Tapio Puolimatka

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe: sananvapautta rajoitetaan

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus maailmanlaajuisesti on ollut kaventaa ihmisten vapautta ilmaista näkemyksiään perherakenteiden yhteiskunnallisista seuraamuksista ja lapsen perustavasta ihmisoikeudesta tuntea isänsä ja äitinsä.

Yhtenä esimerkkinä on Kalifornian valtionyliopiston professorin Robert Oscar Lopezin tapaus. Hän on jo yli vuoden ajan ollut yliopistonsa tutkimuksen kohteena sen takia, että hän järjesti opiskelijoilleen vaihtoehtoisen kurssin: vierailevat luennoitsijat perustelivat, että lapsella on oikeus tuntea isänsä ja äitinsä ja kasvaa heidän hoidossaan.

Yksituumainen media

Journalisti-lehden pari vuotta sitten tekemässä kyselyssä suurin osa suomalaisten lehtien ja medioiden toimituksista kertoi ajavansa sukupuolineutraalia avioliittolakia. Tämä näyttää vähän kerrassaan johtaneen tilanteeseen, jossa poikkeavia mielipiteitä pyritään sensuroimaan, vaikka kyseessä on asia, josta pitäisi voida keskustella avoimesti.

Uusi Suomi on ollut yksi kaikkein vapaimmista medioista Suomessa, joten täällä toteutuvat ilmaisun vapauden rajoitukset antanevat kuvaa yleisestä kehityssuuntauksesta. Yhtenä pienenä konkreettisena esimerkkinä vallitsevasta kehityssuunnasta voi ehkä olla sekin, että blogini ”Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe: riskinottoa lasten kustannuksella” on edelleen toimituksen tarkastelussa kolme päivää sen jälkeen kun se poistettiin lukijoiden ulottuvilta.  Kyseisen blogin voi tosin lukea Googlen arkistosta esimerkiksi kotisivuillani www.tapiopuolimatka.net olevan linkin kautta.

Blogini ideana oli pohtia niitä yhteiskunnallisia seuraamuksia, joita olemassa olevan tietämyksen valossa voimme olettaa sukupuolineutraalilla avioliittolailla olevan. Jos tällainen pohdinta kielletään tai sitä olennaisesti rajoitetaan, joudumme yhteiskunnallisesti ongelmalliseen tilanteeseen. Avioliittolaki ja sen liitännäislait ovat ihmisten ja erityisesti lasten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä. Jos näiden lakien epäkohdista ei saa julkisesti keskustella, epäkohtia ei ole mahdollista korjata. Tällaisen keskustelun rajoittaminen lienee täysin demokratian hengen vastaista.

Miksi poikkeavia mielipiteitä sensuroidaan?

Miksi poikkeavien mielipiteiden ilmaisua rajoitetaan huolimatta siitä, että valtamedioiden lähes yksituumaisen kannan pitäisi taata ”oikean opin” valta-asema? Yksi syy voi olla se, että tehokaskaan propaganda ei poista sitä, että isän ja äidin merkitys lapselle on osa jokaisen ihmisen peruskokemusta. Koska tämä biologinen tosiasia on osa ihmisluontoa, tulee tärkeäksi eliminoida äänet, jotka kyseenalaistavat vallitsevan aikuiskeskeisen ajattelun. Vanhempien ja lasten biologinen side on hyvin vahva voima, joka lisää vanhempien lapsilleen antamaa panostusta, lasten vanhempiinsa kohdistamaa kiintymystä ja lasten mahdollisuuksia tulla tuntemaan itsensä tutustumalla omaan biologiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen perimäänsä. Koska sukupuolineutraali avioliittokäsitys on ristiriidassa tämän ihmisen peruskokemuksen kanssa, soraääniä ei mielellään sallita − yksikin hankala soraääni voi herättää ihmiset näkemään, ettei keisarilla ole vaatteita.

Journalisti Brendan O’Neill on analysoinut prosessia, jolla sukupuolineutraali avioliittolaki on useissa maissa saatu voimaan. Hänen mukaansa näissä kampanjoissa on vastustajat vaiennettu käyttäen menetelmiä, joista on puuttunut suvaitsevaisuutta. Tätä hiljentämisen politiikkaa ajavat oudon suvaitsemattomasti juuri ne, joiden kampanjan keskeisiin iskulauseisiin kuuluu suvaitsevaisuuden edistäminen. ”Ihmisiin on kohdistettu merkittävää kulttuurista painetta, jotta heidät saataisiin mukautumaan.”

Jotta voitaisiin puolustaa ihmisen perustavan moraalitajun vastaista käsitystä aikuisten oikeuksien asettamisesta lasten oikeuksien edelle, itse keskustelun reunaehtoja ja mielipiteen vapautta on alettu rajoittaa. Tunneperäisessä ilmapiirissä kieltäydytään käsittelemästä vastapuolen järkeviä perusteluja ja ne sivuutetaan vähätellen

Bolševikkien esimerkki

Bolševikkien esimerkki osoittaa, että kun ”edistyksellisiä”, ”tasa-arvoisia” ja ”oikeudenmukaisia” tavoitteita ajetaan rajoittamalla sananvapautta, seurauksena on jotakin edistyksen, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden vastaista.

Länsimaissa 1970−1980-luvulla toteutetun avioerouudistuksen kaltainen yhteiskuntakoe toteutettiin radikaalimmassa muodossa bolševikkivallankumouksen yhteydessä. Bolševikkien syyskuussa 1918 säätämä perhelaki teki avioerosta pelkän ilmoitusasian. (Ginsborg 2014: 30.)

Bolševikkien perustelu avioliittolain uudistukselle kuulosti inhimilliseltä. Julkisen hyvinvoinnin komissaari Alexandra Kollontai julisti, että helpon avioeron myötä naiset vapautuvat väkivaltaisista puolisoistaan. Kollontai toivoi koko avioliittoinstituution pian kuihtuvan pois. Hän argumentoi, että vallankumouksellisen Neuvostoliiton olosuhteissa “perhe lakkaa olemasta välttämätön sekä jäsenilleen että kansakunnalle kokonaisuutena”.

Vallankumouksellinen eliitti oli niin omien unelmiensa valtaama, etteivät he tiedostaneet tavallisen elämän perusedellytyksiä. Todellisuudessa bolševikkivallankumouksen luomissa olosuhteissa vakaata perhettä olisi tarvittu suojelemaan äitejä uupumukselta ja lapsia hylkäämiseltä.

Perhehistoriaan erikoistunut historioitsija Paul Ginsborg (2014: 49) kuvaa näin syntyneitä ongelmia: Bolševikkien avioliittoa ja avioeroa koskevaa perhelainsäädäntöä, jonka tarkoituksena oli vapauttaa naiset onnettomista liitoista, saattoivat miehet käyttää aivan eri tarkoitukseen. Miehet liukuivat hämmentävän helposti avioliittoon ja avioliitosta ulos ja toimivat usein vastuuttomasti perhe-elämässään. Vuosiin 1925−1926 mennessä Neuvostoliiton kaupungeissa oli paljon korkeampi eroprosentti kuin Länsi-Euroopan kaupungeissa. Monet sen ajan yhteiskunnalliset ja poliittiset kommentaattorit kertoivat ahdinkoon joutuneista työttömistä yksinhuoltajaäideistä.

Näiden yksinhuoltajaäitien ahdinko lisäsi sen todennäköisyyttä, että heidän lapsensa päätyivät kodittomiksi ja hylätyiksi. Monet erilaiset tekijät vaikuttivat tähän inhimilliseen tragediaan. Miljoonien miesten kuolema ensimmäisessä maailmansodassa, sisällissota, kolera, pilkkukuume, tulirokkoepidemiat ja laaja-alaiset nälänhädät pahensivat ongelmaa. Vapaamielinen avioerolaki oli yksi lisätekijä, joka jätti äidit turvattomiksi ja sai heidät hylkäämään lapsensa. ”Loppukesään 1921 mennessä Moskovan kaduille alkoi ilmaantua vanhempansa menettäneitä tai vanhempiensa hylkäämiä rähjäisiä ja täiden vaivaamia lapsilaumoja, jotka hoipertelivat uupumuksesta ja nälästä.” (Ginsborg 2014: 50.) Vuosina 1921−2 kodittomia ja hylättyjä lapsia oli neljästä seitsemään miljoonaan.

Ylioptimistinen edistysusko

Bolševikit toteuttivat yhteiskuntakokeensa ylipursuavan optimismin valtaamina. Heitä innoitti ylioptimistinen käsitys vapaasta ja hyvästä ihmisestä, joka on loputtomasti muokattavissa ja parannettavissa, ja joka tulisi vapauttaa vanhoista instituutioista edistyksen mahdollistamiseksi. Perinteisen perheen kaltaiset yhteiskunnalliset rakenteet nähtiin ihmisen vapautta rajoittaviksi tekijöiksi, jotka estävät hänen kehityspotentiaalinsa ja hyvyytensä ilmentymistä.

Perherakenteita haluttiin radikaalisti muuttaa kokeilumielessä, koska edistysuskoisen historiannäkemyksen pohjalta kaikki ehdotetut muutokset avioliittolainsäädäntöön voitiin esittää ilmentyminä ihmiskunnan vääjäämättömästä edistyksestä. Näiden muutosten vastustajien katsotaan sijoittavan itsensä ”historian väärälle puolelle”.

Optimististen odotusten vallassa toteutetut yhteiskuntakokeet voivat kuitenkin tuottaa paljon inhimillistä kärsimystä. Ongelmaa pahentaa, jos ne toteutetaan sananvapautta rajoittavassa yhteiskunnassa. Erityisesti perheen rakenteella tehdyt kokeilut voivat tuottaa lapsille paljon kärsimystä.

Lähteitä

Gingsborg, Paul (2014) Family Politics: Domestic life, Devastation and survival 1900−1950. New Haven: Yale University Press.

O’Neill, Brendan (2014a) “Gay Marriage: the fastest formed orthodoxy ever?” Spiked-online 31 March, 2014.

http://www.spiked-online.com/newsite/article/gay-marriage-the-fastest-fo...

O’Neill, Brendan (2014b) “Same-sex marriage: coercion dolled up as civil rights”, Spiked-online 30 April 2014.

http://www.spiked-online.com/newsite/article/same-sex-marriage-coercion-...

End the Witchhunt of Robert Oscar Lopez

http://www.huffingtonpost.com/mirah-riben/end-the-witch-hunt-in-def_b_85...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (136 kommenttia)

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

"Uusi Suomi on ollut yksi kaikkein vapaimmista medioista Suomessa, joten täällä toteutuvat ilmaisun vapauden rajoitukset antanevat kuvaa yleisestä kehityssuuntauksesta. Yhtenä pienenä konkreettisena esimerkkinä vallitsevasta kehityssuunnasta voi ehkä olla sekin, että blogini ”Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe: riskinottoa lasten kustannuksella” on edelleen toimituksen tarkastelussa kolme päivää sen jälkeen kun se poistettiin lukijoiden ulottuvilta. "

Sukupuolineutraalin (avio)liittokäsityksen oikeuttaminen johtaa tällaiseen toimintaan, tietoa perherakenteiden vaikutuksesta lapsen hyvinvointiin ei saa tuoda julki ja tietoa vähätellään. On vähintäänkin erikoista, että lukijoista jotkut pitävöt asiattomana tutkittua tietoa ja tältä pohjalta ilmoittavat blogitekstejä vihapuheeksi jne.

Hyvä teksti Puolimatkalta, jälleen.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos
    «lapsella on oikeus tuntea isänsä ja äitinsä ja kasvaa heidän hoidossaan.»

Tarkoitatko, että lasten luovuttaminen adoptoitavaksi täytyisi kieltää? Tämä olisi yllättävää, sikäli että juuri uskonnolliset järjestöt ovat perinteisesti hoitaneet adoptioiden järjestämistä.

Monissa maissa katolinen kirkko on jopa varastanut lapsia äideiltä saadakseen heidät adoptoitavaksi toisaalle, usein poliittisista syistä tai hintaa vastaan. Tämän ilmiön selvittämisestä ja lopettamisesta olen toki samaa mieltä.

En tiedä miksi uskonnolliskonservatiiviset tahot eivät ole puuttuneet adoptioihin samalla kiihkolla kuin nyt sukupuolineutraaleihin liittoihin, vaikka ne ovat muodostaneet saman epäkohdan jo vuosisatojen elleivät tuhansien ajan.

Lienee syynä huomata, että sukupuolineutraalit liitot eivät aivan suoraan merkitse adoptio-oikeutta, jos parit haluavat elää yhdessä lapsettomana. Sikäli tässä ei ongelmana pitäisi olla avioliitto vaan adoptio-oikeus. Toisaalta sikäli kun merkitsee, ne ovat täsmälleen samalla viivalla heterovanhempien kanssa siinä, että lapset eivät adoptoituina elä biologisten vanhempiensa kanssa yhtään sen enempää.

En myöskään ole nähnyt uskonnolliskonservatiivien kiihkeästi vastustaneen adoptioita yksinäisille ihmisille (homoillakin on nykyään oikeus adoptoida tätä kautta), joka on ollut adoptiolain lähtökohtana jo ainakin sadan vuoden ajan.

Tämä ehkä paljastaa, että oikeasti ongelma on vain samaa sukupuolta olevien avioliitoissa itsessään, eikä lapsilla oikeasti ole nyt yhtään sen enempää merkitystä kuin koskaan aiemminkaan on ollut.

Ilmeisesti ajat tässä myös avioeron kieltämistä, se on tietenkin monissa uskonnollisissa yhteisöissä tavanomaisempaa, joten olen siitä vähemmän yllättynyt.

Timo Lehtonen

Marko Grönroos kirjoitti 10.3.2016 10:04: "Tarkoitatko, että lasten luovuttaminen adoptoitavaksi täytyisi kieltää?"

Jos jonkun lapsen kohdalla lapsella oleva synnynnäinen oikeus olla syntymästään lähtien biologisen isänsä ja äitinsä yhdessä hoidettavana ei syystä tai toisesta toteudu, niin siinä tapauksessa lapsella on oikeus saada olla muiden aikuisten hoidettavana. Esimerkiksi adoptoidun lapsen kohdalla on tuollainen tilanne.

Lue myös: http://tapiopuolimatka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21...

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Niin, ja tässä suhteessa ei ole mitään eroa homo- ja heterovanhempien välillä.

Homovanhemmat nyt vain ovat yksi tapaus pareista, jotka eivät voi saada biologisia lapsia keskenään. En ole kuullut uskonnollisten konservatiivien valittavan muista rinnastettavista tapauksista, että aviooikeutta ei saisi olla. Ainoa rinnastettava tilanne on, että hedelmätön suhde on esimerkiksi katolisessa kirkossa ollut avioliiton mitätöinnin peruste.

Timo Lehtonen

Blogisti kirjoittaa: ”Vanhempien ja lasten biologinen side on hyvin vahva voima, joka lisää vanhempien lapsilleen antamaa panostusta, lasten vanhempiinsa kohdistamaa kiintymystä ja lasten mahdollisuuksia tulla tuntemaan itsensä tutustumalla omaan biologiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen perimäänsä. Koska sukupuolineutraali avioliittokäsitys on ristiriidassa tämän ihmisen peruskokemuksen kanssa, soraääniä ei mielellään sallita − yksikin hankala soraääni voi herättää ihmiset näkemään, ettei keisarilla ole vaatteita.”

Kahden naisen keskinäisessä ja kahden miehen keskinäisessä perheessä, jossa kasvaa jommankumman osapuolen biologinen lapsi, on hyvin outoa, ettei tämän lapsen oikea isä/äiti lähtökohtaisesti suvaitse oman lapsensa toista biologista vanhempaa kumppanikseen perheeseen tämän synnynnäisen ominaisuuden, sukupuolen, takia.

Jokaisella maailmaan syntyvällä lapsella oleva synnynnäinen oikeus olla syntymästään lähtien biologisen isänsä ja äitinsä yhdessä hoidettavana ei milloinkaan voi toteutua sellaisessa parisuhteessa, jossa lapsi on joko kahden miehen tai kahden naisen hoidettavana - siis ilman isää tai äitiä.

Mitään ihmisen synnynnäistä oikeutta ei voi kukaan milloinkaan ottaa ihmiseltä pois. Vaikka synnynnäinen oikeus ei aina käytännössä toteudu, se ei poista oikeuden olemassaoloa (vrt. ihmisen oikeus omaan omaisuuteensa ei katoa, jos se varastetaan).

