivästi toteutettuna ja hätäisesti läpileivottuna haitallisena yhteiskuntakokeiluna joka on henkisesti väkivaltainen myös lapsille riistäen keinotekoisesti äiti- tai isäkokemuksen lapselta.
Australiassa kumottiin jo homoavioliitot jotka oli aiemmin säädetty. Olkaamme järkeviä, rohkeita ja nykyaikaisia edelläkävijöitä ja tehkäämme samoin. Kumotaan yhdessä tuo ajattelematon, syrjivä ja henkisesti väkivaltainen sukupuolineutraali avioliittolaki !

Toimituksen poiminnat