Jokaisella lapsella on tuo oikeus olemassa synnynnäisesti (hänelle kuuluu ko. etu), mutta jokaisen lapsen kohdalla oikeuden tarkoittama asia ei syystä tai toisesta toteudu. Jos jonkun lapsen kohdalla kyseisen oikeuden tarkoittama asia ei syystä tai toisesta toteudu, niin siinä tapauksessa lapsella on oikeus saada olla muiden aikuisten hoidettavana (esimerkiksi adoptoidun lapsen kohdalla on tuollainen tilanne).

YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista tekstin sanoma, sekä sitä tulkitsevan teoksen ”Lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirja” tekstin sanoma, tukee hyvin näkemystä, että jokaisella maailmaan syntyvällä lapsella on synnynnäinen oikeus olla syntymästään lähtien biologisen isänsä ja äitinsä yhdessä hoidettavana.

Tuon jokaiselle syntyvälle lapselle kuuluvan luontaisen oikeuden olemassaolo on pääteltävissä arkijärkeä käyttäen. Asian ymmärtää parhaiten, kun lapsen oikeutta olla biologisen isänsä ja äitinsä yhdessä hoidettavana ajattelee nimenomaan syntymättömän tai vastasyntyneen lapsen näkökulmasta.

Kuvittele vastasyntyneen yksittäisen lapsen näkökulmasta sellainen tilanne, jossa hän on avuttomana synnytyslaitoksella yhdessä useiden muiden vastasyntyneiden lasten kanssa. Tuolla yksittäisellä lapsella on luontainen oikeus päästä synnytyslaitoksella olevien vastasyntyneiden lasten äitien joukosta juuri sen äidin hoidettavaksi, joka hänet synnytti maailmaan. Tuolla lapsella on oikeus saada noista äideistä juuri tuon äidin (biologisen äitinsä) äidinmaitoa ravinnokseen. Tuota lasta kohtaan tehtäisiin suuri vääryys, jos synnytyslaitoksella olevien vastasyntyneiden lasten äidit tietoisesti sopisivat, että kyseistä lasta ei alkaisikaan hoitaa ja syöttää äideistä se, joka hänet synnytti, vaan joku muu kyseisistä äideistä.

Jos aikuiset toimivat tietoisesti siten, että he jo lapsen hedelmöittymisen aikaan tietävät heidän sukusoluistaan syntyvän lapsen joutuvan kasvamaan heistä jommastakummasta erossa, niin silloin nuo aikuiset toimivat tietoisesti väärin syntyvää lasta kohtaan.

Aihetta koskevaa luettavaa:
1. YK ja lapsen oikeudet: Lapsella on sitova ihmisoikeus isään ja äitiin http://www.aitoavioliitto.fi/artikkelit/yk-ja-laps...
2. Yleissopimus lapsen oikeuksista https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-koko...
3. Lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirja https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeu...
4. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child http://www.unicef.org/publications/index_43110.html

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Olen ehkä ajattelussani urautunut, mutta en nähnyt mitään kirjoituksessasi joka muuttuisi avioliittolain muuttuessa. Auttaisitko minua osoittamalla mikä muuttuu ja miten, kiitos?

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Tässä keskustelussahan ei ole oikein mieltä. Aa kerholaiset haluavat poistaa homoilta oikeuden avioliittoon. Mutta entäpä jos he sen saisivat? Riittäisikö se? Silloinhan ei nämä heidän "lasten oiketensa" muuttuisi yhtään. Eli jäisi rekisteröity parisuhde. Ai niin, mutta siitähän puutuu se loitsu tai taika? Eikun nytkään he eivät voi sitä taikaa saada kun kirkko ei vielä ole suostuvainen.

Oikea agenda on että Puolimatka ja kumppanit haluvat kieltää homoilta perheen ja yhdessä olon ja lopulta koko homouden. Muutenhan tässä vauhkoamisessa ei ole mieltä. Se on nyt vain puettu lapsen pelastus kaapuun. Voiko enää ikävämpää ja ilkeämpää ihmisryhmää olla? Tosiassa heidän halunsa on lakkauttaa koko homojen olemassa olo.

Aikanaan he suureen ääneen vastustivat homouden tautiluokituksen ja rikoslaista poistamista ja viimeksi rekisteröityä parisuhdetta. Joten TODELLINEN AGENDA ON PALJON MURHEELLISEMPI JA SAIRAAMPI.

Timo Lehtonen

Jarmo Halttu kirjoitti 10.3.2016 10:43: ”…haluavat poistaa homoilta oikeuden avioliittoon. Mutta entäpä jos he sen saisivat?”

Tuossa on harhaanjohtava sanoma!

Jokaisella täysi-ikäisellä heterolla, homolla ja lesbolla on jo nyt oikeus solmia avioliitto samoin ehdoin kuin muilla kellä tahansa.

Tosiasia, jota kaikki ihmiset eivät tunnu ymmärtävän: Suomessa jokainen ihminen saa jo nyt voimassa olevan avioliittolain (234/1929) perusteella solmia avioliiton, ellei sille ole avioliittolaissa tarkoitettua avioliiton estettä. Voimassa oleva avioliittolaki kohtelee jokaista ihmistä (yksilöä) samalla tavalla riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Voimassa olevan avioliittolain (234/1929) ja sen muutoslain 156/2015 säännösten perusteella voidaan osoittaa, että avioliittolain muutoslailla 156/2015 ei ole säädetty kellekään ihmiselle eikä millekään kansanryhmälle tai -ryhmille oikeutta mennä avioliittoon (perusoikeus). Jos muutoslaki 156/2015 kumotaan, niin lain kumoaminen ei tarkoita, että yhdeltäkään ihmiseltä otettaisiin pois oikeus mennä avioliittoon (perusoikeus). Muutoslain kumoaminen tarkoittaisi asiaa koskien vain voimassa olevan oikeustilan (tilanne 13.7.2015) säilyttämistä nykyisellään.

Lue aiheesta lisää:
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1975...
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1982...

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Timo Lehtonen,

Tiedät varsin hyvin, että sanasi ovat vääristelyä. Miksi homo menisi naimisiin vastakkaisen sukupuolen kanssa? Vaatimus on yhtäpätevä kuin että sinä voisit mennä vain miehen kanssa naimisiin ja joku valopää hehkuttaisi, että laki on tasa-arvoinen. Höpön höpö. Niin ala-arvoista että enempää en viitsi moisesta aiheesta kanssasi väitellä.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #11

Jarmo Halttu kirjoitti 10.3.2016 10:43: ”…haluavat poistaa homoilta oikeuden avioliittoon."
ja 10.3.2016 11:39: "Timo Lehtonen, Tiedät varsin hyvin, että sanasi ovat vääristelyä." ja "Niin ala-arvoista että enempää en viitsi moisesta aiheesta kanssasi väitellä."

Jarmo Haltulle tiedoksi:
Homoilla on ihan oikeasti avioliittolain säännösten perusteella oikeus solmia avioliitto jo tällä hetkellä Suomessakin - se on fakta!
Ota huomioon, että totuuden kertominen ei ole ala-arvoista!

Et näytä suvaitsevan totuuden esille tuomista.

Turhaan väität, että tuo kirjoittamani on vääristelyä, koska kirjoittamani on tosi!

Ei sinun kannatakaan tuosta asiasta väitellä kanssani: jos luet mitä voimassa olevassa avioliittolaissa säädetään ja jos ymmärrät lain säännösten merkityksen, niin voit huomata, että kirjoittamani on tosi!

Jos väität, että kirjoittamani sanoma ei ole tosi, niin näytä väitteesi todeksi. Kiitos.

Kysyit: "Miksi homo menisi naimisiin vastakkaisen sukupuolen kanssa?"
Tuohon en tiedä vastausta.
Olen kuullut, että ilmeisesti on olemassa homoja, jotka ovat menneet naimisiin vastakkaista sukupuolta olevan kanssa.

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk Vastaus kommenttiin #11

Jarmo Halttu kysyy kommentissaan "Miksi homo menisi naimisiin vastakkaisen sukupuolen kanssa?"
Vastaan sinulle, että tunnetusti on Suomessakin homoja, jotka ovat menneet naimisiin vastakkaista sukupuolta olevan kanssa, senjälkeen, kun ovat muuttuneet homoista heteroiksi.
Avioliittolaissa nykyisellään ei ole mitään epätasa-arvoista. Eikä avioliittolakia tulisi missään nimessä muuttaa vain tunnepohjalta. Tunnepohja tarkoittaa sitä, mitä itsekin olen kuullut hoettavan. "Jokaisen pitää saada mennä avioliittoon, kun rakastaa toista, olipa se toinen vaikka samaa sukupuolta."
Eihän lakeja ole koskaan säädetty (eikä tulisi nytkään säätää/muuttaa) joidenkin ihmisten tunteiden pohjalta. Jos näin tehtäisiin, mitä siitä seuraisi.
Rakkaus kuuluu kaikille, kyllä, olen samaa mieltä, mutta rakkaus=tunne=seksi ei ole perusta, jolla säädetään lakeja.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #26

"Eikä avioliittolakia tulisi missään nimessä muuttaa vain tunnepohjalta.

Totta - tässä vaiheessa avioliittolain muuttaminen on tarpeetonta, koska muutokselle (lain 156/2015 kumoamiselle) ei ole olemassa muita perusteita, kuin nostalginen kaipuu kuviteltuun menneeseen aikaan....

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi Vastaus kommenttiin #26

"rakkaus=tunne=seksi ei ole perusta, jolla säädetään lakeja."
Toisin sanoen noiden perusteella avioliittoa ja sen tarvetta ei voi perustella rakkaudella, tunteella ja seksillä.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

Timo Lehtonen saivartelee jälleen, kuinkas muuten.

Timo Lehtonen, mikäli olet eri mieltä seuraavasta väittämästä, pyydän sinua perustelemaan yksiselitteisesti, mihin perustat mielipiteesi:

Tuleva avioliittolaki on tasa-arvoisempi kuin nykyinen, sillä jokaisella täysi-ikäisellä henkilöllä on sen myötä oikeus mennä naimisiin kenen tahansa täysi-ikäisen henkilön kanssa riippumatta siitä, onko tämä vastakkaista vai samaa sukupuolta.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #71

Petri Friari kirjoitti 10.3.2016 21:50: ”Timo Lehtonen saivartelee jälleen, kuinkas muuten.”

Petri Friari, kerro minkä kirjoittamani virkkeen sanoma on mielestäsi saivartelua ja mihin perustuen.
Jos totuuden kertominen on mielestäsi saivartelua, niin se johtuu sinusta.

Petri Friarin väittämä 10.3.2016 21:50: ”Tuleva avioliittolaki on tasa-arvoisempi kuin nykyinen” ei pidä paikkaansa.

Voimassa olevan avioliittolain (234/1929) mukaisissa avioliitoissa on jokaisessa 50 % osuus miestä ja 50 % naista.
->Sukupuoleton avioliittolaki, jonka mukaan esim. kaksi miestä keskenään voisi solmia avioliiton ei olisi yhtä tasa-arvoinen, kuin on voimassa oleva avioliittolaki, koska sellaisen lain mukaisesta avioliitosta voisi puuttua joko mies tai nainen!

Petri Friari kirjoitti 10.3.2016 21:50: ”Timo Lehtonen, mikäli olet eri mieltä seuraavasta väittämästä, pyydän sinua perustelemaan yksiselitteisesti, mihin perustat mielipiteesi:
Tuleva avioliittolaki on tasa-arvoisempi kuin nykyinen, sillä jokaisella täysi-ikäisellä henkilöllä on sen myötä oikeus mennä naimisiin kenen tahansa täysi-ikäisen henkilön kanssa riippumatta siitä, onko tämä vastakkaista vai samaa sukupuolta.”

Väittämä ”Jokaisella täysi-ikäisellä henkilöllä on sen myötä oikeus mennä naimisiin kenen tahansa täysi-ikäisen henkilön kanssa riippumatta siitä, onko tämä vastakkaista vai samaa sukupuolta” ei pidä paikkaansa!

Suomessa on edelleen voimassa avioliittolaki 234/1929. Se on ollut voimassa jo yli 85 vuotta! Muuta avioliittolakia ei ole tietääkseni tulossa. En ole nähnyt minkäänlaista esitystä ”uudesta avioliittolaista”.
Täysi-ikäisellä henkilöllä ei ole oikeutta mennä naimisiin kenen tahansa täysi-ikäisen henkilön kanssa, vaikka avioliittolain muutoslaki 156/2015 tulisi voimaan 1.3.2017.

Perustelu, jonka mukaan Petri Friarin em. väittämä ei pidä paikkaansa:

Avioliittolaista tulee syrjivä, jos kaksi miestä keskenään ja kaksi naista keskenään saavat solmia avioliiton, mutta jos siitä huolimatta esim. kaksi velipuolta eivät saa solmia avioliittoa keskenään, vaikka he saisivat solmia avioliiton kolmannen kanssa. Kukaan ei ole esittänyt järkisyytä tuohon avioliiton esteeseen.

Jos kaksi velipuolta rakastavat toisiaan, niin heillä ei kuitenkaan olisi oikeutta solmia avioliittoa keskenään, vaikka avioliittolain muutoslaki 156/2015 tulisi voimaan 1.3.2017!

Katso pyyntöni: ”Vesa-Matti Louekoski, Hannu Valjakka, Mika Mäenpää, Taru Elkama, Sami Mollgren, Jarmo Pulkkinen, Jarmo Halttu & muut, kertokaa mikä on hyväksyttävä peruste avioliiton esteelle, jonka perusteella kaksi velipuolta eivät saa solmia avioliittoa keskenään.”
http://vmlouek.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213486-ait...

Aihetta koskevaa luettavaa:

Avioliittolaista on tulossa perustuslain vastainen - Laki 156/2015 pitää kumota! 26.2.2015
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1881...

Laki avioliittolain muuttamisesta johtaa perustuslain vastaiseen lakiin! 12.12.2014
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1822...

Avioliittolaki - Ehdotettu laki olisi syrjivä! 22.11.2014
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1805...

Miksi kaksi veljestä ei saisi mennä keskenään avioliittoon? 18.9.2014
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1762...

Voiko eduskunta hyväksyä syrjivän avioliittolain? 6.9.2014
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1754...

Onko lakiehdotuksen mukaisille avioliiton esteille hyväksyttävää perustetta? 30.8.2014
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1749...

Ehdotettu avioliittolaki olisi syrjivä - ehkä jopa perustuslain vastainen 29.8.2014
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1748...

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #127

Kun ”Aito avioliitto” -aloite on hylätty ja sukupuolineutraali avioliittolaki tullut voimaan, ehdotan, että Timo Lehtonen laatii ”Aito avioliitto” -yhdistyksen nimissä kansalaisaloitteen velipuolien oikeudesta solmia avioliitto. Pyydän Lehtosta kuitenkin huomaamaan, että tällainen aloite olisi syrjivä sisarpuolia kohtaan.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #130

Kansalaisaloitteita voivat laittaa vireille vain yksityishenkilöt, ei yhdistykset.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #131

Silloin kehotan sinua laatimaan aloitteen omissa nimissäsi.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #127

Vesa-Matti Louekosken 11.3.2016 blogiin "Aito avioliitto, Puolimatka ja hiekkalaatikon krouvit leikit" kirjoittamani seuraava kommentti/pyyntö on poistettu tuosta blogista:

”Vesa-Matti Louekoski, Hannu Valjakka, Mika Mäenpää, Taru Elkama, Sami Mollgren, Jarmo Pulkkinen, Jarmo Halttu & muut, kertokaa mikä on hyväksyttävä peruste avioliiton esteelle, jonka perusteella kaksi velipuolta eivät saa solmia avioliittoa keskenään.”

Taisi olla liian vaikea asia kerrottavaksi/vastattavaksi!

Kommentti oli osoitteessa: http://vmlouek.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213486-ait...

Timo Lehtonen

Jarmo Halttu kirjoitti 10.3.2016 10:43: "...haluvat kieltää homoilta perheen ja yhdessä olon ja lopulta koko homouden."
"Tosiassa heidän halunsa on lakkauttaa koko homojen olemassa olo."

Väärä luulo!

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Taisinpa osua ihan asian ytimeen! :)

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

...kieltää adoption, kieltää spermanluovutuksen, kieltää yksinhuoltajuuden... !? Kieltää kaikki muut pari- ja lastenhuoltosuhteet paitsi kristillisen miehen ja naisen liiton ja lapset siinä. Ja taivasten valtakunta maan päälle.

Uskonnollisia diktatuureja löytyy lähi-idästä, toivottavasti ei meiltä.

Timo Lehtonen

Jukka Konttinen kirjoitti 10.3.2016 12:36: "...kieltää adoption, kieltää spermanluovutuksen, kieltää yksinhuoltajuuden... !?"

Mitä tarkoitat tuolla tekstilläsi?
Kuka kieltää adoption, spermanluovutuksen ja yksinhuoltajuuden?

"Uskonnollisia diktatuureja löytyy lähi-idästä, toivottavasti ei meiltä."
Ja miksiköhän käytät ilmausta "uskonnollisia diktatuureja".
Mistähän sinä(kin) löysit mielikuvitukseesi uskonnollisuus-sanan tähän yhteyteen ja ilmaisit sen sitten omassa tekstissäsi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #19

Uskonnollisuushan ei tosiaan tässä avioliittolain uudistamisen yhteydessä käydyssä kansalaiskeskustelussa ole mitenkään yksiselitteisen olennaisesti korreloinut esitettyjen mielipiteiden kanssa - avioliittolain uudistamisen vastustajien keskuudesta toki löytyy runsaastikin konservatiivisesti perinteistä kiinnipitävää porukkaa, mutta toisaalta esimerkiksi arkkipiispa Kari Mäkinen ennätti jo "hyvissä ajoin" esittämään näkemyksenään, että "avioliiton salliminen samaa sukupuolta oleville ei vähennä avioliiton arvoa eikä vaaranna lasten asemaa" :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=...

Pesunkestävänä pakanana arvotan Mäkisen näkemystä varsin suuresti - evankelis-luterilaisen kirkon johtajana hänelle kun on selkeästi pitkälle kehittynyt ymmärrys kristinuskon keskeisestä ydinsanomasta.

"Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi"

Käyttäjän JuhoPalmroos kuva
Juho Eeva Vastaus kommenttiin #19

"Mistähän sinä(kin) löysit mielikuvitukseesi uskonnollisuus-sanan tähän yhteyteen ja ilmaisit sen sitten omassa tekstissäsi."

Olisiko siksi että AAlaiset ovat lähes poikkeuksetta uskovaisia?

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #34

Minun silmäni ainakin avasi tämä puhe, ei todellakaan mikään uskonnollisuus:

https://www.youtube.com/watch?v=wGPlHdzHPFE

"Nimeni on Millie Fontana. Olen 23-vuotias, keinohedelmöityksen avulla lesbovanhemmille syntynyt lapsi. Tämä on – näin voidaan sanoa – ennen kuulumaton puheenvuoro, sillä kukaan ei halua kuulla, mitä sateenkaaren toisessa päässä on. Kukaan ei halua kuulla, mitä on sillä puolella, josta ei ole pidetty huolta, joka ei kasva onnelliseksi ja kasvaa ajattelemaan asioista eri tavalla siitä, millainen perherakenteen tulee olla.

Varttuessani minä halusin isän. Tunsin sisimmässäni, että minulta puuttuu isä jo ennen kuin pystyin edes kuvailemaan sanoin mitä isä on. Tiesin rakastavani molempia vanhempiani. Mutta en kyennyt laittamaan sormeani sen päälle, mitä minulta oikein puuttui sisimmässäni.

Kouluaikana huomasin muita lapsia ja heidän rakastavaa isä-suhdettaan tarkkaillessani, että minulta puuttui jotain todella erityistä.

Minulle valehdeltiin kouluikäisenä ja väitettiin, ettei minulla ollut isää, tai että kenties he eivät tienneet, kuka hän oli.

Minun oli vaikea löytää tasapainoista identiteettiä itselleni. Käytökseni ja tunne-elämäni olivat tämän vuoksi epätasapainoisia.

Seison täällä edessänne ihmisenä, joka on kasvatettu täysin uskonnottomaksi ateistiksi. Seison kristittyjen rinnalla, koska tähän asti tässä väittelyssä kristityt ovat ainoita ihmisiä, jotka yrittävät tuoda esille niitä asioita, jotka koskettavat lapsia. Kristityt ovat toistaiseksi olleet ainoita, jotka ovat yrittäneet kiinnittää huomiota minun kaltaisteni ihmisten kertomuksille. Kukaan LGBT-liikkeessä ei halua kuulla minun kaltaisiani. Sillä tähän astihan ”kaikki rakkaus on rakkautta”, eikö? Minun kaltaisiani ei ole olemassa.

Kasvaessani katselin itseäni peilistä ja mietin mielessäni: Mistä olen saanut nämä vihreät silmät? Mistä olen saanut nämä persoonallisuuden piirteet ja lahjat, joita ei ollut kummallakaan kodissani olleista vanhemmistani.

Vastaus tähän on sangen yksinkertainen: Isältäni.

Mutta kyse ei ole vain isästä, tai ”luovuttajasta”, kuten häntä kutsutaan. Minulla on myös setä ja täti, isoäiti, sekä koko joukko rakastavia serkkuja.

Vanhempani ottivat minulta pois jotakin minulle kuuluvaa päättäessään mitkä osat minun identiteetistäni heidän sopii paljastaa minulle. Siinä missä muut lapset saattoivat katsoa peiliin ja sovittaa nuo puuttuvat palaset sanomalla ”Minä rakastan isääni ja äitiäni”, minä en voinut niin tehdä. Keitä minun vanhempani oikein olivat päättämään, mitkä osat minun identiteetistäni ovat hyväksyttäviä ja mistä voidaan kertoa minulle?

Tapasin isäni 11-vuotiaana. Se oli kenties ainoa aika elämässäni, jolloin olin tasapainoinen lapsi. Ensimmäistä kertaa elämässäni näin kuka oikein olen. Katsoin hänen silmiään ja ajattelin: Tuossa on minun puuttuva palaseni. Ei siksi, että olisin yrittänyt kuvitella, millainen isäni on, vaan koska saatoin antaa kasvot sille, kuka itse olin. Saatoin nähdä henkilön, joka oli yhtäläisellä tavalla vastuussa minun olemassaolostani. Saatoin löytää oman identiteettini tämän miehen perusteella.

Jos en olisi tavannut isääni, en seisoisi täällä tänään teidän kanssanne. Jo ollessani hyvin nuori reagoin tunteissani voimakkaasti ja koin musertavana, että isä puuttui elämästäni. Se sai minut taantumaan kehityksessäni.

Haluan puhu aidosta tasa-arvosta.

LGBT-liike puhuu paljon tasa-arvosta, mutta olen alkanut ihmetellä heidän määritelmäänsä tasa-arvosta, sillä minulle tasa-arvo merkitsee totuuden kertomista, sen kunnioittamista, kuka minä olen ehyenä, kokonaisena ihmisenä. En halua vain rajoittua siihen, minkä vanhempani päättivät antaa minun tietää. Tasa-arvo merkitsi mahdollisuutta katsoa molempia puolia geneettistä perhettäni ja ymmärtää kuka minä olen.

Tasa-arvo ei ole sitä, että annetaan tutkimuksiin vapaaehtoisesti ilmoittautuneiden homovanhempien ja heidän myönteisesti kehittyneiden lastensa määritellä kaikkien lasten kokemuksia. Tällainen on täysin epärealistista.

Kuulin tämän valheen maaliskuussa, kun LGBT-liikkeen taholta väitettiin, että lapset eivät välitä kuka heidän perheensä on, ja että miehet ja naiset ovat vaihdettavissa toisiinsa. Minä pidän tällaista jo itsessään sukupuoleen kohdistuvana syrjintänä. Miehet ja naiset tarjoavat lastenkasvatuksessa toisiaan täydentävän roolin, joita kaiketi tulisi kunnioittaa tasa-arvoisesti.

On huvittavaa miten homoliike puhuu homofobiasta.

Homoystäväni ovat tulleet luokseni ja kertoneet, kuinka toiset homoseksuaalit ovat nimitelleet heitä homofobisiksi, koska he pitävät ihanteellisena sitä, että lapset saavat kasvaa isän tai äidin kanssa. Tämä on poskettoman naurettava väite.

Olinko minä homofobinen katsoessani itseäni peilistä ja mietin missä minun isäni on?

Olinko minä homofobinen katsoessani molempia rakastavia vanhempiani ja pyytäessäni hartaasti, että he kertoisivat minulle kuka minä olen?

En tietenkään.

Mutta minä rakastan jokaista kolmea vanhempaani tasa-arvoisesti."

"Homofobia itsessään on ihmisen kokemaa vastenmielisyyttä käyttäytymistä kohtaan. Sitä on ollut, sillä on ollut syynsä, ja me olemme yhteiskuntana kehittyneet siitä pisteestä eteenpäin.

Tästä huolimatta minä olen syvästi eri mieltä homofobian rinnastamisesta rasismiin.

Kun värillinen henkilö astuu huoneeseen, jokainen tietää mikä on hänen etninen taustansa ja jokainen tietää, että hän on erilainen. Sen sijaan kuka tahansa voi kävellä huoneeseen ilman, että kenelläkään on aavistustakaan mikä on hänen seksuaalinen suuntautuneisuutensa. Seksuaalinen suuntautuneisuus itsessään voi vaihdella. Seksuaalisuus ei ole luotettava identiteetin muoto, koska se voi muuttua. Se voi muuttua olosuhteista tai jopa henkilökohtaisista valinnoista johtuen.

Minua loukkaa ajatus siitä, että minut rinnastetaan rasisteihin siksi, että puhun tästä aiheesta.

Miksi hallituksemme yrittää toteuttaa toimintaohjelmaa, joka ei perustu rehellisyyteen?

Jokaisessa samaa sukupuolta olevan parin tilanteessa lapsen saamiseen tarvitaan kolmas osapuoli. Siihen osallistuu aina kolmas osapuoli. Miksi me yhteiskuntana yrittäisimme sivuuttaa tämän tosiasian?

Minä en ole täällä kahden naisen perusteella. Kolme ihmistä päätti saattaa minut tähän maailmaan.

Miksi ihmeessä me yrittäisimme sivuuttaa tämän asian.

Aikuisten mielihalut ovat korvanneet tosiasiat. Näemme tämän Kanadassa, jossa syntymätodistuksiin merkitään juridiset vanhemmat, ei enää biologisia vanhempia. Syntymätodistus, joka on toiminut dokumenttina, joka kertoo lapselle hänen historiansa, on muuttunut dokumentiksi, joka kertoo aikuisten aikomuksista. Siinä aikuiset sanovat: Minä aion pitää huolta tästä lapsesta. Mutta mitä informaatiota tämä antaa lapselle? Tällainen ei ole realistista. Ei kukaan tee syntymätodistuksia aikomuksille. Sen tarkoitus on antaa informaatiota perimästä.

Äitini esitti minulle kerran kysymyksen: ”Millie, mitä jos minä ja kumppanini voisimme mennä naimisiin? Mitä jos meillä olisi se vakaa perheympäristö, joka kaikilla muillakin on?” Minä vastasin kysymykseen hyvin yksinkertaisesti toisella kysymyksellä: ”Miten psykologit olisivat hoitaneet minua ja ongelmieni taustalla vaikuttavaa isättömyyden ongelmaa, jos isättömyyden tiedostaminen tulkittaisiin jonkinlaiseksi syrjinnän muodoksi? Miten yksikään lääkäri olisi oikeuteen joutumisen pelossa hoitanut minua sellaisessa tilanteessa?” Äitini ei vastannut mitään. Hän vain oli hiljaa. Kukaan ei ajattele tätä. Ihmisillä on niin kiire naimisiin.

On sangen hassua, että Obaman mielestä muiden on aika kehittyä. Mutta kun asian viimeksi tarkistin, kehitys oli kestänyt hiukan pidempään kuin muutaman vuosikymmenen, ja me olemme kaikki sen tuotteita. Kehitystä ei ole saatu aikaan sellaisen yhden poliittisen ohjelman avulla, joka pyrkii vaientamaan toisen puolen LGBT-liikettä.

Minun mielestäni tilanne näyttää pikemminkin siltä, että erittäin pieni radikaalivähemmistö pyrkii ajamaan koko sukupuolisuuden sukupuuttoon. Minä en näe tässä sukupuolten tasa-arvopyrkimystä. Minä näen pyrkimyksen hankkiutua sukupuolista kokonaan eroon.

Meidän ei pitäisi yrittää saada läpi [sukupuolineutraalia] avioliittoa, ennen kuin me yhteiskuntana keskustelemme asiasta ja otamme mukaan kaltaiseni lapset, joille ei kelpaa se, että meidän vanhempamme päättävät puolestamme, mitä meistä sopii meille kertoa. Ei ennen kuin tähän keskusteluun saavat osallistua kaikki, jotka ovat kasvaneet ilman isää tai ilman äitiä, ja ennen kuin tässä keskustelussa lakataan saattamasta häpeään kaltaisiani lapsia, jotka astuvat julkisuuteen.

En aio seistä täällä ja suostua vaikenemaan niiden ihmisten vaatimuksesta, jotka sanovat mitä minun on soveliasta tuntea, että olen muka paha ihminen, koska haluan isän, tai etten kenties rakastanut äitejäni riittävästi, koska halusin isän. Sellaista roskaa en aio tukea.

Kiitos, että tulitte tänään tänne. On hienoa nähdä, että edistämme kaikki yhdessä samaa asiaa. Jokainen ansaitsee saada äänensä kuuluville. Enkä aio sallia sitä, että kristittyjä tai ketään uskovaisia häväistään vain siksi, että he uskonsa perusteella puolustavat lapsia. Sellainen on mielestäni täysin naurettavaa.
————–
Teksti on vapaamuotoinen käännös Millie Fontanan pitämästä puheenvuorosta, joka on katseltavissa YouTube palvelun kautta alla."

https://www.youtube.com/watch?v=wGPlHdzHPFE

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #39

En osannut kytkeä tuota mitenkään avioliittolakiin, osaisitko ehkä auttaa minua. Mikä tai mitkä pykälät [nykyisessä tai uudessa] avioliittolaissa koskettavat lapsen oikeutta tietää isänsä/äitinsä tai tavata häntä?

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #40

En väittänytkään pykälien liittyvän, enkä ala niitä nyt tutkimaan. Kytkös avioliittoon löytyi tästä:

"Äitini esitti minulle kerran kysymyksen: ”Millie, mitä jos minä ja kumppanini voisimme mennä naimisiin? Mitä jos meillä olisi se vakaa perheympäristö, joka kaikilla muillakin on?” Minä vastasin kysymykseen hyvin yksinkertaisesti toisella kysymyksellä: ”Miten psykologit olisivat hoitaneet minua ja ongelmieni taustalla vaikuttavaa isättömyyden ongelmaa, jos isättömyyden tiedostaminen tulkittaisiin jonkinlaiseksi syrjinnän muodoksi? Miten yksikään lääkäri olisi oikeuteen joutumisen pelossa hoitanut minua sellaisessa tilanteessa?” Äitini ei vastannut mitään. Hän vain oli hiljaa. Kukaan ei ajattele tätä. Ihmisillä on niin kiire naimisiin."

Maailmani ei kaadu jos homot pääsevät naimisiin, mutta hedelmöityshoidot luovutetuilla sukusoluilla, kohdunvuokraus ym. tavat joiden johdosta lapsi lähtökohtaisesti erkaannutetaan vähintään toisesta biologisesta vanhemmastaan ovat mielestäni eettisesti väärin. Myös heteropareille.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #43

En usko että avioliitolailla, missään muodossa, voidaan lisätä ihmisten viisautta. Suhtaudun kuitenkin avoimesti siihen mahdollisuuteen, jos joku osaa selittää dynamiikan jolla se toteutuisi. Ei kai minkään muotoinen avioliittolaki poista idiotismia? Mielestäni lasten kasvatusta tai lasten oikeuksia ei myöskään tule säädellä avioliittolaissa, muuten kuin kieltämällä heiltä avioituminen. Isyys ei liity avioliittolakiin millään lailla. Isyyttä määriteltäessä on sitten byrokratian vähentämiseksi säädetty isyysolettamasta, mutta senkin voi aviomies halutessaan kiistää. Mielenkiintoista kyllä, lapsen oikeuksien näkökulmasta, isällä joka ei ole naimisissa olevan äidin aviomies ei ole oikeutta äidin aviomiehen isyysolettaman kiistämiseen.

Tässä yhteydessä on ironista, että Millie on kohdannut haasteensa ympäristössä jossa hänen äitinsä ei ole voinut avioitua partnerinsa kanssa. Kuitenkin tarinan tulisi toimia todisteena sukupuolineutraalin avioliiton turmiollisuudesta lapselle? (sic!)

p.s. Jos pykälät eivät liity, niin ei liity lakikaan!

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #46

En ymmärtänyt miten viisaus ja idiotismi liittyivät tähän.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #47

Pidän tekstisi perusteella Millien äitiä jonkinlaisena moukkana, mutta en näe miten avioliittolainsäädäntö olisi hänen mokiaan estänyt.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #48

En käyttäisi sanaa "moukka", hän sattui tekemään epäeettisen valinnan. Ehkä hän ei tullut ajatelleeksi sitä puolta. Olen samaa mieltä, laki ei olisi sitä estänyt.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #49

Myönnän etten tiedä äidin sivistyneisyydestä mitään ja moukka saattoi olla sopimaton termi. Ei hän tarinan valossa kuitenkaan kovin valistuneelta vaikuta.

Esitit tarinan avanneen silmäsi sukupuolineutraalista avioliittolaista, vaikka tiedostat ettei se liity mitenkään aiheeseen? En oikein näe miten tämä voisi viedä keskustelua eteenpäin, et kai sentään tahallaan halunnut viedä keskustelua epärelevantille sivuraiteelle?

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #52

En ole väittänyt että se ei liity mitenkään aiheeseen. Tuskin keneltäkään on jäänyt huomaamatta että lapsen lähtökohtainen oikeus molempiin biologisiin vanhempiinsa on ollut jatkuvasti esillä tämän aihepiirin keskusteluissa, myös tässä ketjussa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #53

Pointtini on nimenomaan, ettei asia ole millään lailla relevantti avioliittolain kannalta. Siihen liittyvät säädökset löytyvät aivan eri kohdasta lakikirjaa.

Uteliaisuuttani kysyn kuitenkin aiheen vierestä (anteeksi OT). Mitä mieltä olet siitä, ettei lapsen siittäjällä ole oikeutta tulla tunnustetuksi lapsen isänä ilman naimisissa olevan äidin ja hänen aviomiehensä pyyntöä isyyden selvittämisestä?

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #56

Olen sitä mieltä että se on väärin. Tosin tapaukseen liittyvien aikuisten käyttäytyminen alun alkujaankin on ollut ajattelematonta ja eettisesti väärin. Eikös julkisuudessa ole ollut lähiaikoina vastaava tapaus.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #59

Ja lapsen etu tietenkin edellä, ellei hän halua olla tekemisissä biologisen isänsä kanssa, ei häntä voida siihen pakottaa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #61

Annatko lapselle saman oikeuden myös ajattelematonta ja moraalitonta äitiään kohtaan?

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #64

Mikä kysymys tämä nyt oli? Mielestäni lasta ei pidä ottaa pois biologiselta äidiltään pelkästään sillä perusteella ettei hän lasta hankkiessaan ymmärtänyt toimia eettisesti. Toki jos hän nykyäänkin toimii lastaan kohtaan eettisesti väärin siten ettei se millään tavalla ole lapsen edun mukaista, niin viranomaisten tulee harkita olisiko lapsi sijoitettava muualle. Eiköhän tämä ole melko itsestään selvä asia.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #59

Olemme siis tuosta yksimielisiä. Mikäköhän on blogistin kanta, en oikein keksi muita olosuhteita joissa avioliitto oikeasti vaikuttaa "lapsen oikeuteen molenpiin vanhempiinsa". Voittaako lapsen oikeus, vai jyrääkö avioliitto sen?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #46

Edit kommenttiini #46.

Korjaan virheellistä tietoa, jonka esitin. Pahoittelen mutulla heitettyä väitettä. Aviomies ei voi yksin kiistää isyyttänsä.

Isyyslaki 4§
"Lastenvalvoja selvittää isyyden, kun:
...
3) lapsen äiti ja mies, jonka isyys on todettu 2 §:n nojalla, yhdessä pyytävät lastenvalvojalta isyyden selvittämistä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä"

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu Vastaus kommenttiin #43

Eli näinollen kiellät orpojen adoptoinin? Kun he eivät voi olla yhteydessä biologisiin vanhempiin yms. Hoh hoijaa :-(

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #50

En tietenkään kiellä. Luit huonosti aiemmat kommenttini.

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu Vastaus kommenttiin #51

Suvi,

Kertoisitko minulle miten uusi sukupuolineutraali avioliittolaki oikein kieltää lasta tuntemasta biologisia vanhempiaan? Jota tuossa yllä yrität alleviivata siis. Ihan käsittämätöntä ja ei edes asian vierestä ole tuo purkaus jota olit tuohon lainannut. Eli kerro minulle millä muotoa ja keinoa sukupuolineutraali avioliitto tekee tuon missä tuossa itkeätään? Ihan sitä itseään on tuo kirjoitus eli propagandaa kiltisti sanottuna. Hänen äitisinä valinnat eivät liitä tätä muuten puheena olevaan asiaan kuin että hän sattuu olemaan lesbo. So what?

Tässä on hyvä esimerkki siitä, kun ei ole oikeaa perustetta tai faktaa, niin keksitään asiaan oikeastaan täysin riippumaton keppihevonen, kunhan se jotenkin viittaa edes samaan asiaan eli vanhemmuuteen tässä tapauksessa. Ei ole merkitystä, että homojen avioliitto ei vaikuta tuon taivaallista tämän yksilön purkauksiin, jota käytetään nyt hyväksi. Suurella todennäköisyydellä koko asia on keksitty tai varastettu.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #57

Jos osaat tulkita keskustelun kulkua oikein, niin huomaat että tarkoitukseni oli tuoda esiin se että uskonnolla ei tarvitse olla mitään tekemistä sen kanssa että avioliitto halutaan säilyttää ainoastaan miehen ja naisen välisenä. Tuo Millien puhe nyt vaan sattui toimimaan omalta osaltani triggerinä sille että ryhdyin seuraamaan aiheesta käytäviä keskusteluja, ja sitä kautta huomasin lain ennallaan säilyttämisen puolestapuhujien perustelevan kantansa paljon järkevämmin, esim. Sari Weckroth. Siis ainakin minut henkkoht saavat vakuuttumaan. Muutoin en ole kovin motivoitunut lähtemään näihin keskusteluihin mukaan, joissa tyypillisesti sanoja laitetaan toisten suuhun.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #43

(Kenenkään) henkilökohtainen kokemus ei ole argumentti yhtään millekään. Biologinen vanhemmuus ei ole mikään itseisarvo ja asia johon tulisi väkisin pyrkiä, jos muita edellytyksiä ei löydy. On olemassa myös ihmisiä (jotka joskus ovat joutuneet biologisten vanhempiensa kaltoikohtelemiksi tms.) jotka eivät tahdo välttämättä olla missään tekemisissä biologisten vanhempiensa kanssa. Tästä voinemme päätellä, että asia, jota koitat esittää epäeettisenä ei ole niin yksinkertainen kuin tahtoisit uskoa.

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #82

Etkö ymmärtänyt että olen koko ajan puhunut lapsen l ä h t ö k o h t a i s e s t a oikeudesta molempiin biologisiin vanhempiinsa. Tähän ei kannata sekoittaa sellaisia tapauksia jotka eivät tähän liity, eiköhän se ole tullut selväksi jo muissa tämän aihepiirin keskusteluissa. Lue myös kommenttini 117.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #39

Tämähän ei liity avioliittolakiin millään lailla, mutta siitä huolimatta on totta, että Millien äiti olisi voinut antaa tyttärelleen mahdollisuuden tutustua paremmin isäänsä. Siinä mielessä hän on tehnyt väärin Millietä kohtaan.

Uskon kuitenkin, että useimmat naisparit, joilla on lapsia, menettelevät toisin. Niin on tehty ainakin tässä perheessä: http://yle.fi/uutiset/neliapilaperheessa_vietetaan...

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen Vastaus kommenttiin #72

Kyllä, tuo on minunkin mielestäni lasten oikeuksien kannalta askel parempaan suuntaan että lesboäidit eivät estä isyyssuhteen muodostumista lapsen ja biologisen isän välille.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen Vastaus kommenttiin #34

Saattaisi olla. Seurakuntalainen-lehdessä kirjoitettiin tästä selkärangattomuudesta uskonnollisten motiivien ilmoittamatta jättämisessä.
http://www.seurakuntalainen.fi/blogit/avioliittoka...

Kai se kun tarpeeksi kauan tuuttaa, niin joku ehkä uskookin uskonnottomiin motiiveihin.

Minun osalta tämä case on closed.

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk Vastaus kommenttiin #34

Ehkä ovatkin lähes poikkeuksetta uskovaisia, siis sillähän sinä ilmeisesti tarkoitat kristittyjä, jotka uskovat Jumalaan, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen.
Ja siitä huolimatta ja ehkäpä etenkin juuri siksi, että Suomi on näihin päiviin asti ollut vastauskonnoltaan kristinuskoa edustava, maa meillä on asiat (edelleen, toistaiseksi) suhtkoht hyvin. Juuri kristittyjen hyväksi on luettava meillä jopa Suomen kieli, olihan sen perustaja Mikael Agricola. ( Agricolaa pidetään suomen kirjakielen ja suomenkielisen kirjallisuuden isänä.) Paljon muutakin voisi luetella, mikä on kristittyjen ansiota maassamme, mistä on seurannut vain ja ainoastaan hyvää yhteiskunnallemme.

Mutta, tuon esille sinulle, Juho, joka et ilmeisesti vielä tiedä, että mm. ateistiksi itsensä toteava, tietokirjailija ja tiedetoimittaja, Marko Hamilo, on myös aidon avioliiiton kannattaja. Voit kuunnella tästä hänen puheensa viime kesältä https://www.youtube.com/watch?v=toRpRvSCq4Y

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #86

Tässäpä onkin yksi ”Aito avioliitto” -aloitteen paradokseista. Valtaosa yhdistyksen kantavista voimista on uskovaisia, mutta he ovat innoissaan aina, kun mukaan tulee joku ei-uskova, joka tuo tuntua, että aloitteella olisi laajempikin kannatus.

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk

Jarmo Halttu kirjoitti " Tosiassa heidän halunsa on lakkauttaa koko homojen olemassa olo."
Mistä ihmeestä näin päättelet? Tuo on sinun oma päätelmäsi. Nyt keskustellaan avioliittolain muutoksesta, ei homojen oikeutuksesta olemassaoloon ja vapaaseen elämään. Sehän on Suomessa jo fakta, ettei homoja kiusata, eikä luokitella tautiluokituksilla, ei pakoteta piilottelemaan seksuaali-identiteettiään, etc.

Heille on jopa säädetty laki rekisteröidystä parisuhteesta. Laillisesti kaikki on siis ok.

He perustavat perheitäkin, tosin eriskummallisilla keinoilla, koska eivät voi yhdessä saada omia biologisia lapsia.

Ja juuri näiden eriskummallisten lapsenhankkimismenetelmien vuoksi minä vastustan homojen avioliitto-oikeutta, sillä minä kannatan sitä lapsen perusoikeutta, että hänen tulee saada syntyä omien biologisten vanhempiensa perheeseen, ja saada olla heidän hoidossaan aikuisuuteensa asti, mikäli mahdollista. Ja ne erityistapaukset, joissa lapsi joudutaan antamaan adoptioon, ovat useimmiten tragedioita, kuten vanhempien kuolema, tai vakava sairaus, esim. alkoholismi, tai muu ongelma, jonka vuoksi biologiset vanhemmat eivät kykene huoltamaan ja hoitamaan lapsiaan.

Vastustan myös yksinäisten ihmisten hedelmöityshoitoja, sekä kohdunvuokrausta, koska juuri näillä menetelmillä syntyy niitä lapsia, joilta riistetään oikeus omiin biologisiin vanhempiin.

Kannatan, että säilytetään rekisteröity parisuhdelaki, homot saavat elää vapaasti yhdessä, mutta syystä, että eivät kykene keskenään muodostamaan omaa biologista perhettä, eläkööt yhdessä keskenään, ilman lapsia.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"He perustavat perheitäkin, tosin eriskummallisilla keinoilla, koska eivät voi yhdessä saada omia biologisia lapsia."

Perheen perustaminen ei tosin edellytä lasten saamista...

Eivätkä ne lastenhankkimiskeinotkaan ole mitenkään eriskummallisia, aivan normaaleja lisääntymismenetelmiä ja terveydenhuollon piirissä toteutettuina ne ovat tietenkin kaikki ospuolet huomioivina turvallisia.

Minä kannatan myös itsellisten ihmisten lisääntymisterveydespalveluiden laajuutta ja tässä suhteessa tasa-arvon vuoksi myös itsellisten miesten mahdollisuutta lisääntyä esimerkiksi altruistisen sijaissynnytysjärjestelmän avulla....

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #30

Nykyiset lastenhankkimiskeinot eivät tosiaankaan ole eriskummallisia. Nykyisestä näkökulmasta eriskummallisina lastenhankkimiskeinoina pidettäisiin kantasoluteknologiaan pohjautuvia menetelmiä. Miehen kantasoluista voidaan periaatteessa johtaa munasoluja, jotka miehen siittiö hedelmöittää. Kaksi miestä voisi saada yhteisen jälkeläisen, kenties joskus tulevaisuudessa myös käytännössä, jos mutkikkaat tieteelliset, medisiiniset ja eettiset kysymykset siihen suuntaan ratkeavat. Silloin ei todellakaan olisi mitään syytä epäillä, että noiden kahden miehen keskinäinen avioliitto katkaisisi lapsen biologisen siteen vanhempiinsa ;)

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen Vastaus kommenttiin #41

Jo nykyään kaksi miestä voi saada yhteisen jälkeläisen.

Sukupuolenvaihtoleikkauksella naisesta mieheksi muuttunut mies voi synnyttää avioliitossaan lapsen omalle miehelleen.

Suomessakin tämä tulee mahdolliseksi tulevaisuudessa uuden translain myötä, kun sterilisaatiopakko poistuu.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #58

Jo vain ja silloin kyseessä onkin mitä tavanomaisin lisääntyminen.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen Vastaus kommenttiin #63
Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk Vastaus kommenttiin #58

Kerro minulle, Pekka, miltä se tämän pariskunnan lapsesta tuntuisi, kun hän sitten jossain vaiheessa iän karttuessa huomaisi, että hänen äitinsä onkin mies, ja se toinen isä!

Minun pointtini siinä, että vastustan spn-avioliittoa ja kannatan aitoa avioliittoa, on juuri lapsen asema. Minä ajattelen ensimmäiseksi (tässäkin kysymyksessä) sitä osapuolta, joka ei itse voi asialle mitään, ei pysty omaa asiaansa edesauttamaan, ennenkuin vasta 18 vuotta täytettyään mahdollisesti, jos sittenkään.

Jo nyt on riittävästi julkisuudessakin tullut ihmisiä kertomaan siitä, miten ovat kokeneet sen, että heiltä on puuttunut joko isä tai äiti (lesbojen ja homojen perheissä).

Eikö sinulla ole sydäntä ja myötätuntoa tulevia ns. "sateenkaariperheiden lapsia kohtaan, joita - jos spn-laki - tulisi voimaan, tulisi aina vain enemmän ja enemmän?

Onko se aikuisen oikeus mielestäsi niin paljon tärkeämpi, että lapset saavat tyytyä siihen, mitä heille tarjotaan?

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen Vastaus kommenttiin #89

Paula Plysjuk,

Tulkitsit minun kommenttini omien tarkoitusperiesi mukaisesti.

Olen kommentissani ainoastaan kuvannut erästä tilannetta, jonka uusi tasa-arvoinen avioliittolaki tuo tullessaan vuonna 2017. Hyvin harva suomalainen on tietoinen uuden lakiryppään seurauksista.

Olen erityisen hämmästynyt siitä, että juuri kuvaamani kaltaisia uusia tilanteita eivät ole tuoneet voimakkaasti esiin ne ihmiset ja ryhmät, joille jokaisen lapsen oikeus isään ja äitiin on tärkeä.

Kyse lienee ollut uskonnollisen hurmion tapaisesta mielenkuohusta, joka on sumentanut yksilön ja ryhmän loogisen ajattelun ja estänyt tutustumasta tekeillä olevaan lainsäädäntöön analyyttisen rakentavasti. Lapsi on huuhtoutunut pois pesuveden mukana.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #105

Kerro meille jotka emme ymmärrä, mikä muutos avioliittolaissa aiheuttaa tuon?

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen Vastaus kommenttiin #106

"Muutos avioliittolaissa" on laaja kokonaisuus.

Lainsäätäjä on joutunut sitomaan uuden avioliittolain voimaantulon monimutkaiseen lakipakettiin , johon kuuluu myös uusi translaki.

Tällä hetkellä naisen kirurgiseen muuttamiseen mieheksi kuuluu lain määräämä sterilisaatio. Tämä vaatimus poistuu ensi vuonna uuden translain myötä samana päivänä, kun saamme uuden avioliittolain.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #107

Lainsäätäjä on sitonut... pientä rajaa! Eduskunta säätää ja se on siinä. Olet ehkä huomannut että hallitus ilman vaikeuksia muuttaa suuntaa joka toinen viikko, kaikki on tehtävissä kuten halutaan. Ei tässä mitään salaliittoteorioita tarvita. On harhaanjohtavaa puhua avioliittolaista liittyen asioihin jotka eivat ole siitä suoraan riippuvia. Kutsuisin sitä jopa älylliseksi epärehellisyydeksi.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen Vastaus kommenttiin #108

Odotellaan rauhassa maaliskuuta 2017.

Kts. kommenttini #111

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #107

Pekka, tuo ei pidä paikkaansa. Avioliittolain liitännäisenä muutettu translaki edellyttää edelleen sterilisaatiota. Translaki muuttui siltä osin, että sukupuolen vahvistaminen ei enää edellytä avioliiton purkamista, jos toinen aviopuolisoista korjaa sukupuolensa. Ennen lakien voimaantuloa ei siis ole mahdollista, että kaksi samaa sukupuolta olevaa ovat keskenään avioliitossa eivätkä esim. Cis-mies ja Trans-mies sukupuolen vahvistamisen jälkeen voi solmia avioliittoa.Translaki on edelleen ongelmallinen ja se vaatii lisätarkistuksen. Lakivaliokunnan antamasta liitännäislakeja koskevasta mietinnöstä löytyy tästä pohdintaa.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen Vastaus kommenttiin #109

Maaliskuussa 2017 nähdään , minkä muodon lait ja asetukset ovat saaneet. Lakivaliokunnalla on edessään vielä todella paljon työtä.

P.S. Kommenttisi #63 vahvisti tulkintaani tulossa olevasta lainmuutoksesta.

P.P.S. Seta kiitteli lausunnossaan marraskuussa 2015 mahdollisuudesta tulla kuulluksi eduskunnan lakivaliokunnassa ja totesi :

"On erinomaista että avioliittolain muuttamisen edellyttämä lainmuutosten valmistelu etenee."

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk Vastaus kommenttiin #30

Juho kirjoitti: "Perheen perustaminen ei tosin edellytä lasten saamista..."
Vastaan sinulle yksinkertaisesti, että eihän se avioliittoakaan edellytä, vai?

Kierretään kuin kissa kuumaa puuroa. Mikä hinku sinulla ja muilla sukupuolineutraalin avioliiton kannattajilla on avioliittoon. Eikö he jo nytkin ole perheellisiä, ja rakastavat ja elävät sovussa itsensä ja partnerinsa kanssa?

Kerro minulle, Juho, nyt jo vihdoin se perimmäinen syy, miksi homoseksuaalien pitää ehdottomasti päästä avioliittoon Suomen lakien mukaan? Mitä heiltä vielä puuttuu, mitä avioliitossa elävillä on?

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu Vastaus kommenttiin #87

Paula

Ihan se sama asia kuin sinullakin ja muilla heteroilla. Tasa-arvo mennä naimisiin tai olla menemättä. Mikä sinun avioliitossasi muutuu, jos homot saa mennä naimisiin? Ei sinun tarvitse mennä naisen kanssa, ellet halua. Se on vain optio. Mikä oikeus sinulla on kieltää sellaista mitä sinulla on ja ottaa pois se toisilta? Tuo on ihan pelkkää kiusausta ja ilkeämielisyyttä.

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk Vastaus kommenttiin #88

Lue kommenttini nro. 89.
Minun avioiitossani ei tietenkään muutu mikään, jos homot saavat mennä avioliittoon.
Minun huoleni on se, mistä kommentissani nro. 89 kirjoitin.
Minusta juuri se, että homot ja lesbot perustavat perheitä, on lasten kiusaamista ja heidän oikeutensa epäämistä (oikeus omaan biologiseen isään ja äitiin).
Miksi sinä ja sinunkaltaisesi sallitte viattomien, puolustuskyvyttömien lasten kiusaamisen?
Miksi sinun, ja muiden aikuisten (homoseksuaalien) oikeus menee lapsen oikeuden edelle?

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu Vastaus kommenttiin #90

"Minusta juuri se, että homot ja lesbot perustavat perheitä" tuossahan sinä sen sanot! Mielestäsi homot eivät saa perustaa perheitä ja elää onnellisesti perhe elämää. Haluat siis että rekisteröity parisuhdelaki kumotaan myös? Ja homojen yhteiselo tehdään lainvastaiseksi? Muutenhan toiveesi ei toteudu. Jos tuo ei ole kiusaamista ja ilkeämielistä niin mikäs sitten on?

Missä kohden tulevassa laissa lapselta otetaan pois oikeus omaan biologiseen isään ja äitiin? Kerro se minulle ihan selväsanaisesti? Vai kuvitteletko oikeasti, että jokin taho rupeaa lapsia ryöstämään hetero vanhemmilta? Uskosi on sekoittanut sinun ja monen muun pään kuvittelemään kaikenlaista ihmeellistä kuvitelmaa ja huulet väpättäen herkuttelette ilmeisesti asialla. Kerron sinulle ihan ystävänä, että keneltäkään ei tulla ottamaan biologista isää tai äitiä pois. Osalla niitä ei ole ja niin on aina ollut ja tulee olemaan.

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk Vastaus kommenttiin #93

"Mielestäsi homot eivät saa perustaa perheitä ja elää onnellisesti perhe elämää."
Kyllä, olen todellakin sitä mieltä, että homoseksuaalien ei tulisi perustaa perheitä, ja perustelin sitä juuri kommentissani nro. 89, jota et ilmeisesti lukenut.

He saavat minun puolestani elää onnellisesti yhteiseloa, joka on jo tänäänkin aivan laillista ja sallittua, ei heitä vainota eikä kiusata, eikä luokitella sairaiksi.
En kannata rekisteröidyn parisuhdelain kumoamista, enkä sitä, että homoseksuaalien yhteiselo tehtäisiin lainvastaiseksi.

"Missä kohden tulevassa laissa lapselta otetaan pois oikeus omaan biologiseen isään ja äitiin?"
Siinä kohden esimerkiksi, että yksinäinen nainen (yleensä lesbo) hankkiutuu raskaaksi hedelmöityshoitojen avulla anonyymillä luovutusspermalla. Tietääkseni tässä tapauksessa lapsi ei voi tietää tai saada tietää, kuka on hänen isänsä, ja mahdotontahan se olisikin, jos spermanluovuttaja on anonyymi.

Ylipäätään spermanluovutus on mielestäni väärin, sillä niin juuri lapselta riistetään isä.

On muitakin tapauksia, joissa lapselta riistetään toinen biologinen vanhempi. Kohdunvuokraus yleistyy jo nyt maailmalla, vaikka Suomessa se on kielletty. Mutta myös silloin lapseltä riistetään toinen biologinen vanhempi, tässä tapauksessa äiti.

Ja vaikka lapsi olisi hankittukin jo ennen kuin kaksi naista perustaa ns. "sateenkaariperheen", esim. edellisessä heterosuhteessa, niin ei se oman isän läsnäolo ja kasvattajan rooli luultavasti kovin yleistä ole tälläisissa perheissä.

Sensijaan heteroavioliiton särkyessä ja eron tullessa, lapsilla säilyy molemmat biologiset vanhemmat ja yleensä yhteishuoltajuus, jos vain vanhemmat säilyttävät sovun ja ajattelevat lapsensa parasta.

Toinen tapaus on esimerkiksi sellainen, että homomies yhtyy naiseen, ja nainen tulee raskaaksi, synnyttää heidän lapsensa, mutta lapsi päätyykin homomiehen yh-perheeseen tai "sateenkaariperheeseen". Eikö tässäkin tapauksessa lapselta riistetä mahdollisuus elää ja kasvaa molempien biologisten vanhempiensa perheessä?

Tapauksia ja kohtaloita on paljon erilaisia - etenkin lapsilla - jotka - kuten usein olen toistanut, ovat syyttömiä ja puolustuskyvyttömiä.

Suunnitellussa avioliittolain muutoksessa ei tietenkään suoraan "lapselta oteta pois oikeutta omaan biologiseen isään ja äitiin", mutta välillisesti näin tulee kuitenkin tapahtumaan, ja juuri nämä terveiden, yksinäisten naisten (lesbojen) hedelmöityshoidot tulevat yleistymään, ja nyt jo jopa vaaditaan, että yhteiskunnan on ne kustannettava.
Miksi mielestäsi terveet, sukukypsät, lisääntymiskykyiset naiset tarvitsevat hedelmöityshoitoja? Eikö lääketieteelliset hoidot ole tarkoitettu sairaille?

Ja jos spn-avioliittolaki tulisi voimaan, olen varma, että myös kohdunvuokraus vaadittaisiin Suomessa pian lailliseksi.

Tässä jälleen uusi katsaus siihen, miksi vastustan spn-avioliittolakia.

Vastustan myös sitä, että sinä, Jarmo, jatkuvasti haukut ja halveeraat minua ja muita aitoavioliittolaisia. Minun uskoni ei ole minun päätäni sekoittanut, päinvastoin. Olen täysin selväjärkinen ja rakastava yksilö, en vihaa homoseksuaaleja enkä ketään muutakaan ihmistä. Siihen velvoittaa minua jo Jumalan Sana, joka kehottaa rakastamaan Jumalaa yli kaiken, ja lähimmäistä niinkuin itseään.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #99

Jos nämä ovat aidosti huolenaiheesi, kohdistat tarmosi väärään lakiin vaikuttamiseen. Näitä asioita säätelevissä laeissa ei taida olla edes viittausta avioliittoon, joten edes epäsuoraa vaikutusta ei ole.

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu Vastaus kommenttiin #99

Itse sinä tämän halveeraus kampanjan alotit Paula, jollet muista? "Pastorilla on ongelma että kumpi näistä on morsian" tai jotain sinnepäin. Ja uskosi sekä käsityksesi halventaa homoja ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan uskovia. Tämä lakihan ei edes koske kirkkoa, joten mitä sinä olet siitä säätämässä?

Ja muutoinkin olet epälooginen. Väität nyt että et ole rekisteröityä parisuhdetta purkamassa ja vähän aiemmin koit suurta tuskaa että homot perustavat perheitä ja ihan omin sanoin siis. Jos et ole purkamassa homojen rekisteröityä parisuhdetta niin mikään ei siis muutu. Homot voivat perustaa perheen, mikä sinua sinun omien sanojensi mukaan ahdisti ja nyt ei sitten ahdista vai jos termi on eri? Se että perhe perustetaan avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen alle ei meillä realimaailmassa elävillä tee suurtakaan eroa. Ero on vain siinä, että tässä kohdellaan samaa asiaa eri tavalla ja uskovaiset haluavat siis kiusata homoja. Ja sitten ihmetellään että minä kun olen niin ihana ihminen, niin minulle ollaan ilkeitä, eikä huomata että itse on ilkeä yhdelle ihmisryhmälle.

Mikään mainitsemasi esimerkki ei liity mitenkään avioliitto lakiin, ei nykyiseen tai uuteen.Yksilöt tekevät mitä tekevät.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #90

Millaisissa tapauksissa avioliittolaki voi aiheuttaa, että lapsi menettää oikuden isäänsä. Minä aloitan, koska tiedän vain yhden (ja sekin itse asiassa vain välillisesti, kosta vika on Isyyslaissa). Jos naimisissa oleva nainen synnyttää lapsen toiselle miehelle kuin aviomiehelleen, mutta äiti ja aviomies eivät kuuden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä yhdessä pyydä isyyden selvittämistä.

Näin, Paula nyt on sinun vuorosi tiedätkö jonkun muun tilanteen? Saavat toki muutkin osallistua, opin aina mielelläni uutta.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #90

Päinvastoin Paula Plysjuk, te "aitoavioliittolaiset" kiusaatte lapsia (ks. kommentit 44 ja 73.). Voi toki olla, että teette sen ymmärtämättömyyttänne.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #116

Petri Friari kirjoitti 12.3.2016 13:10: "Päinvastoin Paula Plysjuk, te "aitoavioliittolaiset" kiusaatte lapsia (ks. kommentit 44 ja 73.). Voi toki olla, että teette sen ymmärtämättömyyttänne."

Petri Friari, näytä toteen mihin perustuen väität, että "aitoavioliittolaiset" kiusaavat lapsia.
Millä tavalla ja missä tarkoittamaasi kiusaamista tapahtuu?
Kommenteista 44. ja 73. ei löydy pätevää näyttöä väitteesi tueksi.

Väitteesi on perätön, ellet pysty näyttämään väitteesi sanoman olevan tosi.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #126

Vastaus Timo Lehtosen kommentteihin 124, 125 ja 126:

Kehotan Lehtosta lukemaan huolellisesti kommentit 44 ja 73 sekä kommentin 24. Lisäksi suosittelen, että Lehtonen tutustuu kommenttiin 90, jossa Paula Plysjuk väittää lesbojen ja homojen kiusaavan lapsia ja johon kommenttini 116 on vastaus. Sen jälkeen pyydän Lehtosta perustelemaan yksiselitteisesti, mihin hän perustaa näkemyksensä, että väitteeni on perätön.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #129

Petri Friari, et ole näyttänyt toteen mihin perustuen väität, että "aitoavioliittolaiset" kiusaavat lapsia.
Mainitsemissasi kommenteissa 44. 73. ja 24. ei ole näyttöä joka osoittaa väittämäsi sanoman olevan tosi.

Petri Friari, et ole vastannut kysymykseeni: Millä tavalla ja missä tarkoittamaasi kiusaamista tapahtuu?
Mainitsemistasi kommenteista 44. 73. ja 24. ei löydy vastausta tuohon kysymykseen.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #132

Luepa vielä kerran kommentti 73 ja käytä tavallista maalaisjärkeä. Unohda hetkeksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pykälät, sillä kumpikaan avioliittolaki, nykyinen tai tuleva, ei ole sopimuksen vastainen. Kiitos.

Puhuessani kiusaamisesta käytän samaa retoriikkaa kuin aatesisaresi Paula Plysjuk kommentissa 90.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #135

Minkään mainitsemiesi kommenttien teksti ei näytä toteen, että "aitoavioliittolaiset" kiusaisivat lapsia.
Mikään täällä kirjoitettu teksti ei näytä toteen, että joku tai jotkut kiusaa lapsia!
Kiusata: tehdä kiusaa, vaivata, piinata, rääkätä, ahdistella; harmittaa; olla kiusana, vastuksena.

Petri Friari, et ole vastannut kysymykseeni: Millä tavalla ja missä tarkoittamaasi kiusaamista tapahtuu?

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #136

”Mikään täällä kirjoitettu teksti ei näytä toteen, että joku tai jotkut kiusaa lapsia!”

Hyvä, silloin eivät siis lesbot ja homotkaan kiusaa lapsia, kuten Paula Plysjuk kommentissa 90 väittää. Niinpä minäkin perun väitteeni kiusaamisesta.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos
    «Tosiassa heidän halunsa on lakkauttaa koko homojen olemassa olo.»

En tavallaan usko, että uskonnolliset konservatiivit haluavat mitään tiettyä asiaa. Tärkeintä on moralisointi ylipäätään jostain ja nyt homoseksuaalisuus nyt vain sattuu olemaan muotiasia josta meuhkata. Toisina aikoina se on nuorten (tyttöjen) siveetön pukeutuminen, saatanallinen nuorisomusiikki ja joskus noituuden harjoittaminen. Mutta usein siis seksuaalimoraali, joka on ihmiselämässä tietyllä tavalla yksi keskeisimmistä asioista.

Näitä vastustamalla nämä ihmiset yrittävät näyttää omalle porukalleen ajavansa heille tärkeitä asioita, vaikka meistä muista ne ovat aivan käsittämättömiä ja moraalisesti ongelmallisia. Meuhkaamalla pyritään paitsi a) tavanomaisesti tavoittelemaan sosiaalista arvostusta ja asemaa, myös b) osoittamaan oman seksuaalisuuden normaaliutta ja omaa soveltuvuutta aviosuhteisiin. Kyse on siten sekä sosiaalisesta että erityisesti seksuaalisesta kilpailusta.

Nämä kaksi pyrkimystä tietenkin ovat ihmisellä universaaleja. Erona vain on se, miten omaa asemaa pyritään parantamaan toista ihmisryhmää alistamalla tai peräti lietsomalla vihaa heitä kohtaan, vain heidän erilaisuutensa vuoksi.

Tavallaan hieman traagista on, ettei se edes toimi. Niin naiset kuten miehetkään eivät yleensä pidä uskonnollisista radikaaleista. Yleensä se ehkä johtuu siitä, että vouhottajat lähtökohtaisesti ovat ongelmaisia ja vouhotus vain ajaa heitä syvemmälle. Poikkeuksena ehkä ovat hyvin harvat johtajahahmot, jollaisia tusinaressukat ehkä haluaisivat olla, mutta mikä ei tietenkään kovin usein toteudu. Sellaista se elämä on.

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Aamen...

Mutta olen kyllä itse sitä mieltä, hetken pohdittuani, että homous on uskovaisille hyvä keppihevonen ja kätevä työkalu. He ovat niitä toisia ja uskovaiset kuvittelevat, että homous on jokin valinta. Ikävää ja julmaa porukkaa kaiken kaikkiaan.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos Vastaus kommenttiin #66

Yksi ehkä osuva analogia sosiaalisen kamppailun osalta ovat koulukiusaajat, jotka yhtä lailla kamppailevat asemastaan lasten sosiaalisessa hierarkiassa alistamalla heikompia. Kiusaamisen kohteiksi valitaan yleensä ne, jotka ovat paitsi puolustuskyvyttömiä myös jollain tapaa erilaisia. Ja erilaisiahan homot ovat.

Kiusaaminen nähdäkseni oikeasti toimii silloin, kun se kohdistuu sellaisiin henkilöihin ja piirteisiin, jotka vähän ärsyttävät kaikkia muita. Tällöin kiusaaja saa arvostusta tekemällä sellaista alistamista, mitä muut vähän ehkä katsovat kohteen ansaitsevankin. Erilaisuuteen puuttuminen lisää ryhmän koheesiota ja erilaisille näytetään paikkansa hierarkian alapäässä.

Kiusaaminen kuitenkin edellyttää tarkkaa sosiaalista vainua siitä, mihin henkilöihin sitä kannattaa kohdistaa. Jos vaikkapa erehtyy kiusaamaan koiranpentua tai erilaisuudestaan huolimatta pidettyä tai säälittyä henkilöä, yritys iskee takaisin. Sikäli jos ymmärrykseltään hieman vajaita usein kiusataankin, ryhtymällä itse kiusaamaan he helposti alentavat omaa asemaansa itseaiheutetusti.

Suomalaisen yhteiskunnan kuvassa uskonnolliset konservatiivit ovat tällaisia kakkostyypin kiusaajia, sosiaaliselta ymmärrykseltään vähän vajaita. Homot ovat nykyään jo lähes koiranpentujen asemassa ja valtaosalta suomalaisia tulee tippa silmään kun kuulee tunnetun julkkishomon häistä. Sellaista ryhmää ei siten oikein kannattaisi kiusata.

Tietenkin uskonnollisten konservatiivien omissa porukoissa siitä varmasti saa arvostusta. Ehkä vähän kuten hylkiöiden katujengissä voi saada arvostusta koiranpentujen kiduttamisesta – tai homojen hakkaamisesta.

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu Vastaus kommenttiin #85

Marko

Olet todellakin asian ytimessä. Tässä on kysymys vain ja ainoastaan yhden ihmisryhmän kiusaaamisesta. Täällä on kyselty ilkeämielisesti, että" mistä pastori tietää kumpi on morsian? " Ja AA kerhon sivut on täynnä halventavaa materiaalia homoista ja trasseksuaaleista. Uskovaiset kipuilevat tämän asian kanssa ihan tosissaan ja purkavat pahaa oloaan asiattomilla syytöksillä.

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk Vastaus kommenttiin #66

" Ikävää ja julmaa porukkaa kaiken kaikkiaan."
Näin sinä arvioit, vaikket edes tunne esimerkiksi minua. Mitä jos tutustuttais ihan livenä, niin saattasit huomata, etten ihan niin julma ja ikävä ja ilkeä etc. olekaan!

" kuvittelevat, että homous on jokin valinta." - No, eikö se sitten ole valinta, vai pakotettiinko sinut homoseksuaaliksi?

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu Vastaus kommenttiin #92

Kiitos tarjouksesta, mutta ei kiitos.Olet kertonut ihan tarpeeksi itsestäsi ja ajatuksistasi. Lapsena uskoin jonkin aikaa joulupukkiin ja vähän yritin tulla uskoonkin rippileirillä, mutta siellä tajusin viimein että tämähän on suurta huijausta. Haluan puhua ja tavata ihmisiä, jotka elävät reaalimaailmassa. Satuolentojen opetukset eivät voisi vähempää kiinnostaa. En siis ole tartunnalle altis. Mutta kiitos toki tarjouksestasi.

Toki lapseni uskovait satuhin ja lapset saavatkin uskoa ja heidän kanssaan mielellään vietän aikaani. Toki eivät enää uskoa satuja kun ovat jo isoja.

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk Vastaus kommenttiin #97

Vastaisitko vielä edellä olleessa kommentissani esittämääni toiseenkin kysymykseen?

Onko sinut siis pakotettu homoseksuaaliksi, vai onko se oma valintasi?

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #100

Kysyn sitten puolestani, onko Paula Plysjuk pakotettu seksuaalisuuteensa, josta emme tiedä mitään (homo-, hetero-, panseksuaali, jotain muuta?) vai onko se oma valintasi? Vastaan itselleni kuten sinullekin, Paula Plysjuk, Jarmo Haltun osalta, että se ei kuulu meille pätkän vertaa.

En lakkaa hämmästelemästä Plysjukin fiksaatiota ihmisten seksuaalisuuteen.

Käyttäjän hietanenkaija kuva
Kaija Hietanen

Vaatii rohkeutta kirjoittaa tänne tällaisin argumentein, kiitos siitä! Suvakkien suvaitsemattomuus on myös fakta, samoinkuin median mielipiteiden ohjailu ja rajoittaminen(mikä on aivan päinvastaista kuin niiden tehtävä olisi). Tätä eivät kaikki edes ymmärrä, joten siitä ei voi tarpeeksi kirjoittaa. -Bolsevikki-vertaus oli mielestäni myös hyvä vertaus ja hyvää historian kertausta:samantapaista, ydinperheen radikaalia muuttamista, on kokeiltu aikaisemminkin. -Ja oli sukupuolineutraalista avioliitosta mitä mieltä tahansa, tosiasia on, että se muuttaa lasten asemaa ja oikeuksia perheessä tavalla, josta on tuskin mitään tutkimustulosta. Se kuulostaa kyllä kokeelta minusta. Lapset ovat turvattomin ihmisryhmä, heitä pitää suojella kaikin mahdollisin keinoin.

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Just joo. 19000 kappaletta on tehty tutkimuksia lasten kasvamisesta homoperheissä ja kaikkissa lopputulema on että ihan yhtähyvin ellei paremmin kuin heteroperheissä. Joten se mitä sinä uskot, ei korreloi totuuden ja tieteen saralla. Ei vaikka velho Puolimatka kuinka vääristäisi paria väärin tehtyä tutkimusta. Yhteiskunta ei voi elää sinun satujesi mukaan. Eikä muidenkaan satujen mukaan. Yksikään tosiseikka eli fakta ei ole puolellasi. Satukirjat ovat satuja eli mielikuvituksen tuotetta. Voit niihin ihan vapaasti uskoa, mutta et voi sanella maallisen vallan asioita niillä. Varsinkaan kun ne ei yhtäpidä totuuden kanssa.

Ilkka Huotari

"Overview: We identified 77 scholarly studies that met our criteria for adding to knowledge about the wellbeing of children with gay or lesbian parents. Of those studies, 73 concluded that children of gay or lesbian parents fare no worse than other children. While many of the sample sizes were small, and some studies lacked a control group, researchers regard such studies as providing the best available knowledge about child adjustment, and do not view large, representative samples as essential. We identified four studies concluding that children of gay or lesbian parents face added disadvantages. "

Ei tuo ihan niin selvä asia taida olla.

http://whatweknow.law.columbia.edu/topics/lgbt-equ...

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Lapsi sanoo ensimmäisen merkityksellisen sanansa vasta noin vuoden ikäisenä. Puolitoistavuotiaana lapsi osaa keskimäärin 30-50 sanaa.

Lapsen kehitys itsensä ilmaisijana verbaalisesti on tunnetusti erittäin hidasta. Kaiken lisäksi alkuvaiheessa lapsen oman tahdon ilmaisu esiintyy lähes poikkeuksetta ilman perusteluja.

On lapsen sananvapauden rajoittamista, kun esimerkiksi mahdollista adoptiota ei lykätä siihen asti, kun lapsi osaa ilmaista perustellusti oman mielipiteensä.

Timo Lehtonen

Tarpeetonta herjaa tuo Minna-Maaria Laxin kommentti!

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Taisi osua maaliinsa, kun poistettiin. Banni jäi saamatta :)

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk

Hämmästyttävän härskiä kieltä näytät sinäkin käyttävän. Luulisi sinunkin, joka itseäsi ilmeisesti hyvinkin sivistyneenä ja suvaitsevaisena pidät, omaavan kyvyn kommunikoida sivistyneesti ja osaavan käydä asiallista keskustelua asioista, ilman että menet henkilökohtaisuuksiin.

Käyttäjän HannuValjakka kuva
Hannu Valjakka

Oiskohan kommenttiboikotin aika näissä professorin ja aa kerhon julistuksissa ????

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Niinpä. Ei tässä ole kysymys faktoihin ja totuuteen pyrkivästä keskustelusta kun näiden AA kerholaisten kanssa keskustelee. Magia ja taikausko eivät järjen äänellä kaikkoa .

Timo Lehtonen

Esitä spn-avioliittolakia puoltavia tosiasiaan perustuvia faktoja.

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen Vastaus kommenttiin #22

Sukupuolineutraalin avioliittolain hyötyjä:

* Lapsen etu, tätä mieltä ovat mm. MLL, Pelastakaa lapset ry ja lapsiasiainvaltuutettu

* Homoseksuaalisuuden laajempi hyväksyminen yhteiskunnassa > vähemmän nuorten homojen itsemurhia, homojen henkisen hyvinvoinnin paraneminen, vähemmän viharikoksia

* Avioliittoinstituution vahvistuminen, kun sen pariin tulee uusi ihmisryhmä

* Kahdesta rinnakkaisesta byrokratiasta luopuminen vaiheittain (ei enää erikseen rek. parisuhdetta ja avioliittoa)

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #24

Tässä vielä lisää faktoja:

Avioliittolakiin liittyy adoptio-oikeus, ja lapsen etu toteutuu parhaiten, jos kaikille annetaan mahdollisuus hakea adoptiota. Jossakin tapauksessa juuri sateenkaaripari voi olla lapsen kannalta paras vaihtoehto (esim. lähisukulaisuus tms.). Tässä suhteessa "Aito avioliitto" -aloite polkee räikeästi lapsen oikeuksia.

Lapsi voi periä molemmat huoltajansa. Tässäkin tapauksessa "Aito avioliitto" -aloite rikkoo lapsen oikeuksia.

Sateenkaariperheissä on lapsia jo tänäkin päivänä. Uuden avioliittolain myötä yhteiskunta lähettää heille ja heidän vanhemmilleen viestin, että heidän perheensä ovat yhtä arvokkaita kuin kaikki muutkin. "Aito avioliitto" -yhdistyksen viesti sen sijaan on, että heidän perheensä ovat muita vähempiarvoisia.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #73

Petri Friari kirjoitti 10.3.2016 21:58: ”Tässäkin tapauksessa "Aito avioliitto" -aloite rikkoo lapsen oikeuksia.”

Petri Friari, kerro mikä on se lapsen oikeus, jota Aito avioliitto -aloite mielestäsi rikkoo ja mihin perustuen aloite mielestäsi rikkoo sitä.
Kiitos.
Onko tarkoittamasi lapsen oikeus mainittu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa? Jos on, niin missä artiklassa se on mainittu?

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #73

Petri Friari kirjoitti 10.3.2016 21:58: ”Sateenkaariperheissä on lapsia jo tänäkin päivänä. Uuden avioliittolain myötä yhteiskunta lähettää heille ja heidän vanhemmilleen viestin, että heidän perheensä ovat yhtä arvokkaita kuin kaikki muutkin. "Aito avioliitto" -yhdistyksen viesti sen sijaan on, että heidän perheensä ovat muita vähempiarvoisia."

Petri Friari, kerro mihin tosiasiaan perustuen väität, että uuden avioliittolain myötä yhteiskunta lähettää sateenkaariperheiden lapsille ja heidän vanhemmilleen viestin, että heidän perheensä ovat yhtä arvokkaita kuin kaikki muutkin.

Petri Friari, kerro mihin tosiasiaan perustuen väität, että "Aito avioliitto" -yhdistyksen viesti on, että sateenkaariperheiden lasten perheet ovat muita vähempiarvoisia.

Kiitos.

Timo Lehtonen

Hannu Valjakka kirjoitti 10.3.2016 12:06: "Oiskohan kommenttiboikotin aika näissä professorin ja aa kerhon julistuksissa ????"

Kukin saa boikotoida vapaasti mitä blogia tahansa. Ei täälläkään ole kenenkään pakko kommentoida.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kommentoinnit voi tosiaan säästää rakentavampiin keskustelunaloituksiin...

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Huilaustaukoa on hyvä välillä pitää, nämä keskustelut nimittäin todennäköisesti jatkuvat pitkälle ensi syksyyn, kuten kenties on yhdistyksen taholta suunniteltukin. Aa-aloite tullee ensi kuussa eduskuntaan ja menee sitten lakivaliokuntaan. Lakivaliokunnassa saattaa hyvinkin olla asioita jonoksi ja kuulemistarpeesta keskustellaan. Sitten eduskunta päästetään kesälaitumelle, missä liikkuu monenlaista Aa-paimenta ;)

Nyt on joka tapauksessa hyvä aika suunnitella häämatkaa, laatia kutsuvierasluetteloa ja katsella tiloja hääjuhlaa varten. Suunnattu mainonta lisääntyy varmasti meilläkin. Äskettäisellä matkalla Dubliniin selasin paikallisia lehtiä ja pinkki hääpalvelutarjonta oli ylenpalttista.

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen

Onneksi Suomessa ei eletä teokratiassa.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Kun Cthulhu ja muinaiset heräävät, sitten eletään. Ei tosin kovin pitkään.

Käyttäjän anitaorvokki kuva
Anita Koivu

Taidan olla ulalla mutta olen ymmärtänyt, että rekisteröity parisuhde riittää kaikille on sitten hetero- tai muunlainen pari. ( Olen ollut mukana eo. häissä!). Avioliitto liitetään kristilliseen siunaukseen ja sitähän eivät myönnä edes kaikki kristilliset yhteisöt edes homo- tai lesbopareille.
Mikäli maallinen laki toimii tasa-arvon puolesta, kuten kuuluu, sen ei pitäisi säätää lakeja, jotka asettavat kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Parisuhteen rekisteröinti kuuluisi kaikille ja avioliitto olisi sen jälkeen eri uskontokuntien omien vakaumuksien mukainen.
Samoin myös yhteiskunnan perustehtävä on suojella heikointa yksilöä ja lapsi jos kuka on se heikoin.
Lisäksi olen Antikaisen kanssa täysin eri mieltä. Ihmiset syntyvät erilaisina eikä yhteiskunnan varoista kuulu tehdä kauneusleikkauksia ( ellei ole kyse onnettomuudesta aiheutuvia) tai mitään muutosleikkauksia sillä tasa-arvo on mielestäni se, että me hyväksymme erilaisuuden on se sitten minkälaista tahansa.

Käyttäjän IlkkaSalo1 kuva
Ilkka Salo

Puolimatakan esimiehen, kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin, vastaus Puolimatkalle:

Keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista on herättänyt kysymyksiä lasten hyvinvoinnista. On väitetty (HS Mielipide 25. 11.), että vain biologinen vanhemmuus takaisi tasapainoisen lapsuuden. Näin ei ole. Tutkimukset osoittavat, että vanhemman ja lapsen välinen monimuotoinen suhde rakennetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja että tämä suhde voi rakentua ilman biologista sidettä.

Vuorovaikutustutkimuksissa on selvinnyt, että lapsi tarvitsee ennen kaikkea lähelleen ihmisen tai ihmisiä, jotka vastaavat lapsen monenlaisiin tarpeisiin ja ovat saatavilla ja aidosti välittävät lapsesta. Biologinen vanhemmuus on tälle usein hyvä edellytys, mutta lasta voi rakastaa ja hänestä voi pitää huolta yhtä lailla, vaikka biologista sidettä lapseen ei olisikaan.

Korostamalla biologista vanhemmuutta lapsen tasapainoisen kehityksen ainoana edellytyksenä väheksytään kaikkia lapsistaan välittäviä adoptio- ja sijaisvanhempia sekä uusperheiden uusia äitejä ja isiä.

Tutkimukset eivät myöskään tue näkemystä, että vanhemman sukupuolinen suuntautuneisuus olisi keskeinen tekijä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta. Sukupuolinen suuntautuneisuus ei vaikuta vanhemman kykyyn huolehtia lapsesta ja rakastaa häntä. Lasten etu on monisyinen asia. On kuitenkin selvää, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen yhteiskunnassa ei ole uhka lapsen edulle – päinvastoin.

Marja-Leena Laakso
kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani, varhaiskasvatuksen
professori, Jyväskylän yliopisto

http://www.hs.fi/mielipide/a1416976277598

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Mielenkiintoista, että professori Laakso käyttää pelkästään yksikkömuotoa perustellessaan "vanhemman sukupuolisen suuntautumisen" merkityksettömyyttä lapsen kehitykselle.

Eihän tässä nyt homon tai lesbon yksinhuoltajuudesta ole kyse vaan keskustelu koskee molempien vanhempien ( 2 ) seksuaalista suuntautuneisuutta ( homo-/lesbopari) ja sen merkitystä lapsen kehitykselle.

Professorin jokainen lause vaikuttaa kirjoitetun kieli keskellä suuta epämiellyttävän tarkoituksenmukaisesti ja jopa harhaanjohtavasti.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Hän käyttää yksikköä, koska vanhempien seksuaalinen suuntautuminen ei välttämättä ole sama.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen Vastaus kommenttiin #60

Tulkitsin ilmeisen virheellisesti , että täällä käydyn keskustelun ja professori Laakson lausunnon pääpaino olisi ollut tilanteessa, jossa lapsen vanhemmat ovat joko homo- tai lesbopari.

Toisaalta en ole havainnut, että täällä kommenttiketjussa olisi pohdittu lapsen kannalta tilannetta, jossa perheessä lapsen isä on homo ja äiti heteroseksuaali tai vastavuoroisesti isä on heteroseksuaali ja äiti lesbo.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #68

Käsittääkseni tänä päivänä ei ole homopareja vanhempina, ellei lähdetä saivartelemaan poikkeustilanteilla. Eikö tuo vaatisi käytännössä homopareille adoptio-oikeuden?

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen Vastaus kommenttiin #74

Suomessa sisäinen adoptio on mahdollista rekisteröidyssä parisuhteessa. Toinen puolisoista voi adoptoida kumppaninsa biologisen tai adoptoidun lapsen.

P.S. Ulkomailta löytyy runsaasti esimerkkejä homoparien oikeudesta adoptoida lapsi. Uskoakseni ja toivoakseni professori Laakson asiantuntemus ja hänen antamiensa lausuntojen tausta eivät rajoitu pelkästään suomalaiseen materiaaliin ja tutkimukseen.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #75

Huonostipa olen selvillä adoptioasioista, kiitos korjauksesta. Silti käyttäisin itsekin yksikkömuotoa, koska eri yhdistelmiä on lukuisia, eikä toinen ole välttämättä tiedossa tai läsnä.

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk

Olkoon Puolimatkan esimies, kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani, varhaiskavatuksen professori Jyväskylän yliopistosta mitä mieltä tahansa, niin tosiasia kuitenkin on, että lapsi syntymästään lähtien tarvitsee eri sukupuolta olevat vanhemmat, voidakseen samaistua omaan sukupuoleensa ja saada käsityksen vastakkaisesta sukupuolesta.

Näin on kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatkakin todennut kirjassaan "Lapsen ihmisoikeus, oikeus isään ja äitiin".

Ja näin on, että kahden samaa sukupuolta edustavan vanhemman perheessä lapselta puuttuu jotain erittäin oleellista. Häneltä puuttuu se, että hän näkisi ja kokisi, miten kaksi eri sukupuolta edustavaa vanhempaa täydentävät toisiaan tehtävässään kasvattaessaan lastaan.

Isän rakkaus lapseen ilmenee eri tavalla kuin äidin. Tämän me kaikki tiedämme, joilla on isä ja äiti.

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Miksi ette sitten sano tuota loppuun asti ääneen? Tehän haluatte myös yksinhuoltajilta lapset pois rakastavaan kristilliseen heteroperheeseen? Toki saman kohtalon kokisi myös lesket. Vai osuusko se jo sitten mahdollisuutena liihan lähelle uskovia? Että voi jäädä leskeksi? Sittenhän säännöt ovat luonnollisesti erit. Ennenvanhaanhan te olitte äpärien kimpussa. Joskus taisi mennä lapset veljelle, jos isä kuoli vai miten se olikaan siinä teidän kirjassanne?

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk Vastaus kommenttiin #95

Vastaus löytyy kommentistani nro. 99.

Muuten, milloin minä olen ollut äpärien kimpussa? Miksi lapsi, jonka jompi kumpi vanhempi kuolee, ei saisi "mennä veljelle" tai siskolle tai isovanhemmille, sedille tai tädeille. Ei kai sellaista missään ole kielletty saati suositeltu.

Pääasia, että lapsi, jos se joutuu esim. adoptoitavaksi, saa kodin, jossa on sekä isä että äiti.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #102

”Pääasia, että lapsi, jos se joutuu esim. adoptoitavaksi, saa kodin, jossa on sekä isä että äiti.”

Eikö adoptiovanhemmaksi siis mielestäsi kelpaa lähisukulainen, esim. täti, eno tai setä, johon lapsella on läheiset ja luottamukselliset suhteet mutta joka elää yksin tai on parisuhteessa saman sukupuolen edustajan kanssa?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Hetkinen? Professoreiden Puolimatka ja Laakso sanomisissa on ristiriita, jonka sinä ratkaiset Puolimatkan eduksi viittaamalla hänen itse kirjoittamaansa kirjaan. Toivon hartaasti, että käsitin väärin.

Timo Lehtonen

Ilkka Salo kirjoitti 10.3.2016 18:08:

”On väitetty (HS Mielipide 25. 11.), että vain biologinen vanhemmuus takaisi tasapainoisen lapsuuden.”
Kuka, missä ja milloin on väittänyt, että vain biologinen vanhemmuus takaisi tasapainoisen lapsuuden?

”Tutkimukset osoittavat, että vanhemman ja lapsen välinen monimuotoinen suhde rakennetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja että tämä suhde voi rakentua ilman biologista sidettä.”
Onko joku väittänyt, ettei tuo suhde voi rakentua ilman biologista sidettä?
Jos on, niin kuka, missä ja milloin niin on väittänyt?

”Vuorovaikutustutkimuksissa on selvinnyt, että lapsi tarvitsee ennen kaikkea lähelleen ihmisen tai ihmisiä, jotka vastaavat lapsen monenlaisiin tarpeisiin ja ovat saatavilla ja aidosti välittävät lapsesta.”
Onko joku väittänyt, ettei lapsi tarvitse lähelleen ihmistä tai ihmisiä, jotka vastaavat lapsen monenlaisiin tarpeisiin ja ovat saatavilla ja aidosti välittävät lapsesta?
Jos on, niin kuka, missä ja milloin niin on väittänyt?

”…Biologinen vanhemmuus on tälle usein hyvä edellytys, mutta lasta voi rakastaa ja hänestä voi pitää huolta yhtä lailla, vaikka biologista sidettä lapseen ei olisikaan.”
Onko joku väittänyt, ettei lasta voi rakastaa ja hänestä voi pitää huolta, vaikka biologista sidettä lapseen ei olisikaan?
Jos on, niin kuka, missä ja milloin niin on väittänyt?

”Korostamalla biologista vanhemmuutta lapsen tasapainoisen kehityksen ainoana edellytyksenä väheksytään kaikkia lapsistaan välittäviä adoptio- ja sijaisvanhempia sekä uusperheiden uusia äitejä ja isiä.”
Onko joku väittänyt, että lapsen biologinen vanhemmuus olisi lapsen tasapainoisen kehityksen ainoa edellytys?
Jos on, niin kuka, missä ja milloin niin on väittänyt?

”Tutkimukset eivät myöskään tue näkemystä, että vanhemman sukupuolinen suuntautuneisuus olisi keskeinen tekijä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta.”
Onko joku väittänyt, että vanhemman sukupuolinen suuntautuneisuus olisi keskeinen tekijä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta?
Jos on, niin kuka, missä ja milloin niin on väittänyt?

”Sukupuolinen suuntautuneisuus ei vaikuta vanhemman kykyyn huolehtia lapsesta ja rakastaa häntä.”
Onko joku väittänyt, että sukupuolinen suuntautuneisuus vaikuttaa vanhemman kykyyn huolehtia lapsesta ja rakastaa häntä?
Jos on, niin kuka, missä ja milloin niin on väittänyt?

”On kuitenkin selvää, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen yhteiskunnassa ei ole uhka lapsen edulle – päinvastoin.”
Onko joku väittänyt, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen yhteiskunnassa on uhka lapsen edulle?
Jos on, niin kuka, missä ja milloin niin on väittänyt?

->Mikä on tuon Marja-Leena Laakson (kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani, varhaiskasvatuksen professori) kirjoittaman tekstin todellinen sanoma lukijalle?

Käyttäjän anitaorvokki kuva
Anita Koivu

Sellainen avioliittolaki, joka kohtelee vaikkapa homoja ja lesboja eri tavalla riippuen siitä mihin uskontokuntaan he kuuluvat, ei ole tasa-arvoinen. Yhteiskunta ei mielestäni voi edellyttää sitä, että esimerkiksi homoparin on erottava kirkosta (joka ei vihi ko. pareja) vaikka heidän uskonnollinen vakaumuksensa ko. kirkkoon on vahva.
Rekisteröity parisuhde kohtelee kaikkia tasavertaisesti ja nykyisin rummutettu avioliittolaki erottelee kansalaisia ja heidän arvomaailmansa perusteella ja silloin se on huono eikä missään nimessä tasa-arvoinen.
Eikö kaiken maallisen lain pidä perustua kansalaisten tasa-arvoiseen kohteluun.
Ihminen voi toimia omantunnon ja tasa-arvon puolesta vaikka ei olisi professori.

Käyttäjän MirjaKolehmainen kuva
Mirja Kolehmainen

Nimenomaan näin. Eihän näistä asioista voi keskustella jos pelkkä asioiden kriittinen tarkastelu tulkitaan vihapuheeksi tai vastaavaksi. Huolestuttavaa, jos keskustelua ei sallita medioissa.

"ideana oli pohtia niitä yhteiskunnallisia seuraamuksia, joita olemassa olevan tietämyksen valossa voimme olettaa sukupuolineutraalilla avioliittolailla olevan. Jos tällainen pohdinta kielletään tai sitä olennaisesti rajoitetaan, joudumme yhteiskunnallisesti ongelmalliseen tilanteeseen. Avioliittolaki ja sen liitännäislait ovat ihmisten ja erityisesti lasten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä. Jos näiden lakien epäkohdista ei saa julkisesti keskustella, epäkohtia ei ole mahdollista korjata. Tällaisen keskustelun rajoittaminen lienee täysin demokratian hengen vastaista."

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Mirja,

Tiede ei tue Puolimatkan epätieteellisiä päätelmiä. Tokihan hän saa niitä täällä jakaa, mutta samalla ne ammutataan alas kuten epätosien juttujen kuuluu tulla tehdyksi. Hänen liirulaaruminsa on vain liirumlaarumia ja oman uskonsonsa sokaisemaa harhaa. Ei mitään oikeaa tutkimustulosta tai faktaa.

Mutta kuten jo aiemmin taisin sanoa, niin magiaa ja taikauskoa ei voi voittaa faktoilla. Jos toinen on kuuro ja sokea totuudelle, niin minkäs teet?

Öitä :)

Pekka J. Mäkinen

Jarmo Halttu. On helppo väittää ilman perusteita ihan mitä tahansa. Tuo vuodatus kertoo enemmän sinusta itsestäsi kuin mistään muusta. Tiede tukee nimenomaan Puolimatkan päätelmiä.

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Heh heh. Sinä sen sanoit osuvasti. Voit ihan rauhassa elää satumaailamassasi.

Pekka J. Mäkinen

Spn-avioliittolaki ei ole vielä kirkossa kuulutettu

Minä väitän että tämä laki ei tule koskaan voimaan. Ja jos se kuitenkin tulee, niin vain hyvin lyhyeksi aikaa. Suomalaiset tulevat vielä järkiinsä.

Me koemme usein sukupuolineutraalin avioliittolain puolustavan tasa-arvoisuutta, mutta emme näe tässä asiassa nenäämme pitemmälle, jos emme ymmärrä ettei kyse ole enää vain siitä, mitä kaksi ihmistä tekee maakuuhuoneessaan. Kyse on koko yhteiskunnan normiston muutoksesta, jota kuvastaa se että yli sataa lakia pitää muuttaa jos spn-laki tulee voimaan. Faktaa on, että homouden normaalistaminen lailla tulee vääristämään koko yhteiskuntaa, sen lainsäädäntöä ja koko arvomaailmaa. Se mikä ennen oli täysin normaalia, jopa ihanteellista, tulee olemaan tulevaisuudessa tuomittavaa, jopa rikollista. Näin on käynyt esim. Amerikassa ja Ruotsissa.

Massachusettsin osavaltio on erottanut joitakin lääkäreitä, jotka ovat ihan asiallisesti varoittaneet homoseksin aiheuttamista vakavista seksitaudeista. Massachusettsin osavaltiossa homoaktivistit ovat vainonneet kristillisiä kirkkoja, seurakuntia sekä yhdistyksiä. Ts. homoudesta onkin tullut siellä fanaattinen "uskonto", joka ei siedä toisinajattelua.
Onkin syntynyt eräänlainen vähemmistön tyrannia, joka määrää miten muut saavat ajatella. On käymässä niin kuten yhteiskunnassa usein käy: Kun sorrettu saa vallan, siitä tulee sortaja.
Massachusettsin terveysvirasto ja Bostonin kaupungin terveystoimi, levittivät teini-ikäisille kirjaa joka mm. neuvoo pojille miten seksiakteja voi suorittaa toisten poikien kanssa.
Jopa pienille lapsille tuputetaan jo päiväkodeissa homoutta mm. Amerikassa, Ruotsissa ja Norjassa. Esim. pienille lapsille kerrotaan satuja joissa kaksi prinssiä menee keskenään naimisiin. Ruotsissa eräässä päiväkodissa ei saa enää kutsua lapsia tytöiksi ja pojiksi, vaan heitä saa kutsua vain ystäviksi. Erässä koulussa Ruotissa suunnitellaan jo yhteisiä vessoja eli sukupuolten merkit vessoista halutaan siellä poistaa. Tämä tulee tapahtumaan myös Suomessa, ellei ole jo tapahtunutkin. Tyttöjen ja poikien nimiä myös sekoitetaan Ruotsissa tarkoituksellisesti. Typeryydellä ei näytä olevan mitään rajaa. Tässä on osittain takana älyvapaa sateenkaari-ideologia, jossa sukupuolisuus pyritään poistamaan kokonaan yhteiskunnasta. Ei ymmärretä että eri sukupuolet ovat rikkaus, eikä rasite.
Lapset eivät eivät osaa arvostella, eivätkä ymmärrä sanoa vastaan. Venäjä on tässä oikessa: "Lapset tulee jättää rauhaan". Setan edustajia ei saisi missään nimessä päästää kouluihin aivopesemään pieniä lapsia.

Homoidelogian lopullisena päämääränä on koko sukupuolisuuden poistaminen yhteiskunnasta.
Lainaus homojen Ranneliike-sivustosta: "Ruotisssa RFSL-nuoret (homot, bi-seksusaalit, trans-seksuaalit) pitivät hiljattain kongressiaan Tukholmassa ja he vaativat siellä, että juridisen sukupuolen käsite on poistettava laista... Nyt, kun on saatu sukupuolineutraali avioliittolaki, on ryhdyttävä puhumaan myös siitä, että avioliittolaki voisi olla lukumäärä-neutraali. Ihmiset elävät erilaisissa yhteiselämän muodostelmissa, ja niille olisi hyvä saada juridinen ja taloudellinen tuki".

Tämä on siis selvä suuntaus homoliittojen hyväksymisen jälkeen: Lapsille opetetaan että 2% taipumus on normaalia (määrällisestikään se ei ole normaalia, ja muu normaalius on sitä paitsi arvokysymys).
Tämän jälkeen tulevat lukumääräneutraalit avioliitot eli moniavioisuus, kuten 3 homoa keskenään tai mies ja kaksi naista, tai kolme naista. Nämä ovat maailmalla jo todellisuutta. Kohta saa mennä vaikka aamutossujensa kanssa naimisiin. Millään ei ole enää mitään väliä.

Meillä Suomessakin Väestöliitto puhuu kauniisti "apilaperheistä" ikäänkuin ne edustaisivat jonkinlaista ihannetta, luonnollisuutta ja rikkautta. Kuka on antanut valtuudet tällaiseen tulkintaan, ihmettelen vain.

Media on Setan avustuksella tehnyt kansalaisista kykenemättömiä arvostelemaan itse asioita. Meistä on tullut laumasieluisia arvoinvalideja, kuten aivotutkija Matti Bergström aikamme ihmisestä totesi. Ja Kaari Utrio teki saman havainnon, todetessaan joskus että ajassamme "synnistä on tullut ylistettävä suoritus".

Tulevaisuudessa voimme varmaankin nähdä vielä suurempia ryhmäavioliittoja, ja itämaisia haaremeja. Tämä on sitten avioliiton arvostuksen loppu, jos tai kun sitä ei määritellä enää mitenkään. Tasa-arvoisuuden tavoittelu päätyy täydelliseen katastrofiin, eli "tasa-arvottomuuteen" jossa avioliiton merkitys tulee olemaan kaikille tasaisesti yhtä arvoton, johon kukaan ei enää halua mennä. Tämä on nähty niissä maissa missä homoliitot ovat tulleen voimaan. Siellä avioliittojen määrä on oleellisesti vähentynyt.
Lisäksi koko sukupuolisuus poistetaan yhteiskunnasta, kuten tyttöjen ja poikien nimet. Odotan vain milloin ensimmäiset sateenkaari-ideologian uhrit ehtivät kieltämään äitien ja isien päivät.

Mutta nämä kammottavuudet tapahtuvat kuitenkin vain siinä tapauksessa jos annamme niiden tapahtua. Nythän on menossa eduskuntaan vielä käsiteltäväksi aito avioliiton kansalaisaloite, joka edustaa uskoakseni suomalaisten enemmistön näkemystä, kun otetaan huomioon myös kansan syvät rivit, eikä vain nuoren, tietoneiden ääressä istuvien, saatenkaariväen ja vihreiden näkemyksiä. "Aito avioliiton" tarkoitus on saada avioliitolle takaisin sen ihanteellinen ja luonnollinen erityismerkitys mikä sillä on ollut siitä asti kun ihmisiä on ollut olemassa.

Olli Nurmi

Laki astuu voimaan 1.3.2017 eikä sitä tarvitse kirkossa kuuluttaa.

Hassua, että puhut homoudesta "fanaattisena uskontona" maassa jossa kristityt oikeasti puukottaa niitä aborttilääkäreitä ja hengaa klinikoiden ulkopuolella ahdistelemassa naisia, jotka haluavat hakeutua terveydentilansa vaatimaan hoitoon.

Jos se setan ihminen kertoo niille lapsille siellä koulussa, että on ihan okei olla mitä on ja tehdä toisen ihmisen kanssa mitä tahtoo, kunhan ei loukkaa toisen ihmisen itsemääräämisoikeutta tai tee muille pahaa, niin mitä hemmetin väärää siinä on? Kysyn vaan.

Sanotaanko nyt, että vaikka lakeja muutettaisiin miten ja avioliitoista tulisi myös määräneutraaleja, niin sinäkin saisit joka tapauksessa mennä naimisiin kenen kanssa lystäät ja olla juuri sellainen ihminen kuin tahdot. Me emme halua mitään muuta. Miksi tätä on niin vaikea ymmärtää?

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Hyvä pointti Olli, mut taitaa olla niin että magiaa ja taikauskoa vastaan faktat ja terve järki ei pure. Uskovaiset on kuuroja faktoille, jotka eivät ole hyväksyttyjä heidän yhteisössään.

Pekka J. Mäkinen Vastaus kommenttiin #84

Kova on uho Jarmolla, mutta siihen se näyttää jäävänkin.

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu Vastaus kommenttiin #113

Mitä tarkotat ? Ei siinä sen kummempaa uhoa tarvi että pitää satuja satuna. Ilmeisesti eräät ovat jääneet lapsuuteensa kun sadut ja mielikuvitus olennot ohjaavat elämää. Uskossaan seonneet täällä uhoaa ja melskaa mielikuvituksen tuotteillaan.

Pekka J. Mäkinen Vastaus kommenttiin #115

Jarmo. Oletko sinä koskaan todella koittanut perehtyä siihen mitä usko , eli kristillinen usko oikeasti on. Vaikuttaa siltä että et ole. Nyt sinä itse teet kristillisestä uskosta oman mielikuvituksesi tuotteen. Se mitä nyt kuvittelet ja oletat ja luulet on itsessään satua. Se perustuu mielikuvitukseesi, eli juuri siihen mistä muita syytät. Kaikki väitteesi voidaan kumota faktoilla. Ja monin eri tavoin. Usko ei ole satua, Raamattu ei ole satukirja, ihmeitä tapahtuu jatkuvasti. On tuhansittain erilaisia todisteita Jumalan vaikutuksista ihmisten elämässä.

Raamatun totuusarvosta on myös tuhansittain todisteita. Arkeologia vahvistaa jatkuvasti sen että Raamattu on myös historiallinen dokumentti. Uusia todisteita tulee jatkuvasti lisää, kuten esim. Torinon käärinliina. Siihen piirtynyttä kuvaa ei ole voitu selittää luonnollisella tavalla. Käärinliina on uusimpien tutkimusten mukaan sittenkin aito Jeesuksen käärinliina. Se omalta osaltaa vahvistaa Raamatussa kerrotut Jeesuksen vimeiset hetket ja vahvistaa myös ylösnousemuksen. Nimittäin käärinliinaan syntyneen kuvan ainoa selitys on se, että se on syntynyt säteilyn kautta. Ja vielä niin voimakkaan säteilyn, ettei ihmisellä ole mitään mahdollisuutta tehdä sitä edes nykytekniikalla. Tämä on pitkä juttu, enkä puutu siihen nyt tällä kertaa tämän enempää.

Toinen meidän aikanamme paljastunut ihmeellinen todiste liittyy Raamatun kuvaukseen ns. punaisen meren halkaisusta, jossa Mooses Jumalan avulla hukutti egyptiläiset takaa-ajajat mereen. Tämähän tuntuu nykyajattelun mukaan liian ihmeelliselle ollakseen totta. Mutta kannattaa muistaa, että meidän ymmärryksemme eli tieteellinen tietomme on vajavaista. Me emme tiedä edes sitä kuinka paljon me emme tiedä.

Käännän allaolevaan videoon liittyvän tekstin oman ymmärrykseni mukaan, mikä ei välttämättä ole kieliopillisesti täysin oikea käännös:

"Tutkijat, joita johtaa professori Abdel Muhammad Gader, sekä itse tutkimus liittyvät Kairon yliopiston arkelogian tiedekuntaan. He ovat jo löytäneet (oma kommentti: meren pohjasta, siitä kohtaa missä ko. tapaus on Raamatun mukaan ollut) yhteensä yli 400 luurankoa, sekä satoja aseita ja haarniskan paloja, sekä myös kahdet sotavaunut, hajallaan 200 neliömetrin alueella (meren pohjasta). Tutkijat arvioivat, että koska yli 5000:n muun esineen löytöalue on niin laaja, se viittaa siihen, että armeija oli suurikokoinen ja sotilaat ovat menehtyneet paikanpäällä (meressä).

http://www.disclose.tv/news/red_sea_archaeologists...

http://www.jewsnews.co.il/2014/11/02/red-sea-archa...

Eli jälleen eräs vakuuttava todiste Raamatun paikkansapitävyydestä.

On myös valtavasti todisteita Raamatun profetioiden toteutumisista. Tälläkin hetkellä on totutumassa Jesajan profetia: Damaskos poistetaan kaupunkien luvusta. Samoin Israel on sen ympärillä olevien kansojen vihan kohteena kuten Raamattu on sen ennustanut.

On myös valtavasti uskovien ihmisten yliluonnollisia johdatuksia, rukousvastauksia, paranemisia ym. Voisin kertoa kymmenistä näistä jotka ovat oikeasti tapahtuneet.

Joten Jarmo Halttu, sulla on kyllä ylivoimainen urakka jos aiot kaikki tuhannet todisteet kristinuskon puolesta koittaa mitätöidä. Et sinä eikä kukaan muukaan siihen pysty. Se mitä sinun kannattaisi miettiä oletko sittenkään ymmärtänyt oikein tätä uskon asiaa. Ja että sinäkin olet vain rajallisen tiedon omaava, rajallinen ja erehtyvät ihminen. Kuten me kaikki. Kehoittaisin tutustumaan Raamattua puoltaviin todisteisiin, ja jos niin teet ennakkoluulottomasti (!), voin taata että tulet yllättymään.

Pekka J. Mäkinen

Olli ei taida nyt oikein ymmärtää missä mennään. Se että spn-avioliittolakia ei ole vielä kirkossa kuulutettu, on pelkkä hauska sanonta, jota tosikko ei tietenkään ymmärrä, ja joka tarkoittaa sitä ettei joku asia ole vielä varma. Tämä sanonta voidaan liittää tähän asiaan hyvin. Tosin sanoen kirkossa ei ole vielä kuulutettu homopareja. Eikä ehkä tulla kuuluttamaankaan, sillä kirkon virallinen kanta on että avioliitto on ainoastaan miehen ja naisen välinen liitto. Se on myös ihmiskunnan enemmistön kanta, Jumalan - koko maailman luojan - kannasta puhumattakaan.

Ollin suhteellisuuden taju heittää nyt aika pahasti. Se että on joku tai muutama yksittäistapaus Amerikassa joissa aborttilääkäreitä on vahingoitettu (mitä kukaan kristitty ei hyväksy Suomessa), on aivan eri asia, kun asian laajuus otetaan huomioon, että perinteistä avioliittoa kannattavat ihmiset ympäri maailmaa, useissa eri valtioissa, ovat joutuneet erotetuksi työpaikastaan tai koulustaan tai ylipäätään heidän vapauttaan ajatella itsenäiseti on rajoitettu aivan ratkaisevalla tavalla. Kyllä tätä homoseksuaalisuuden ehdoilla toteutettavaa yhteiskuntakokeilua voi hyvällä syyllä pitää jo ahdasmielisenä uskontona.

Olli. Koko homokysymys ei ole näin yksinkertainen että riittää kun antaa ihmisten tehdä mitä he haluavat kunhan ei vahingoiteta toisen itsemääräämisoikeutta. Kuten edellä jo esitin, homoavioliitot erimaissa jo vahingoittavat ihmisten itsemääräämisoikeutta aivan ratkaisevalla tavalla. He eivät saa itse määrätä mitä he saavat ajatella avioliiton merkityksestä. Samoin homoavioliitot joissa adoptoidaan lapsi, loukkaavat lapsen itsemääräämisoikeutta, jota lapsi ei vielä tosin ymmärrä, mutta lapsi vanhemmiten voi todeta että olisi halunnut että hänellä olisi ollut molemmat, sekä äiti että isä. Ulkopuolinen näkee helposti että lasten oikeutta isään ja äitiin loukataan homoadoptioissa aivan ratkaisevalla tavalla.

Lisäksi Setan edustajat pitävät homoutta normaalina ilmiönä. Sitä se ei ole, vaan se on poikkeavuutta. Taipumus homouteen voi olla geneettistä, mutta se ei silti määrää ketään homoksi. Homouden syntyyn on useita eri tekijöita, ja eräs tärkeä on ihmisen ympäristö ja olosuhteet, eli ihmisen kokemukset. Esim. vankiloissa homous ja lesbous on erittäin yleistä. Mutta se poistuu vapaudessa. Samoin joillain eläimilläkin homous poistuu, kun sopiva naaras löytyy. APA (Amerikan pyskologinen yhdistys) ilmoittaa että homoseksuaalisuus aiheutuu monimutkaisista yhteyksistä kognitiiviisten ja biologisisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden välillä.

Lastenpsykiatrian prof. Tuula Tamminen toteaa että "ihmisen kokemuksista riippuu, minkälainen otos hänen geeneistään aktivoituu. Ei ole yhtä geeniä eikä geenisarjaa, joka määräisi sukupuolisen suuntautumisen. Siihen vaikuttavat usean erillään olevan geenien vaikutukset”.

Nykyään puhutaan myös epigeneettisestä vaikutuksesta, joka tässä yhteydessä tarkoittaa että epigeneettiset muistimerkinnät elämäntavoista periytyvät dna:ssa aina kolmanteen sukupolveen saakka.
Niitä voidaan myös korjata.

Setan homopropaganda kouluissa lisää lasten hämmennystä, ja myös homokokeiluja. Kun ihmiseltä kielletään se mikä on normaalia, ja sanotaan että kaikki on normaalia, silloin tehdään väärin lapsia kohtaan.
Homous lisääntyy nimenomaan elämänkokemusten myötä ja juuri siksi koulujen homotuputus lisää homoutta.

Lait on tehty suojelemaan ihmisiä. Siksi meillä ei ole esim. moniavioisuutta sallivaa lakia. Itämaiden haaremit ovat tehty miesten ehdoilla, ja tuskin naiset ovat niissä kovin tyytyväisiä, onnellisuudesta puhumattakaan. Meilläkin hiljattain esitettiin tv-dokumentti suomalaisesta miehestä joka elää kahden naisen kanssa. Ihannettako? Ehkä miehen mielestä, mutta kuinka ollakaan, naiset eivät olleet tyytyväisiä siihen ettei heillä saa olla kahta miestä. Samoin joitain vuosia sitten tuli dokumentti useamman parin kokeilusta elää yhdessä jossa kukin saattoi valita kenet tahansa sänkykaverikseen, silti sitoutumatta keneenkään. Kokeilu kaatui - yllätys yllätys - mustasukkaisuusriitoihin. Onko siis ihmisen koitettava keksiä pyörä uudelleen. Emmekö me voi oppia aikaisempien sukupolvien virheistä.

Pekka J. Mäkinen

Homoavioliittovaatimusten jälkeen on odotettavissa seuraavia seksuaalisia vapausvaatimuksia. Rakkauden nimissä tietenkin, ja jos ketään ei vahingoiteta.

1) Moniavioisuusvaatimukset, joista jo edellä kirjoitinkin. Ruotisssa RFSL-nuoret (homot, bi-seksusaalit, trans-seksuaalit) pitivät kongressiaan Tukholmassa, ja he vaativat että avioliittolaki voisi olla lukumäärä-neutraali. Myös Suomessa vihreät nuoret kannattavat ajatusta.

2) Ruotsin liberaalinuoret ovat ehdottaneet aikuisten perheenjäsenten välisen insestin poistamista rikoslaista. Myös vihreiden kansanedustaja Anna Kontula on esittänyt Suomessa samaa.

3) Ruotsin liberaalinuoret ovat ehdottaneet myös nekrofilian sallimista, mikäli vainaja olisi kirjoittanut eläessään todistuksen suostumuksesta.

4) Myös pedofiilit ovat vaatimassa samat oikeudet kuin homoseksuaalit http://www.greeleygazette.com/press/?p=11517

5) Sexpon toiminnanjohtaja Paalanen: ”Seksi eläimen kanssa ei ole väärin, jos eläintä ei vahingoiteta”

http://seura.fi/puheenaihe/ajankohtaista/sexpon-to...

Mitähän seuraavaksi vai joko kaikki rajat on rikottu.

Toimituksen poiminnat